Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Kaisa Huikuri
Kuva: Jani Hellström

Poijärven ja Helsingin kaupungin konsertti: Tietoa yhteistuotannosta

Ninni Poijärvi kirjoittaa Facebook-päivityksessään konsertista, jonka järjestäjinä olivat Helsingin kaupunki ja yhtye, jossa Poijärvi esiintyi. Kyseessä oli yhteistuotanto, johon liittyy musiikinkäyttökorvaus tapahtumassa. Kuvassa Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Stuba Nikula ja Teoston asiakaspalvelupäällikkö Antti Rask, jotka käsittelivät tapausta tänään 14.1. hyvässä yhteistyöhengessä. Rask kertoo käsitelleensä asiaa myös Ninni Poijärven kanssa.

Poijärven päivityksessä käsitellään konserttiin liittyvää musiikinkäyttömaksua, jonka tapahtumajärjestäjät maksavat musiikin julkisesta käytöstä. Konsertin jälkeen on syntynyt epäselvyys, kumpi järjestäjistä vastaa musiikinkäyttömaksusta tai voiko Helsingin kaupunki edellyttää, että maksun korvaa vain toinen järjestäjistä eli Poijärven yhtye.

Miksi Poijärven yhtyeen konsertti ei hoitunut Teoston ja Helsingin kaupungin välisellä sopimuksella?

Teostolla ja Helsingin kaupungilla on kuntasopimus, mutta konsertit, jotka kaupunki järjestää yhteistoiminnassa kaupungin ulkopuolisen tahon kanssa, eivät sisälly sopimukseen, vaan edellyttävät erillistä lupaa.

Sopimus ei siis koskenut tätä yhteistuotantona järjestettyä konserttia. Teoston ja Kuntaliiton välinen sopimus on ollut nykymuodossaan voimassa vuodesta 2008. Luvan ulkopuolella ovat siitä lähtien olleet ”Yhteistoiminnassa järjestetyt tilaisuudet (tapahtuma tai konsertti, jonka kunta järjestää tai tuottaa yhteistoiminnassa ulkopuolisen tahon kanssa)”.

Kenelle kuuluu vastuu konsertin musiikinesitysluvan maksamisesta silloin, kun kyseessä on yhteistuotanto?

Lähtökohtaisesti vastuu on konsertin järjestäjillä. Jos konsertilla on useampi järjestäjä, he vastaavat maksusta yhdessä, elleivät he ole toisin sopineet. Eli tässä tapauksessa vastuussa ovat sekä Ninni Poijärvi yhtyeineen että Helsingin kaupunki. Maksuista on tärkeää sopia etukäteen tapahtuman järjestäjien kesken.

Miksi Teostolta ei yhteistuotannoista voi lähettää erillisiä laskuja jokaiselle järjestävälle taholle?

Teostolla ei välttämättä ole aina tiedossa kaikkia yksittäistä tapahtumaa yhdessä järjestäviä tahoja. On todettu, että kaikesta huolimatta on yksinkertaisempaa, että laskutetaan vain yhtä tahoa, joka siis tässä tapauksessa voi olla joko Ninni Poijärvi yhtyeineen tai Helsingin kaupunki. Tapahtuman toinen järjestäjä voi laskuttaa toiselta osapuolelta sovitun osuuden.

Miksi esiintyjällä ylipäänsä voi olla vastuu maksaa tapahtuman musiikinkäyttökorvauksia?

Esiintyjä voi joutua maksumieheksi tai -naiseksi ainoastaan siinä tapauksessa, että esiintyjä on myös tapahtuman järjestäjä (joko kokonaan tai osittain). Teosto tilittää musiikinkäytöstä korvauksia musiikin alkuperäisille tekijöille.

Teosto edustaa musiikintekijöitä (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat) ja kustantajia, joille korvaus teosten käytöstä on tärkeää palkkatuloa. Tapahtumia voivat järjestää myös artistit ja he voivat esittää tilaisuudessa omaa musiikkiaan tai muiden tekemää musiikkia.

Minkälaisista summista tässä puhutaan?

Kunnan vuosilupa vuonna 2015 on 10,88 senttiä / asukas / kalenterivuosi (tietoa luvista ja hinnoista). Yksittäisen pääsymaksullisen konsertin hinta on sidottu lipputuloihin. Jos lipputulot ovat esim. 1 500-8 000 euroa, korvaus on 7 % lipputuloista. Eli jos konsertin lipputulot ovat esim. 2 000 euroa, musiikin käytöstä maksettava korvaus on 140 euroa (+alv). Lisätietoa löytyy tapahtumalupien hinnastosta.

Kannattaako esiintyjien tehdä esitysilmoituksia jatkossa?

Ehdottomasti kyllä. Esitysilmoituksia tekemällä esiintyjä voi varmistua siitä, että Teoston jakamat rahat menevät mahdollisimman oikeisiin osoitteisiin eli niille musiikintekijöille, joiden musiikkia on esitetty. Esitysilmoituksen tekemisestä ei lähetetä laskua esiintyjälle, joka ilmoituksen tekee.

Eikö Teosto voisi tehdä poikkeusta tilanteissa, joissa esiintyvät taiteilijat itse järjestävät keikkansa?

Teosto ei mm. määräävän markkina-asemansa takia voi kohdella yhtä musiikinkäyttäjien ryhmää toisin kuin muita.

Teosto ja Helsingin kaupunki pyrkivät hakemaan ratkaisun Poijärven yhtyeen ja kaupungin konsertin musiikinkäyttömaksun laskutukseen mahdollisimman pian.

Ninni Poijärven postaus Facebook-sivulla
Lue lisää esitysilmoituksesta

Jaa somessa