Siirry sisältöön

Teoston vuosi 2021: Musiikin tekijänoikeustuotoissa elpymisen merkkejä, online-palveluiden tuotot nousivat 26 prosenttia

Teoston tuotot 2021
09.03.2022

Teoston musiikin tekijöille ja kustantajille keräämien tekijänoikeuskorvausten määrä nousi lähes 7 prosenttia kaikkiaan 70,1 miljoonaan euroon. Teoston lopullinen tilinpäätös, vuosikertomus ja avoimuusraportti julkaistaan Teoston verkkosivuilla toukokuussa.

Teoston vuoden 2021 tuotot nousivat jopa 4,5 miljoonalla koronavuoden 2020 laskuun verrattuna. Musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille maksettava kokonaisjako nousi 61,3 miljoonaan euroon.

Vielä ei kuitenkaan olla saatu kiinni korona-ajan musiikkialalle aiheuttamia menetyksiä.

”Korona-aika on aiheuttanut musiikkialalle syvän kuopan, jonka kiinni kuromisessa menee useampi vuosi.  Myös vuonna 2021 kasvu oli haurasta ja epävarmaa ja erityisesti elävän musiikin alueen tulot jäivät edelleen noin kolmannekseen normaalista. Musiikin digitaalinen käyttö kasvoi voimakkaasti mutta se ei kuitenkaan pystynyt paikkaamaan koronasulkujen aiheuttamia valtavia menetyksiä kotimaiselle elävän musiikin sektorille”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Vuoden 2021 kokonaistuotto 70,1 miljoonaa koostui Teoston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista (62,3 M€) sekä muista tekijänoikeuskorvauksista (7,8 M€). Muut kuin Teoston keräämät tuotot ovat ulkomailta kerättyjä esityskorvauksia, lainauskorvauksia, NCB-tallennekorvauksia sekä yksityisen kopioinnin hyvityksiä.

Samaan aikaan Teosto onnistui myös sopeuttamaan kustannuksiaan huomattavasti. Oman toiminnan kustannusten osuutta kuvaava kuluprosentti oli 13,7 prosenttia.

Konserteista ja festivaaleilta saaduissa tuotoissa hienoista elpymistä

Konserteista ja festivaaleista kerätyt esityskorvaukset olivat koronavuoden 2020 tapaan normaalia alhaisemmat, vaikka pientä elpymistä näkyi: kerätyt korvaukset vuonna 2021 olivat jo 1,6 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 0,9 M€). Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 konserteista ja festivaaleista tekijänoikeuskorvauksia kerättiin jopa 5,2 miljoonaa euroa.

Online-palveluista saadut tuotot kasvoivat vuodessa 26 prosenttia

Online-alueelta eli maksullisista video-on-demand-palveluista (esim. Netflix, HBO Max) sekä audiopalveluista (esim. Spotify, YouTube) kerätyt musiikin tekijänoikeuskorvaukset ovat olleet tasaisessa nousussa jo vuosien ajan. Vuonna 2021 Teoston keräämät online-alueen korvaukset kasvoivat 26 prosenttia 11 miljoonasta 14,5 miljoonaan euroon. Alueen tuotot ovat yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2016, jolloin tuottoja saatiin 7,1 miljoonaa euroa.

Toukokuussa 2020 Teoston, Tanskan Kodan ja Norjan TONO:n Polaris Nordic: Digital Music in the Nordics -tutkimuksen mukaan koronapandemian ensimmäiset viikot ehtivät jo hieman vauhdittaa maksullisten online-palveluiden käyttöä. Teosto, Koda ja TONO toteuttavat ja julkaisevat tutkimuksen Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen musiikinkulutustottumuksista uudestaan tänä keväänä.

Tekijöiden ja kustantajien koronatukeen kolme miljoonaa

Teosto käytti ennätykselliset 4,9 miljoonaa euroa kotimaisen musiikin edistämiseen (vuosi 2020: 2,3 M€). Valtaosa kotimaisen musiikin edistämiseen kohdistetuista määrärahoista koostui musiikin tekijöille ja kustantajille suunnatusta koronatuesta, jota jaettiin yhteensä kolme miljoonaa euroa. 4,9 miljoonan euron lisäksi Teosto rahoitti muun muassa Musiikin edistämissäätiön toimintaa 1,1 miljoonaa euroa yksityisen kopioinnin hyvityksestä.

”Teoston vahvuus yhteisönä on, että voimme suunnata tukea musiikin luovaan työhön erityisesti vaikeina aikoina. Koronapandemian aikana meille on ollut tärkeää suunnata tukea musiikin ruohonjuuritasolle eli säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, jotta he voisivat jatkaa työssään”

Vuonna 2021 Teostoon myös liittyi historiallisen paljon uusia oikeudenomistaja-asiakkaita, lähes 1800. Teostosta erosi 21 musiikin tekijää. Kaikkiaan Teostolla oli vuoden lopussa yhteensä 37 554 oikeudenomistaja-asiakasta: musiikin säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja kustantajia.

Jaa somessa