Siirry sisältöön

Teoston eurovaalipaneeli: Panostukset luovaan talouteen synnyttävät kasvua

26.04.2014

Teosto järjesti lauantaina 26.4. luovien alojen kysymyksiin keskittyvän eurovaalipaneelin yhdessä Helsingin Akateemisen kirjakaupan kanssa. Paneelin lähtökohtana oli Teoston näkemys, jonka mukaan Eurooppa tarvitsee luovan alan toimintaohjelman vuosiksi 2014–2019.

Eurovaalipaneelissa musiikintekijöille tärkeistä kysymyksistä keskustelivat Olli Rehn (kesk.), Mikael Jungner (SDP), Eija-Riitta Korhola (kok.), Sampo Terho (PS) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.). Tilaisuuden juonsi Yleisradion toimittaja Jussi-Pekka Rantanen.

Eurovaalien teemoista erityisesti talous ja kulttuuri koskettavat luovan työn tekijöitä. Teosto uskoo, että panostukset luovaan talouteen synnyttävät uutta kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia laajemminkin. Tähän uskoo myös talouskomissaarin paikalta parlamenttiin pyrkivä Olli Rehn.

”Luovalle alalle voi syntyä runsaasti uusia työpaikkoja. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että luovan työn tekijänoikeudet ovat kunnossa ja yrittämiselle luodaan suotuisat olosuhteet”, Olli Rehn kommentoi.

Tukea musiikintekijöiden verokannustimille

Tekijänoikeudet ovat olleet EU-tasolla esillä muun muassa kollektiivihallinnointidirektiivin puitteissa. Direktiivin varjoesittelijänä teollisuusvaliokunnassa toiminut Eija-Riitta Korhola kertoi pitäneensä tärkeänä, ettei suomalaisen musiikin pääsy EU-markkinoille vaarannu ja ettei alalla tapahdu ylisääntelyä.

”Haluan jatkaa työskentelyä tekijänoikeuskysymysten parissa, jos minut valitaan seuraavalle kaudelle. Tuen myös voimakkaasti muun muassa Teoston esitystä verokannustimista musiikin tekijöille. Meppien on pidettävä huolta pienestä kieli- ja kulttuurialueesta luovilla aloilla”, Korhola totesi.

Panelistit: luovan työn tekemisen edellytykset varmistettava

Suomessa luovan talouden kasvulle on luotu erinomainen pohja: luovan alan työllistämisvaikutukset ovat meillä merkittävän suuret muihin EU-maihin verrattuna. Vain Ruotsissa ja Tanskassa luovat alat työllistävät Suomeakin enemmän.

Keskustelijat pitivät tärkeänä sitä, että luovan työn tekijöiden toimintaedellytykset ovat turvatut ja että tämän varmistaminen kuuluu myös EU:n toimielinten tehtäviin.

”Luovan työn tukeminen edellyttää konkreettisia tavoitteita, keinoja ja päätöksiä. Tekijänoikeudet on turvattava, sillä luovan työn tekijällä on oikeus korvaukseen työnsä hedelmistä”, summasi Outi Alanko-Kahiluoto.

Teoston teemat luovan alan toimintaohjelmaan 

  • Kulttuurialan ja luovien alojen merkitys Euroopan innovaation ja työllisyyden edistäjinä on tunnustettava kaikissa olennaisissa EU-politiikoissa ja -ohjelmissa.
  • Suotuisten olosuhteiden luominen Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen tukemiseksi on oltava yksi EU-parlamentin ja komission päätavoitteista. Olemassa olevien direktiivien tarkistukset eivät saa heikentää luovan työn tekijöiden oikeuksia.
  • On luotava toimintaympäristö, joka turvaa luovan työn tekijöiden oikeudet.
  • Kestäviä digitaalista taloutta koskevia ratkaisuja on edistettävä. Kaikkiin tarpeellisiin ja sopiviin toimiin on ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että uusia globaaleja digitaalialan toimijoita koskevat samat velvollisuudet ja velvoitteet kuin muitakin, ja että ne omalta osaltaan panostavat kulttuurin luomisen rahoittamiseen.
  • Taloudellinen selvitys on käynnistettävä Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen sekä digitaalisten sisämarkkinoiden välisestä riippuvuudesta.
Jaa somessa