Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Jani Hellström
Kuva: Jakke Nikkarinen

Mitä muuta Teosto tekee kuin kerää rahaa? Osa 2: Edunvalvonta

Mitä edunvalvonta oikeastaan on ja miksi sitä tehdään?

”Edunvalvonta on vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluilmapiiriin. Edunvalvonnan näkyvin osa on lobbaus eli vaikuttajaviestintä, mutta siihen sisältyy monia muitakin osa-alueita kuten strateginen suunnittelu, lainsäädännön seuranta, tutkimustiedon seuranta ja tuottaminen, verkostojen ja koalitioiden rakentaminen ja niin edespäin”, kertoo Teoston edunvalvontayksikön johtaja Martti Kivistö.

”Teosto tekee edunvalvontaa sekä kotimaassa että EU-tasolla. Tavoitteena on saada aikaan ratkaisuja, jotka edistävät suomalaisten musiikin tekijöiden ja kustantajien etuja ja toimintaedellytyksiä sekä tuottavat laajempia yhteiskunnallisia hyötyjä, kuten kasvua, työllisyyttä ja kulttuuria.”

Mihin musiikintekijöille tärkeään asiaan edunvalvonnassa panostetaan lähitulevaisuudessa?

”Tärkeä kysymys musiikintekijöiden kannalta on Teoston ja sen jäsenjärjestöjen tekemä aloite tekijöiden verotuksen muuttamiseksi niin, että Teoston tekijäasiakas voisi tulouttaa tekijänoikeuskorvaukset hallitsemalleen yhtiölle. Tällä hetkellä Teosto-korvaukset verotetaan tekijän henkilökohtaisena ansiotulona eikä niitä voida kanavoida tekijän yritykselle toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. ”

”Nykytilanne ei kannusta tekijöitä yritysten perustamiseen ja yritystoiminnan laajentamiseen, kun keskeinen tuottolähde jää kokonaan yritystoiminnan ulkopuolelle. Tämä on myös vakava kilpailukykyongelma, sillä moni menestynyt tekijä on jättänyt Teoston ja siirtynyt ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön asiakkaaksi suomalaisen verokäytännön vuoksi.”

Mitä teemme veroaloitteen tiimoilla tällä hetkellä? Mitkä ovat tärkeitä välietappeja asian etenemisessä?

”Lainmuutosta koskeva kansanedustaja Pia Kauman lakialoite esiteltiin eduskunnassa 9.10.2014 ja myös opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee asiaa. Teosto pitää jatkuvasti yhteyttä asiaa käsitteleviin poliitikkoihin ja virkamiehiin ja on heidän käytettävissään mikäli tarvitaan esimerkiksi lisätietoja tai muuta asiantuntijatukea. Mikäli poliittinen tahto ongelman ratkaisemiseksi löytyy lähiaikoina, on mahdollista että lainmuutos etenee vielä tämän eduskunnan aikana. Veroaloite sisältyy joka tapauksessa hallitusohjelmatavoitteisiin, joita Teosto valmistelee vuoden 2015 eduskuntavaaleja silmällä pitäen.”

 

Hallitus on antanut esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta lokakuussa. Tuoko lakimuutos mukanaan sen, että jatkossa järjestöillä olisi lupa lisensioida muiden teoksia ilman alkuperäisten oikeudenhaltijoiden suostumusta?

Ministeriön tiedotteessa todetaan:

”Tekijänoikeuslain 26 §:n tarkennuksella vahvistettaisiin sopimuslisenssijärjestelmän oikeudellista perustaa niin, että lain nimenomaisen säännöksen nojalla hyväksytyn järjestön katsottaisiin sopimuslisenssisäännösten mukaisissa sopimustilanteissa edustavan laajennetun kollektiivisen luvan nojalla myös järjestön ulkopuolisia oikeudenhaltijoita. Tämä ei laajenna nykyistä sopimuslisenssijärjestelmää.”

”Nyt annetulla hallituksen esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa näitä toimintaperiaatteita tai laajentaa sopimuslisenssin soveltamisalaa, vaan ajanmukaistaa terminologiaa ja lähentää sitä muuhun EU-alueen lainsäädäntöön. Tekijänoikeusjärjestöllä ei jatkossakaan olisi yleistä oikeutta edustaa siihen kuulumattomia tekijöitä.”

”Sopimuslisenssi on sisältynyt tekijänoikeuslakiin vuodesta 1961 lähtien. Se on tarkoitettu ratkaisemaan teosten massakäyttöön liittyviä ongelmia ja mahdollistamaan esimerkiksi radio- tai tv-yritykselle sellaistenkin teosten käyttäminen, joiden tekijöitä tekijänoikeusjärjestö ei valtakirjalla edusta. Järjestön antaman käyttöluvan ”laajeneminen” on mahdollista vain laissa säädetyissä tilanteissa ja se rajoittuu järjestön ja teosten käyttäjän välisen sopimusjärjestelyn puitteisiin. Lisäksi tekijä voi yleensä halutessaan kieltää teoksensa käyttämisen sopimuslisenssin perusteella ja hän on joka tapauksessa aina oikeutettu saamaan käyttökorvauksen tekijänoikeusjärjestöltä.”

Lue myös:

Jaa somessa
Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä