Siirry sisältöön

Teoston koronatuen haku on auki 14.-30.5.2021

14.05.2021

Teosto avaa toista kertaa koronatuen haun. Jaettava summa on tällä hakukierroksella enimmillään kaksi miljoonaa euroa. Tukea voivat hakea asiakkaanamme olevat säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikkikustantajat. Myönnetyt tuet maksetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Kulttuuriin ja elävään musiikkiin kohdistuneiden rajoitusten takia musiikin tekijöiden ja kustantajien työstään saamat tekijänoikeuskorvaukset ovat vähentyneet. Teosto jakoi ensimmäisen kerran koronatukea loppuvuodesta 2020. Rajoitusten pitkittyessä on käynyt selväksi, että pandemian vaikutukset Teoston maksamiin tilityksiin jatkuvat edelleen vähintään vuoden 2021 loppupuolelle.

Tästä syystä Teosto on jäsenkokouksessaan päättänyt avata uuden tukihaun.

Koronatukemme tavoite on lieventää ammattimaisten säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien tulonmenetyksiä pandemiassa.

Kuka voi hakea tukea?

Kevään koronatukea voivat hakea kaikki Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaat – myös ne, jotka saivat tukea Teoston ensimmäisellä koronatukikierroksella joulukuussa 2020 ja ne, joiden hakemus tuolloin hylättiin.

Teoston ja sen jäsenjärjestöjen saamien palautteiden perusteella kevään tukikierrokselle on tehty useita muutoksia.

Koronatuen kokonaissummaa on nostettu kahteen miljoonaan euroon. Lisäksi tuensaajien piiriä on laajennettu ottamalla tuen kriteeristöön enemmän musiikin käyttö- ja tilitysalueita sen mukaan, mihin alueisiin koronatilanteella on havaittu olevan joko suoria tai välillisiä vaikutuksia. Tukikriteerinä ovat vuosien 2018-2020 aikana näiltä tilitysalueilta hakijalle maksetut korvaukset.

Hakukriteerit

 • Teoston asiakkuus
 • Vuosina 2018-2020 maksettujen tilitysten määrä on yhteensä vähintään 1 500 euroa (brutto) tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä ovat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio.
 • Tuki on tarkoitettu musiikin luovaan taiteelliseen työskentelyyn. Sen vuoksi säveltäjän, sanoittajan tai sovittajan perikunta ei voi hakea musiikin tekijän koronatukea. Perikunta, joka harjoittaa musiikkikustantamista ja on kustantaja-asiakkaamme, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea.

Tiedot saamistasi tilityksistä näet Teoston verkkopalvelusta.

Tietoa jaettavista tukisummista

 • Tukea maksetaan musiikin tekijöille työskentelyapurahoina, jotka ovat verottomia tuloverolain asettamien edellytysten täyttyessä. Kustantajille maksetaan vastaavin perustein määräytyvää toimintatukea, joka on veronalaista elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. 
 • Alin maksettava summa on vähintään 300 euroa ja ylin 10 000 euroa.  Lopulliset tukisummat määräytyvät hakemusmäärien perusteella.
 • Tuen määrä suhteutetaan hakijan aiempiin tilityksiin niillä tilitysalueilla, jotka sisältyvät tukikriteereihin.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan Klaavi-hakupalvelun kautta osoitteessa www.klaavi.fi  (Teoston koronatuki).

Maksettuja tilityksiä ei tarvitse ilmoittaa hakulomakkeella, vaan ne tarkistetaan hakemuksien käsittelyssä automaattisesti.  Tuen saamiseen eivät vaikuta mahdolliset muut saadut tuet.

Tuen hakemista varten tarvitset ainoastaan Teoston asiakasnumeron. Löydät asiakasnumerosi verkkopalvelustamme, kun kirjaudut sisään ja avaat Asiakastiedot-välilehden.  

Klaavi-palvelun kautta tukihakemus osoitetaan Teoston jäsenjärjestön rahastolle, mutta hakijan ei tarvitse olla minkään jäsenjärjestön jäsen. Ainoastaan Teoston asiakkuutta edellytetään.

Tukea haetaan henkilönä (musiikin tekijä) tai yrityksenä (musiikkikustantaja). Yhdellä asiakasnumerolla tukea voi hakea vain kerran. Samaan hakemukseen ei voi yhdistää useita asiakasnumeroita (esim. kustantajan katalogit), vaan tukea pitää hakea erikseen kullakin asiakasnumerolla.

 • Musiikin tekijä voi hakea tukea valintansa mukaan Suomen Musiikintekijät ry:n rahastosta (Musiikintekijöiden rahasto) tai Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat molemmissa rahastoissa.
 • Musiikkikustantaja hakee tukea Musiikkikustantajien rahastosta. Tuen myöntämisperusteet ovat samat kuin tekijöille tukea myöntävissä rahastoissa.
 • Teoston tekijäasiakkaan omistama kustannusyhtiö, joka on kustantaja-asiakkaamme, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea. Tekijäasiakkaan ja kustannusyhtiön tukihakemukset käsitellään ja ratkaistaan erillisinä.
 • Musiikin tekijä, joka on ottanut käyttöön ns. yhtiömallin, voi hakea musiikin tekijöille tarkoitettua koronatukea.

Hakemusten käsittely ja tuen maksaminen

Hakemukset käsittelee ja tukipäätökset tekee Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jonka jäsenet edustavat säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia. Toimikunnassa on myös Teoston toimiston edustus.

Myönnetyt tuet maksetaan kesäkuun loppuun mennessä. Ilmoitamme jokaiselle hakijalle päätöksistä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Tuki rahoitetaan Teosto-rahastosta, joka on perustettu vuonna 2009 turvaamaan kotimaisen luovan säveltaiteen edistämistyön jatkuvuutta.

Lisätietoja:

 • Klaavi-hakujärjestelmä: www.klaavi.fi
 • Koronatuen asiakaspalvelu: koronatuki@teosto.fi, puh. 09 6810 1112. Avoinna ma-pe klo 10-20.00 sekä la klo 10.00-16.00. Viimeisenä hakupäivänä su 30.5. asiakaspalvelu on auki klo 10.00 – 20.00.
Jaa somessa