Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Päivi Brink
Kuva: Francois de Ribaucourt

Gesac ajaa luovan työn tekijöiden etua Euroopassa

Véronique Desbrosses, mikä on Gesacin missio?

GESAC (eli European Grouping of Societies of Authors and Composers) on luovan työn tekijöiden ja tekijäjärjestöjen äänitorvi EU:ssa ja Euroopan talousalueella. Se edustaa kaikkia luovia sektoreita: musiikkia, kuvataiteita, audiovisuaalisia aloja jne.

Gesacin missio on työskennellä yhdessä EU:n instituutioiden kanssa varmistaakseen, että poliittisia linjauksia kehitetään luovien alojen intressit huomioiden. Tärkeimmät tavoitteemme ovat: saada aikaan riittävä korvaus luovan työn tekijöille, erityisesti verkkosisällöistä sekä tukea kestävää kulttuurista ekosysteemiä luovalle työlle ja edistää tekijänoikeuksien arvostusta yhteistyöllä.

Minkälainen organisaationne on?

Meillä on kuusi työntekijää Brysselissä, mutta edustamme 34:n jäsenjärjestömme kautta tuhansia eurooppalaisia taiteilijoita.

Dynaaminen tiimimme seuraa läheltä kaikkia relevantteja kehityssuuntia täällä Brysselissä ja rakennamme myös pitkän tähtäimen projekteja jäsenjärjestöille. Pystymme reagoimaan täällä nopeasti viime hetken käänteisiin.

Keihin pyritte vaikuttamaan?

Tärkeimmät keskustelukumppanimme ovat EU:n lainsäätäjät Euroopan komissiossa, Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionin neuvostossa. Toisaalta käsittelemämme asiat ovat erittäin tärkeitä koko kulttuurisektorille, jonka kanssa meidän tulee tehdä yhteistyötä.

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat myös kuluttajajärjestöt, koska käytäntöjen pitäisi myös vastata kuluttajien toiveita. Vaihdamme näkemyksiä myös sellaisten järjestöjen kanssa, jotka edustavat teknologiayrityksiä tai muita intressiryhmiä.

Vaikuttamisprosessi lähtee siitä, että meidän on kuunneltava tarkkaan jäsenjärjestöjämme, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia. Meidän on löydettävä yhteiset intressit ja rakennettava siltoja järjestöjen välille. Käytämme kaikkia olemassa olevia työkaluja, kuten viestintä-, vaikuttamis-, EU- ja lakiosaamista. Esitämme oikeat argumentit oikealla hetkellä, emmekä anna koskaan periksi. Itse olen lakimies ja tehnyt urani EU:ssa.

Euroopan komissio on juuri antanut ehdotuksensa uudesta tekijänoikeusdirektiivistä. Miltä se Gesacin silmin vaikuttaa?

Kyseessä ei ole direktiivi, vaan komission ehdotukset direktiiviä varten. Vaikka ne ovat erittäin tärkeitä ja niillä on laaja vaikutus, ne ovat vasta lain valmistelun lähtölaukaus. Seuraavaksi ehdotuksiin tarttuvat Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot.

Olemme olleet mukana EU-politiikan eri kerroksissa, ja saaneet tilaisuuden selvittää tekijänoikeuskysymysten taustoja kaikille instituutioille. Tästä huolimatta todellinen peli alkaa vasta nyt, kun konkreettiset ehdotukset on esitetty.

Emme ole täysin tyytyväisiä ehdotuksiin, mutta niiden suunta on oikea. Roomaa ei rakennettu päivässä, joten mekin jatkamme työtämme.

Komissio on ottanut tärkeän askeleen oikeaan suuntaan lopettaakseen verkon alustapalveluiden vapaakyydin, mutta kaipaamme lisää selkeyttä. Tällaisenaan ehdotukset eivät ratkaise ongelmia, joten meidän täytyy nyt tehdä läheistä yhteistyötä parlamentin jäsenten kanssa. Keskustelemme lakimiesten kanssa parhaista ratkaisumalleista ehdotusten pohjalta.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi puheessaan, että taiteilijat ja tekijät ovat EU:n “kruununjalokiviä”, ja heidän teoksensa on turvattava. Juncker painotti myös luovan työn tekijöiden ja kulttuurisektorin merkitystä Euroopan taloudelle.

Tekijöiden merkityksen tunnustaminen on erittäin merkittävä muutos EU-politiikassa.

Komission viesti on, että tekijänoikeuksien suojaa ei ainakaan heikennetä. Taiteella on mahdollista edelleen elää.

Seuraavaksi pyrimme vaikuttamaan Euroopan parlamenttiin ja jäsenvaltioihin. Osallistumme lukuisiin valiokuntiin ja kuulemisiin, ja tuomme esiin tavoitteemme. Kansalliset verkostot ovat myös tärkeitä vaikutuskanavia. Lain valmistelu kestää noin 1,5 vuotta.

Mitä toivotte Teoston ja muiden jäsenjärjestöjenne tekevän?

Jäsenjärjestöjemme asiantuntemuksen avulla tunnistamme kaikkein merkittävimmät kysymykset ja analysoimme niiden vaikutukset tekijöihin ja yhteiskuntiin. Sen jälkeen kehitämme parhaat mahdolliset ratkaisut ongelmiin. Tämä vaatii kaikkien jäsentemme panosta, ja usein myös tekijöiden itsensä on vaikutettava suoraan oman maansa poliitikkoihin kotimaassaan ja EU:ssa. Juuri luovan työn tekijöihin tämä EU-lainsäädäntö lopulta suoraan vaikuttaa.

Luotamme Teoston jatkavan erittäin aktiivista roolia, jonka se on jo aiemmin ottanut. Tarvitsemme myös suomalaisten musiikintekijöiden osallistumista saadaksemme äänemme kuuluviin.

Luovan työn tekijät tekevät Euroopasta taiteen, kulttuurin ja tiedon keskuksen, ja heillä on mahdollisuus yhdistää Eurooppaa ja tuoda ihmisiä lähemmäksi toisiaan kulttuurin avulla.

LUE LISÄÄ:
> Gesacin kotisivu: authorsocieties.eu
> Luovien sisältöjen käyttö verkossa: Arvonsiirrosta oikeudenmukaiseen toimintaympäristöön

 

Jaa somessa