Siirry sisältöön

Teoston maaliskuun tilitys toi 9,8 miljoonaa säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille

18.03.2021

Teosto on maksanut asiakkailleen maaliskuun tilityksen tänään 18.3.2021. Tilityksessä maksettiin pääosin viime vuoden loppukesältä kertyneitä tekijänoikeuskorvauksia muun muassa radiosta, televisiosta ja online-palveluista. Korona leikkasi korvaussummia erityisesti konserttien sekä kaupallisen radion ja tv:n alueella.

Teosto kerää tekijänoikeuskorvaukset musiikin julkisesta esittämisestä, välittämisestä ja tallentamisesta ja tilittää ne edelleen musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille. Kotimaisille oikeudenomistajille tilitystä maksettiin nyt kaikkiaan 4,0 miljoonaa euroa. Hieman suurempi osa rahoista maksetaan kansainvälisten järjestöjen kautta ulkomaisille tekijöille ja kustantajille.

Suurin osa nyt maksetuista korvauksista on kerätty musiikista, jota on esitetty Suomessa vuoden 2020 heinä-, elo- ja syyskuussa konserteissa, radiossa, televisiossa, taustamusiikkina, online- ja streaming-palveluissa sekä Yle Areenassa. Summassa on mukana myös ulkomailta ja video on demand -käytöstä kerättyjä korvauksia. Lisäksi on tilitetty MTV:n tv-kanavien lisäkorvauksia vuosilta 2017–2019 sekä korvauksia, joita ei ole aiemmin voitu maksaa esimerkiksi puuttuneiden teosilmoitusten vuoksi.

Koronatilanne kurittaa musiikkialaa

Koronan vaikutukset näkyvät eniten livealueella, jonka osuus oli tilityksestä ainoastaan prosentin luokkaa. Myös kaupallisen television tilitys laski 37 % ja kaupallisen radion 28 % viime vuoden maaliskuuhun verrattuna.

”Pitkään jatkunut koronatilanne on musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille erittäin vaikea”, toteaa Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen. ”Elävällä musiikilla ja tapahtumilla on merkittävä rooli myös tekijänoikeuskorvauksien kertymisessä. Lisäksi myös kaupallisen median liikevaihdon pudotus näkyy suoraan musiikin tekijöiden ja kustantajien tilipussissa.”

Teosto on osaltaan pyrkinyt pienentämään koronan vaikutuksia oikeudenomistajilleen. Syksyllä ensimmäistä kertaa Teosto-rahastosta maksettua koronatukea on tarkoitus jakaa uusi kierros alkukesästä.

”Olemme myös pyrkineet vaikuttamaan sekä Teostona että osana luovaa alaa siihen, että musiikkialan toimintaedellytykset taattaisiin riittävillä tuilla ja rohkealla suunnitelmalla elpymisestä. Tarvitsemme kuitenkin lisää tietoa musiikkialan exit-suunnitelmasta sekä konkretiaa alan rahoitusrakenteiden kehittämisestä, jotta alan tulevaisuus voidaan turvata ja voisimme pandemian hellittäessä jälleen nauttia laadukkaita musiikkisisältöjä tarjoavista tapahtumista.”

Lisäkorvaukset MTV:n tv-kanavilta paikkaavat koronatilanteen aiheuttamia menetyksiä

Koronatilanteesta huolimatta Teoston maaliskuun 2021 tilitys on kokonaisuutena edellisvuoden maaliskuun tilitystä suurempi.

Eniten koronan aiheuttamia menetyksiä paikkaavat MTV:n Teostolle maksamat 1,58 miljoonan euron lisäkorvaukset. MTV maksoi lisäkorvaukset Teostolle markkinaoikeuden päätettyä Teoston hyväksi MTV:n ja Teoston välisen pitkään jatkuneen hinnoitteluerimielisyyden, joka koski vapaasti vastaanotettavien tv-kanavien (MTV, Sub ja Ava) musiikinkäyttökorvauksia vuosina 2017–2019. Lisäkorvaukset tilitetään niille tekijöille ja kustantajille, joiden teoksia on esitetty MTV:llä, Subilla tai Avalla vuosina 2017–2019 ja joille on maksettu niistä esityskorvauksia kesäkuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. 

Myös Ylen tv-kanavien ja Areenan musiikinkäytöstä maksamat korvaukset ovat edellisvuoden maaliskuuta suuremmat. Ylellä TV2 on esittänyt aiempaa enemmän keikkojen, konserttien ja muiden live-esiintymisten taltiointeja (ns. visuaalinen musiikki). TV1:n osalta tilityksiin on selvinnyt esityksiä aiemmilta vuosilta tavanomaista enemmän. Ulkomailta tilityksiä maksettiin eniten Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa esitetystä musiikista.

Maaliskuussa 2021 maksettavat korvaukset on kerätty seuraavista oikeusluokista:
OikeusluokkaMaaliskuu 2021 M€Maaliskuu 2020 M€
Radio ja TV6,35,3
Julkinen esittäminen ja taustamusiikki1,21,3
Internet1,30,7
Useita (ulkomaat,korjaukset)1,01,2
YHTEENSÄ9,88,5

Teosto maksaa tilityksiä neljä kertaa vuodessa 

Lisätietoa Teoston tilityksistä on verkkosivuillamme teosto.fi/musiikintekijalle/tilitykset/

Teoston kulloinkin tilittämä kokonaissumma vaihtelee sen mukaan, kuinka kattavasti kultakin musiikinkäytön alueelta saadaan kerättyä korvauksia ja kuinka nopeasti kerätyt korvaukset saadaan kohdistettua oikeille teoksille. Kohdistamiseen tarvitaan sekä musiikintekijöiden omista teoksistaan tekemät teosilmoitukset että musiikin esittäjien ja käyttäjien tekemät esitysilmoitukset tai musiikinkäyttöraportit.   

Yksittäisen tekijän tilityksen määrää riippuu siitä, kuinka paljon hänen tekemäänsä kappaletta on esitetty ja mikä on hänen osuutensa teokselle tilitettävästä korvauksesta. Summa voi vaihdella muutamasta eurosta useisiin tuhansiin. Teosto pyrkii jatkuvasti nopeuttamaan korvausten keräämistä niin, että ne saadaan tilitettyä mahdollisimman nopeasti musiikin esittämisen jälkeen.   

Teosto maksaa asiakkaanaan oleville säveltäjille, sanoittajille ja kustantajille tilityksiä neljä kertaa vuodessa. Seuraava tilitys maksetaan kesäkuussa 2021. 

Jaa somessa