Siirry sisältöön

Teostolta musiikintekijöille lähes 40 miljoonaa euroa

19.03.2012

Musiikin äänitemyynti on vähentynyt dramaattisesti viime vuosina, mutta samanlaista trendiä ei näy musiikin julkisissa esityksissä. Teoston viime vuoden tulos osoittaa, että musiikki on yhä suositumpaa radio- ja televisiolähetysten ja nettipalveluiden sisältönä, elävän musiikin esityksinä ja taustamusiikkina.

Vuonna 2011 Teosto keräsi kotimaasta korvauksia musiikinkäytöstä yhteensä 45,3 miljoonaa euroa. Tämä on 5,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena.

Toimintakulujen vähennyksen jälkeen summasta tilitetään 86,9 prosenttia eli 39,4 miljoonaa euroa säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikinkustantajille. Heidän yhteisillä päätöksillään tilityksestä käytetään suomalaisen musiikin edistämiseen 6,7 prosenttia eli 2,6 miljoonaa euroa.

”Vuosi 2011 oli maailmassa ja Suomessakin talouslukujen valossa vaikea. Teostossa mennyt vuosi oli kuitenkin taloudellisesti tyydyttävä. Musiikki soi vaikeinakin aikoina ja onnistuimme kasvattamaan musiikintekijöille ja -kustantajille jaettuja tilityksiä 1,4 miljoonalla eurolla”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä.

Teosto on ollut jo vuosia yksi Euroopan tehokkaimmista tekijänoikeusjärjestöistä. Vuonna 2011 kuluprosentti oli 13,1.

Radio ja TV merkittävin alue

Teoston keräämistä korvauksista 59 prosenttia tuli musiikin käytöstä radiossa ja televisiossa. Kaupallisen tv:n maksamien korvausten määrä kasvoi edellisvuodesta. Kasvua selittää kanavien määrän ja musiikkimäärien lisääntyminen. Myös kaupallisen radion musiikinkäytön korvaukset lisääntyivät. Tämä johtui pääosin keskeisten radiokanavien mainosmyynnin ja liikevaihtojen suotuisasta kehityksestä.

Musiikin internet-käyttö tuotti korvauksista vain noin 3 prosenttia. Kuluttajille suunnatut digitaaliset musiikkipalvelut saivat Suomessakin lisää käyttäjiä vuoden 2011 aikana, mutta oikeudenomistajille tuloja niistä kertyy vielä varsin niukasti. Teosto pyrki myös viime vuonna edistämään aktiivisesti laillisten palveluiden markkinoille tuloa ja kasvua sekä turvaamaan oikeudenomistajille kohtuullisen korvauksen heidän teostensa käytöstä uusissa palveluissa.

Elävä musiikki muodosti kaikista kotimaasta kerätyistä korvauksista 14 prosentin osuuden. Tulot konserteista ja festivaaleilta kasvoivat 9,2 prosenttia vuodesta 2010. Isoja stadionkonsertteja järjestettiin vain muutama, mutta kesän festivaalit onnistuivat yli odotusten yleisöennätyksiä rikkoen. Rock-klubien, tanssipaikkojen ja muiden pienempien elävän musiikin esityspaikkojen Teostolle maksamat korvaukset sen sijaan vähenivät noin prosentin.

Vuonna 2010 trendi oli päinvastainen. Silloin konserttien ja festivaalien esityskorvaukset vähenivät 11 prosenttia ja pienempien tapahtumien lisääntyivät 7 prosenttia.

Taustamusiikin osuus kotimaan tuotoista oli 16 prosenttia. Valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet taustamusiikkia käyttävistä ravintoloista, myymälöistä, kampaamoista ja muista Teoston yritysasiakkaista pitää taustamusiikkia merkittävänä oman liiketoimintansa kannalta. Erittäin merkittäväksi taustamusiikin liiketoiminnalleen kokevat ravintolat.

Tallenteet ja ulkomaantulot

Teoston kokonaistuotot kasvoivat 53,6 miljoonaan euroon. Teoston keräämien kotimaan korvausten lisäksi muilta järjestöiltä tuloutui tilitettäväksi Teoston oikeudenomistajille noin 8 miljoonaa euroa.

Suurin erä oli 4,6 miljoonaa Nordisk Copyright Bureau NCB:ltä suomalaisen musiikin tallentamisesta muun muassa äänitteille ja elokuviin sekä esityksistä kansainvälisissä online-palveluissa. Esimerkiksi korvaukset Spotifyn kuuntelusta ja iTunesin latauksista tulivat suomalaisille musiikintekijöille tätä kautta. NCB:n tilittämät korvaukset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 11,8 prosenttia.

Teoston sisarjärjestöiltä tuloutunut 2,8 miljoonaa euroa suomalaisen musiikin esityksistä ulkomailla pysyi vuoden 2010 tasolla.

Jaa somessa