Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Sirke Salovaara
Kuva: Sirke Salovaara

DJ, nyt voit vaikuttaa!

Tanssilattialla on parasta, kun saa tanssia oman suosikkimusiikkinsa tahtiin ja kuulla DJ:n löytämiä uusia biisejä ja uutta musiikkia. Työssäni saan puolestani miettiä suomalaisten musiikintekijöiden menestymisen mahdollisuuksia ja tekijöille kehitettäviä palveluita. Musiikin monimuotoisuuden ja musiikintekijöiden menestyksen edistäminen ovat Teoston toiminnan ytimessä, joten tilityksen tarkkuus sekä teoskohtaisuus ovat asioita, joiden parissa moni teostolainen tekee töitä päivittäin.

Teoston musiikintekijöille maksama tilitys perustuu musiikinkäyttäjien tekemiin ilmoituksiin siitä, mitä musiikkia on soitettu sekä Teoston tekemiin musiikinkäyttötutkimuksiin. Broadcasterit ja online-palveluntarjoajat ilmoittavat Teostolle, mitä musiikkia he ovat käyttäneet, samoin kuin bändit ja artistit ilmoittavat live-keikoillaan ja konserteissa esittämänsä kappaleet.

DJ:den kohdalla tilanne on ollut toinen: Teoston tilityskäytännöistä johtuen DJ:t ovat tähän asti voineet ilmoittaa ainoastaan joillain keikoilla soittamansa biisit. Tämä on jättänyt tilityksen tarkkuuteen toivomisen varaa, sillä ravintoloiden DJ-keikoista maksamien esityskorvausten pohjalta tehtyä tilitystä ei ole voitu kohdistaa teoskohtaisesti vaan se on tilitetty musiikintekijöille radioiden ja live-keikkojen esitysilmoitusten mukaan.

Musiikin kulutuskäyttäytyminen pirstaloituu ja musiikkimaut eriytyvät yhä uusiin musiikkilajeihin. Kaikki musiikki ei soi radioissa, mutta kaikenlaisten musiikintekijöiden tulee saada korvaus tekemänsä musiikin esittämisestä. DJ-keikkojen tilitystä on siis ollut tarve muuttaa paitsi tilitystarkkuuden kehittämisen nimissä myös siksi, että voisimme varmistaa tanssimusiikin tekijöiden mahdollisuudet saada elantonsa musiikintekijöinä.

Nyt tilityskäytäntöön onkin tehty muutos. DJ:llä on nyt mahdollisuus ilmoittaa Teoston verkkopalvelussa festarikeikkojen lisäksi myös kaikilla ravintolakeikoilla Suomessa esittämänsä kappaleet. Tämä on hienoa, sillä uudistuksen myötä Teoston ravintola- ja tapahtuma-asiakkaiden DJ-keikoista maksamat esityskorvaukset tilittyvät yhä tarkemmin juuri ravintoloissa soitetun musiikin tekijöille – olivatpa kappaleiden tekijät mistä päin maailmaa tahansa. Näin myös DJ:t voivat siis olla mukana turvaamassa klubeilla ja ravintoloissa esitettävän musiikin elinvoimaisuutta.

Itse (menneinä vuosina aktiivisestikin klubeilla käyneenä) koen asian myös niin, että DJ:t pääsevät nyt ansaitsemaansa liigaan esiintyjinä ja artisteina, kun he saavat tehdä esiintymisilmoitukset ja ohjata tekijänoikeustulot soittamilleen kappaleille. Asiakkaan näkökulmasta DJ:n soittama musiikkihan ei tosiaankaan ole mitä tahansa taustamusiikkia vaan asiakkaat tulevat kiinnostuksella kuulemaan, mitä DJ soittaa. DJ:tä on monenlaisia; on tanssittajia, uuden musiikin esittelijöitä, asiakkaiden toiveiden toteuttajia sekä musiikintekijöitä, mutta yhtäkaikki he ovat asiakkaiden viihtyvyyden perusta ja usein myös illan odotettu tähti.

DJ:den suhtautumista tekijänoikeusjärjestöihin on jo jonkin aikaa kaihertanut heiltä vaadittavat tallennuslupamaksut. Osa DJ:stä on aktiivisesti ajanut asiaan muutosta ja viime vuonna päästiinkin mielestäni hyvään lopputulokseen, kun DJ-lisenssin luvanhankintaa yksinkertaistettiin ja hintaa laskettiin yhteistyössä Gramexin kanssa.

Aikaisemmissa keskusteluissa nousi esiin toive, että DJ-lisenssin lupamaksut kohdentuisivat suoraan heidän soittamalleen musiikille. Tällaista muutosta ei pystytty yksin DJ-lisenssin lupamaksutuloilla tekemään, sillä musiikin esitysilmoitusten ja käyttöraporttien käsittelystä aiheutuvat kustannukset eivät saa nousta suuremmiksi kuin niistä saatava hyöty. Nyt Teosto on uudistamassa ravintoloiden tapahtuma-asiakkaiden DJ-keikoista maksamien esityslupamaksujen tilitystä ja samalla olisi mielestäni oiva tilaisuus uudistaa tilitystä niin, että myös DJ-lisenssistä saatavat lupamaksut kohdistettaisiin juuri DJ-keikoilla soitetun musiikin tekijöille. Tilityksen yksityiskohdat tulevatkin Teostossa ratkaistavaksi myöhemmin tänä vuonna.

Tilityksen pohjaksi tarvitsemme kuitenkin tiedon soitetuista kappaleista, sillä ilman niitä tilityksen kohdentaminen oikeille tekijöille ei onnistu toivotulla tarkkuudella. DJ:llä on nyt mahdollisuus hakea Teoston verkkosivuilta verkkopalvelutunnukset ja tehdä esitysilmoitukset keikoistaan. Vuonna 2014 keikoilla soitettujen biisien tekijänoikeuskorvaukset tilitetään tekijöille kesäkuussa 2015.

DJ, musiikintekijät tarvitsevat sinua!

Jaa somessa