Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Jani Hellström
Kuva: Anssi Toivakka

MaRA ry Valviran uudesta ohjeistuksesta: ”Somesäännös aiheuttaa paljon harmaita hiuksia”

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antoi 12.11. päivitetyt ohjeet alkoholimainonnasta. Uusissa ohjeissa otetaan kantaa muun muassa alkoholimainontaan sosiaalisessa mediassa. Kuinka ohjeet on otettu vastaan ja millaiset vaikutukset niillä on ravintola-alaan sekä live-musiikkiin? Haastattelimme MaRa ry:n Kai Massaa sekä Elmu ry:n tulevaa ohjelmapäällikköä Mika Nikulaa.

Matkailu- ja ravintola-alan MaRa ry:n lakimies Kai Massa, millä mielin uusi ohjeistus on MaRa ry:ssä otettu vastaan?

”Alkoholilaki rajoittaa vuoden alusta alkaen mietojen juomien ulkomainontaa, mutta siihen on tehty ravintoloiden ja yleisötilaisuuksien kannalta tärkeitä poikkeuksia.  Lain perusteella anniskelupaikoissa ja niiden ulkotarjoilualueilla voidaan mainostaa jatkossakin. Ravintoloiden ja terassien ulkopuolella voidaan mainostaa miedon alkoholijuoman saatavuutta ja hintaa: esimerkiksi ravintolan ikkunassa tai markiiseissa voi olla mietojen juomien tuotemerkkejä tai kadulla A-ständi mainostamassa myytävää tuotetta.”

”MaRa on tyytyväinen, että ohjeessa on ilmaistu nämä samat perusperiaatteet ja lain sanamuotoa on kunnioitettu. Kaikesta emme toki ole samaa mieltä. Ohjeen perusteella ravintolat voivat kuitenkin rauhassa valmistautua ensi kesän terassikauteen eikä päivänvarjoja tarvitse ryhtyä vaihtamaan.”

”Yleisötapahtumia koskeva poikkeus on ohjeessa varsin selkeä eikä siinä ole mitään odottamatonta musiikkifestivaalien tai konserttien osalta.”

Ohjeistus ottaa kantaa muun muassa sosiaalisen median käyttöön osana alkoholimainontaa. Miten hyvänä ja selkeänä pidätte uutta ohjeistusta?

”Sosiaalista mediaa koskeva rajoitussäännös on hankala ja tulkinnanvarainen eikä ohjeistus tuo tähän juurikaan helpotusta.”

”Somesäännöksestä aiheutuu paljon harmaita hiuksia. Varsin mahdottomasta lähtökohdasta huolimatta Valvira on pyrkinyt varsin perusteellisesti löytämään suuntaviivoja sallitun ja kielletyn välillä. Asia jää kuitenkin tulkinnanvaraiseksi. Valvira toteaa, että asiat ratkaistaan aina kokonaisharkinnan perusteella, jossa kiinnitetään huomiota mainostajan tavoitteeseen ja siihen onko mainostaja tarkoituksellisesti pyrkinyt hyödyntämään kuluttajien aktiivisuutta tai näiden tuottamaa sisältöä yhteisösivulla.”

Miten ravintoloiden ja festivaalien tulee uusi sosiaalisen median käytön ohjeistus huomioida ensi vuonna?

”Jos yhteisöpalvelusivustolla mainostetaan alkoholijuomia, Valvira lähtee siitä, että jakamistoiminnot on poistettava niin pitkälle kuin se on sivuston asetuksien mukaan mahdollista. Kuluttajan sivustolle tuottamaa materiaalia pitäisi myös monitoroida ja kuluttajan alkoholimainonnaksi katsottava materiaali tulisi poistaa. Harvalla toimijalla on kuitenkaan resursseja valvoa yhteisösivuilla käytävää keskustelua tai poistaa alkoholiin viittaavia viestejä. Jokainen myös ymmärtää millaisen negatiivisen reaktion sisällöltään asiallisten viestien sensurointi aiheuttaa kuluttajissa.  Näin ollen kerromme, että ohjeistuksessa mainitut hankalat velvoitteet voidaan pitkälti välttää esimerkiksi sillä, että yhteisöpalvelusivustolla ei mainosteta alkoholituotteita vaan yleisesti ravintolan toiminta-ajatusta, tapahtumia ja palveluita jne.”

”Mahdollinen mietojen alkoholijuomien mainonta voi tapahtua entiseen tapaan kotisivuilla, joissa ei ole mukana yhteisöllisyyselementtiä. Sama tulisi ottaa huomioon festivaalin yhteisöpalvelusivuilla.”

”Valitettavaa on, että laki on ottanut sosiaalisen mediassa tapahtuvan mainonnan näin tiukasti hampaisiinsa. Kansalaiset tuskin näitä rajoituksia hyväksyvät ja aika näyttää miten näiden rajoitusten lopulta käy, kun alkoholilain kokonaisuudistus tulee eduskunnan käsiteltäväksi.”

Teoston avainasiakaspäällikkö ja tuleva Elmu ry:n ohjelmapäällikkö Mika Nikula, miten näet, että uusi ohjeistus vaikuttaa ravintoloiden keikkoihin ja festivaaleihin?

”Nykyisessä taloudellisessa tilassa keikkojen järjestäjät ovat jo nyt ahtaalla. Tällä hetkellä ei kaivattaisi yhtään lisää säännöstelyä, joka vie aikaa pois itse tekemiseltä. Mielestäni ravintoloiden ja festivaalien pitäisi voida käyttää omat resurssinsa omaan perustekemiseensä. Tällä hetkellä on tarpeeksi haasteita siinä että keikoille saadaan yleisöä. Olemme kuitenkin livefoorumin puitteissa käyneet keskusteluissa myös Valviran edustajien kanssa ja uskon että tulevaisuudessa pystymme paremmin hyvässä yhteistyössä käymään näitä keskusteluja ja kertomaan myös niiden vaikutuksista livesektorin toimijoihin.”

Jaa somessa