Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Ari Väntänen
Kuva: Paula Ojansuu

Kouluhanke Future Songwriting opastaa luovuuteen

Jokainen ihminen on luova – kaikki eivät vain tiedä sitä. Teoston koordinoima Future Songwriting -projekti pyrkii muuttamaan tuon asian viemällä luovuuden ilosanomaa kouluihin. Uutta oppimisen tapaa on kokeiltu Suomen lisäksi myös Saksassa, missä siitä ovat innostuneet niin oppilaat kuin opettajatkin.

Future Songwriting on kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikin tunneille, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen ja tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista. Mukana on yliopistotutkijoita, opettajia, oppilaita, musiikintekijöitä ja tekijänoikeusjärjestöjä Suomesta, Saksasta, Ranskasta, Unkarista, Iso-Britanniasta ja Espanjasta.

Kaksivuotinen EU-hanke yhdistää Teoston kansainvälisen yhteistyöverkoston sekä Janne Hiedanniemen, Tuomas Hiedanniemen ja Kari Saarilahden kehittämän Into School -konseptin, joka toimii Suomessa nimellä ”Ihan Oma juttu – Teknologia luovuuden tukena”.

Hiedanniemet ja Saarilahti ovat kirjoittaneet ja tuottaneet musiikkia sekä omille yhtyeilleen että muille artisteille, ja heillä on kokemusta opetustyöstä. Heidän yrityksensä Ihan Oma Juttu Oy on erikoistunut musiikin opetuksen ja luovan oppimisen menetelmien kehittämiseen.

”Haluamme tehdä musiikin oppimisesta entistä monipuolisempaa, rikkaampaa ja tasa-arvoisempaa”, Janne Hiedanniemi kertoo. ”Konsepti linkittyy uuteen opetussuunnitelmaan ja varhaiskasvatussuunnitelmaan. Niissä korostuu luovuus ja digitaaliteknologian hyödyntäminen.”

Myös opettajille koulutusta

Future Songwriting panostaa oppilaiden lisäksi opettajien koulutukseen, jotta musiikin tekemisen ja uusien menetelmien mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää laajemmin.

”Olemme saaneet opettajilta valtavasti palautetta, että tämä on juuri sellaista käytännön pedagogiikan ja tietotaidon jakamista, jota opetussuunnitelman toteuttaminen musiikin osalta vaatii”, Saarilahti kertoo.


Hankkeen workshop opettajlle Unkarissa.

Projekti lähestyy musiikin tekemistä käytännön tasolla.

”Aluksi käymme GarageBandin avulla läpi tahtien ja sointujen perusteita sekä appin toimintoja. Monelle esimerkiksi tempo ja metronomi ovat uusia asioita. Kun perusteet ovat hallussa, on helpompaa keskittyä luomiseen. Lapset ovat innokkaita oppimaan heitä kiinnostavia asioita.”

Saarilahti lisää, ettei teknologia ole itseisarvo, vaan prosessia demokratisoiva väline.

”Sen avulla kaikki pääsevät osallistumaan kappaleen tekoon huolimatta aiemmasta kokemuksesta tai laulu- tai soittotaidoista.”

Janne Hiedanniemi uskoo, että toiminnan hyödyt ovat huomattavia ja pitkäkestoisia.

”Musiikilla on luovuutta, itsetuntoa sekä kriittistä ja abstraktia ajattelukykyä kehittävä vaikutus. Se tarjoaa ihmisille välineitä ilmaista omaa identiteettiään sekä käsitellä tunteita, jotka ovat sanallisen ilmaisun ulkopuolella.”

”Tulevaisuuden taidoista tärkeimmiksi nostetaan usein luovuus, innovatiivisuus ja kyky toimia yhteistyössä muiden kanssa. Nämä kaikki ovat sisään kirjoitettuina tähän hankkeeseen ja musiikin tekemiseen. Haluamme kannustaa lapsia itseilmaisuun, musiikin tekemiseen ja luoviin kokeiluihin.”

Future Songwriting pyrkii romuttamaan myytin luovuudesta syntymälahjana. Se tarjoaa kaikille taustasta tai taitotasosta riippumatta mahdollisuuden osallistua säveltämiseen, tuottamiseen ja luovaan oppimiseen. Kouluprojekteihin osallistuu lapsia ja nuoria lastentarhasta lukioikäisiin.


Hankkeen loppujuhla ja biisikatselmus Martinlaakson koulussa Vantaalla.

”Seuraavat sannit ja sibeliukset löytyvät kouluista ja päiväkodeista. Siellä on piilossa valtava määrä ennakkoluulotonta iloa, intoa ja lahjakkuutta. Tämän kautta voi syntyä uusia, menestyviä musiikintekijöitä.”

Projektissa työskentelevä Kölnin yliopiston tutkija Julia Weber kertoo, että Saksassa musiikinopetuksen haasteena on opettajapula, joka vaivaa varsinkin maaseutua.

”Opetus ei ole vaarassa, mutta sen pitämiseksi nykyisellä tasolla on huolehdittava siitä, että opettajia on tarpeeksi ja että heitä jatkokoulutetaan.”

Toinen haaste on tietotaito. Digitalisaatio on tärkeä osa koulutuspolitiikkaa Saksassa, mutta Weberin mukaan kaikissa kouluissa siihen ei olla valmiita.

”Tabletteja löytyy ja sellaisten hankintaan saa rahoitusta, mutta monet opettajat eivät osaa käyttää niitä osana opetusta.”

Future Songwriting -hanke on viety nyt loppuun kahdessa saksalaisessa koulussa. Weberin mukaan kokemus oli hieno kaikille osapuolille.

”Tällä metodilla on puolellaan tärkeitä etuja. Opettajat pitävät siitä, että se tukee ja valmentaa heitä uuden teknologian ja lähestymistavan soveltamisessa, ja lapsetkin ovat olleet motivoituneita ja innoissaan.”

”Merkittävä hyöty on sekin, että näin voimme luoda verkostoja koulujen, opettajien, opiskelijoiden ja tutkijoiden välille. Opettajankoulutukselle on hyödyllistä tarkastella tällaisten projektien haasteita ja mahdollisuuksia”, Julia Weber kertoo.

Keväällä 2020 Future Songwriting käynnistää pilottihankkeita Suomessa, Ranskassa ja Saksassa. Yksittäiset projektit kestävät muutaman kuukauden opettajankoulutuksineen ja oppilasprojekteineen.

”Tarkoitus on jatkaa eri puolilla Suomea ja tiivistää yhteistyötä kuntien kanssa. Tavoitteenamme on antaa mahdollisimman monelle lapselle kipinä musiikin ja taiteen luomiseen. Monelle se voi tarkoittaa rakasta harrastusta tai jopa ammattia”, Kari Saarilahti sanoo.

Saarilahti kehuu tähänastisten kokemusten olleen hyvin innostavia.

”Olemme havainneet opettajien ja oppilaiden valtavaa inspiroitumista ja itsensä ylittämistä Utsjoelta Vantaan kautta Kölniin. Tuntuu, että tällaiselle tekemisen tavalle on kysyntää kaikkialla.”

Lue lisää:

Hankkeen perustiedot Teoston kotisivuilla

Future Songwriting -hankkeen kotisivu

Hankkeen Instagram-profiili

Jaa somessa