Siirry sisältöön

Teoston hallitusohjelmateemat

08.05.2018

Sävelet Suomelle 2019-2023 eli Teoston tavoitteita hallituskaudelle:

Tehdään Suomesta Luovien tekijöiden maa

Teosto kutsuu Sävelet Suomelle 2019-2023 -ohjelmallaan päättäjät ja kaikki suomalaiset rakentamaan Suomesta Luovien tekijöiden maata.

Luovien tekijöiden maa on Teoston tavoite erityisesti seuraavalle hallituskaudelle. Se on visio Suomesta, jossa luovuus on noussut perinteisen sisun rinnalle. Luovuus tarjoaa avaimia yritysten menestykseen ja lisää kansalaisten hyvinvointia arjessa. Musiikki rohkaisee kokeiluihin, kannustaa itseilmaisuun, synnyttää iloa ja työllistää.

Luovien tekijöiden maa on kansainvälisesti vetovoimainen Suomi, jossa musiikki synnyttää monimuotoista hyvinvointia koko yhteiskunnalle: niin musiikin tekijöille, harrastajille kuin kuuntelijoillekin, mutta myös kulttuuritarjonnastaan tunnetuille kaupungeille ja kunnille.

Tavoitteita: 

1) Suomi älykkään musiikkiteollisuuden suunnannäyttäjäksi: investointeja luovaan talouteen. 
2) Tulevaisuuden koulutuspolitiikkaa 
3) Kannustava pohja musiikkityölle ja -työllistämiselle

Kohti parempaa hyvinvointia ja kilpailukykyä

Investointeja luovaan talouteen

Tutkimusten mukaan valtiot ja alueet, jotka sijoittavat luovan talouden sektorille, hyötyvät kilpailukyvyn vahvistumisesta sekä pitkäaikaisesta bruttokansantuotteen kasvusta.

Teosto ehdottaakin, että

  • luodaan musiikki- ja luovan alan innovaatiorahoitukselle oma Creative Business Finland –edistämisohjelma, jolla tuetaan erityisesti matalan kynnyksen T&K- investointimahdollisuuksia uuteen musiikkiteknologiaan. Samalla koko kotimaiseen musiikkialaan ja -teknologiaan kohdistettavaa budjettirahoitusta tulee tarkistaa korkeammalle tasolle. 
  • seuraava hallitus varmistaa alue- ja metropolipolitiikassa Suomen vetovoimaisuuden kansainvälisesti kilpailukykyisenä musiikkimaana.  
  • seuraavan hallituskauden aikana selvitetään mahdollisuuksia luoda Suomeen kansainvälisesti houkutteleva musiikkialan tuotantokannustin, jolla lisätään maamme houkuttelevuutta kansainvälisessä kilpailussa musiikkialalla ja -teollisuudessa.

Suomi älykkään musiikkiteollisuuden suunnannäyttäjäksi

Musiikin ja luovan työn tekijän tulevaisuuden kysymyksiä ratkaistaan usein EU:ssa. Suomella on luovuuden, teknologian ja datan asiantuntijana ainutlaatuinen mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä – tuleva EU-puheenjohtajuuskausi tarjoaa tähän luontevan roolin.
 
Teosto ehdottaa, että

  • Suomen on varmistettava EU-tasoinen ja kotimainen lainsäädäntöpohja sille, että sisältöjen tekijät saavat korvauksen työstään digitaalisissa palveluissa teknologiasta tai alustasta riippumatta. Tämä tarkoittaa EU-lainsäädäntöä, jossa turvataan tekijätiedon kulkeminen digitaalisessa metadatassa. Tämä lainsäädäntö on elinehto alan liiketoiminnalle ja kehittymiselle.
  • Lainsäädännön keinoin varmistetaan myös kuluttajan mahdollisuudet hallinnoida omaa dataansa. Luovan tekijän ja kuluttajien oikeudet eivät ole vastakkaisia.

Tulevaisuuden koulutuspolitiikkaa

Musiikin ja luovien alojen koulutusinvestoinneilla ei vahvisteta ainoastaan tulevaisuuden musiikkialan menestystä, vaan laajasti yksilöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä. Tutkimukset osoittavat, että musiikin harrastaminen vahvistaa esimerkiksi aivojen kykyä sellaiseen abstraktiin ajatteluun, jota tarvitaan matemaattisissa ja teknologisissa innovaatioissa.

Teosto ehdottaa, että

  • musiikki ja luovat aineet on tuotava peruskoulun ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmiin aiempaa laajemmalla määrällä. Musiikki soveltuu eri oppiaineiden integraatioihin ja rohkaisee erilaisia oppijoita vuorovaikutukseen sekä itseilmaisuun.
  • digitaalisen tekijänoikeustietoisuuden osuutta koulujen opetusohjelmassa osana mediataitojen opetusta tulee vahvistaa.
  • lasten ja nuorten mahdollisuuksia musiikin ja muiden luovien aineiden harrastamiseen kehitetään esimerkiksi musiikkikouluverkostoa ja matalan kynnyksen harjoitus- ja oppimismahdollisuuksia parantamalla.

Kannustava pohja musiikkityölle ja -työllistämiselle

Vapaa-ajan lisääntyessä elämykset ja musiikki ovat vahva kasvuala ja jatkuvasti merkittävämpi työllistäjä. Samaan aikaan työn tekemisen tavat muuttuvat. Sisältöjä tehdään eri kanaviin paikasta ja ajasta riippumatta. Musiikkialan ammattilaiset ovat jo vuosia olleet ns. uuden työn edelläkävijöitä.

Seuraavan hallituksen on aika poistaa loputkin esteet menestykseltä. Teosto vaatii, että

  • itsensä työllistävien ja freelancereiden sosiaali- ja eläketurva nostetaan lainsäädännössä tasaveroiseksi palkkatyöhön verrattuna.
  • lainsäädännössä madalletaan musiikki- ja luovan alan yritysten kynnystä työllistää ja luoda uusia työpaikkoja. 

LISÄTIETOJA:

Riikka Railimo, Teoston yhteiskuntasuhteiden ja EU- asioiden päällikkö, 
040 504 35 21 tai riikka.railimo@teosto.fi

Kaisa Huikuri, viestintäpäällikkö, 045 773 493 47, kaisa.huikuri@teosto.fi

 

Jaa somessa