Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Johanna Laitinen
Kuvat: Jussi Ratilainen / alexstubb.fi, Antti Yrjönen / liandersson.fi, Merja Eräpolku / sariessayah.fi, Mediakuvat / aaltola2024.fi, Anton Sucksdorff / ollirehn2024.fi, Meeri Koutaniemi / haavisto2024.fi, Mediakuvat / jutta2024.fi

Presidenttiehdokkaat vs. musiikkiala

Mitä vuoden 2024 presidenttiehdokkaat ajattelevat kotimaisesta musiikkialasta? Mikä on heidän mielimusiikkiaan? TeoStory kysyi, ehdokkaat vastasivat.

Ehdokkaista vastaamatta jättivät Jussi Halla-Aho (PS) ja Harry Harkimo (LiikeNyt).

Kysymykset

 1. Millainen merkitys kotimaisella kulttuurilla ja musiikilla on mielestäsi kansakunnan yhtenäisyydelle, resilienssille ja kriisinkestävyydelle? 
 2. Millainen merkitys kotimaisella musiikilla on mielestäsi ollut ja on nyt Suomen maakuvan ja brändin rakentamisessa? Millä tavalla itse presidenttinä toisit suomalaista kulttuuria esille?
 3. Mitä musiikki merkitsee sinulle henkilökohtaisesti? Mitä musiikkia kuuntelisit, kun mielesi kaipaisi rentoutumista vaativien tehtävien vastapainoksi?

Sari Essayah, KD

Sari Essayah
Korona-aikana musiikkialan taloudellinen merkitys ymmärrettiin ehkä paremmin kuin aiemmin.
Sari Essayah, presidenttiehdokas
 1. Kotimaisen kulttuurin ja musiikin merkitys on suuri, koska ne synnyttävät meissä tunnemuistoja ja yhteisiä kokemuksia sekä jaettua iloa ja ylpeyttä. Musiikki ja kulttuuri auttavat myös jaksamaan vaikeiden aikojen yli, kun esimerkiksi sota-aikana rintamilla vieraili viihdytysjoukkoja.
 2. Musiikilla ja ylipäätään kulttuurilla on suuri merkitys Suomen maakuvan muodostumiselle. Korona-aikana ymmärrettiin myös alan taloudellinen merkitys ehkä paremmin kuin aiemmin. Presidenttinä antaisin erilaisissa järjestämissäni tilaisuuksissa kotimaiselle musiikille tilaa, ja kutsuisin artisteja ja yhtyeitä niihin esiintymään.
 3. Kuuntelen mielelläni musiikkia, ja olen sen suhteen varsin kaikkiruokainen. Pidän paljon gospel-musiikista, mutta kuuntelen myös pop- ja rockmusiikkia.

Alexander Stubb, KOK

Alexander Stubb
Suomalainen klassinen ja hevimusiikki ovat hyviä esimerkkejä maakuvan ja brändin rakentamisesta.
Alexander Stubb, presidenttiehdokas
 1. Kulttuuri on ennen kaikkea henkistä huoltovarmuutta. Kulttuurin eri muodot tuovat meille yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja sen rooli Suomen ja minkä tahansa vapaan yhteiskunnan keskeisenä rakennusaineena ja kansallisen identiteetin vahvistajana on ollut korvaamaton. Kulttuurin rooli Suomen kansallisen identiteetin vahvistajan historian saranakohdissa, kuten 1900-luvun alussa on ollut korvaamaton.
 2. Totta kai musiikilla on valtava merkitys maakuvan ja brändin rakentamisessa. Tästä suomalainen klassinen ja hevimusiikki ovat hyviä esimerkkejä. Musiikki tarjoaa monesti sen ensimmäisen kontaktin kyseiseen maahan, ja tätä kautta koko maa voi muuttua kiinnostavaksi. Tekisin mielelläni esimerkiksi suomalaisen kulttuurin vienninedistämismatkoja. Kulttuurivientiä tulisi tehdä osana muuta vientiä niin, että vienninedistämismatkoilla olisi esimerkiksi mukana kohdemaan kannalta kiinnostavia taiteilijoita. Kulttuuriviennissä tulisi myös tarttua hetkeen: kun taiteilija saa huomiota maailmalla, häntä tulisi auttaa välittömästi, jos kyseisellä markkinalla on hyötyä valtiovallan ovenaukaisupalvelusta.
 3. Kuuntelen paljon musiikkia. Paljon suomalaista poppia mutta myös klassista. Kuuntelen tarkasti myös sanoituksia. 

Li Andersson, VAS

Li Andersson
Kotimainen musiikki on ehdottomasti yksi näyttävimmistä käyntikorteistamme maailmalla.
Li Andersson, presidenttiehdokas
 1. Kulttuurilla on suuri merkitys lukemattomilla tavoilla elämässämme. Kulttuurin kerrostumista rakentuu niin historiamme, identiteettimme kuin käsityksemme yhteiskunnasta ja itsestämme sen osana. Kulttuuri voi synnyttää jaettuja kokemuksia ja rakentaa siten yhtenäisyyttä, mutta samalla se on ikkuna eri tavoilla ajattelevien ja tuntevien ihmisten elämään. Kulttuuri voi myös luoda toivoa paremmasta tulevaisuudesta, joka on ihmisten resilienssin kannalta ensisijaista. Taidetta ja kulttuuria on vaalittava moninaisena ja sen tulee olla kaikkien saatavilla. Suomessa on sisällöllisesti ja laadullisesti rikasta ja elinvoimaista taidetta, joka ei pysy elävänä ilman julkista tukea.
 2. Kotimainen musiikki on ehdottomasti yksi näyttävimmistä käyntikorteistamme maailmalla. Suomalaisen kulttuuriosaamisen vientiä tulisi aktiivisesti edistää. Presidenttinä toisin kotimaista kulttuurikenttää aktiivisesti esille osana ulko- ja kauppapolitiikkaamme tilaisuuksissa, joissa se on luontevaa.
 3. Musiikki on osa jokapäiväistä arkeani. Musiikin kuuntelu on itselleni tunteiden peilausta, eli kuuntelen usein musiikkia mikä heijastaa mielenmaisemaani. Jos haluan rauhoittaa itseäni, kuuntelen rauhallista musiikkia – kuten esimerkiksi viime aikoina Antti Autiota.

Jutta Urpilainen, SDP

Jutta Urpilainen
Presidentti käyttää omaa näkyvyyttään ja aikaansa kulttuurin edistämiseen monin tavoin.
Jutta Urpilainen, presidenttiehdokas
 1. Kulttuuri muodostaa koko yhteiskunnan perustan ja sen merkitys on siis hyvin suuri. Musiikki ja kulttuuri tuovat meidät yhteen, kuvaavat kansakunnan tunteita ja antavat tilan ilmaista yksilön tunteita ja yhteisön ilmapiiriä, arkoja ja vaikeita asioita kuin myös riemuja. Oikeus kulttuuriin kuuluu kaikille. Kulttuurialat ovat myös merkittäviä työllistäjiä. Suomalainen musiikki ja musiikintekijät voivat olla yhä suurempia taloudellisen ja henkisen menestyksen luojia, jos osaamme tukea, rakentaa ja kannustaa aloja oikein.
 2. Suomalainen musiikki Sibeliuksesta Käärijään on loistava maabrändin rakentaja. Kuluneen vuoden aikana Cha Cha Cha* on tarjonnut monta keskustelunaloitusta, jossa Suomi on ollut esillä positiivisella, iloisella ja avoimella tavalla. Tätä meidän tulee käyttää hyväksemme yhä enemmän. Presidenttinä käyttäisin omaa rooliani suomalaisen kulttuurin esiin nostamisessa laajasti. On kyse sitten suomalaisesta muodista ja suunnittelusta, viennin edistämisestä luovilla aloilla ja kulttuurissa tai tilan antamisessa erilaisissa tilaisuuksissa ja vierailuilla kulttuurin tekijöille, voi presidentti käyttää omaa näkyvyyttään ja aikaansa kulttuurin edistämiseen monin tavoin.
 3. Musiikki on ollut omassa elämässäni monipuolisesti läsnä aina, ihan lapsesta lähtien. Harkitsinpa jopa tekeväni siitä itselleni ammatin! Musiikki on kodissani aina läsnä, joko taustalla tai aktiivisesti, kun opetan lapsilleni pianonsoittoa. 

Pekka Haavisto, valitsijayhdistys

Pekka Haavisto
Ilman ymmärrystä osapuolten kulttuurista on vaikeaa, jollei mahdotonta luoda sellaista luottamussuhdetta, jota rauhan rakentaminen vaatii.
Pekka Haavisto, presidenttiehdokas
 1. Suomi on rakennettu kulttuurin varaan – perustuksia muurasivat kansalliskirjailijat, kuvantekijät ja Sibeliuksen kaltaiset, kansainvälisestikin arvostetut musiikintekijät. Vaikeina aikoina musiikki ja kulttuuri ovat takoneet suomalaisille yhteishenkeä ja tuoneet toivoa. Tällä hetkellä samaa tekee Ukraina, joka on taitavasti hyödyntänyt kulttuurikenttäänsä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, aina Euroviisuja myöten. Kulttuurilla ja musiikilla on roolinsa myös kansan eheyttämisessä. Esimerkiksi Suomen sisällissodan jättämiä haavoja on parannettu vuosikymmenien saatossa niin kirjallisuudessa, teatteri- ja musiikkilavoilla kuin elokuvakankaalla.
 2. Musiikilla on ollut viime vuosikymmeninä valitettavan vähäinen rooli Suomen maakuvatyössä. Viime hallituskaudella ulkoministeriössä päätimme tehdä korjausliikkeitä. Tämän vuoden alustaulkoministeriöön on nimitetty kulttuurilähettiläs ja kehitetty kulttuurinarratiivi. Työtä riittää. Presidenttinä pyrkisin hyödyntämään kulttuuria myös ulkopolitiikan työkalupakissa. Ei ole sattumaa, että itä ja länsi ovat jo vuosisatoja hyödyntäneet kulttuurin tekijöitään ulkopoliittisissa tavoitteissaan. Olisivatko esimerkiksi jazz tai Hollywoodin elokuvat koskaan rantautuneet Eurooppaan ilman valtiollisia panostuksia? Kulttuuri on ollut myös aina läsnä niissä rauhanprosesseissa, joihin olen osallistunut. Ilman ymmärrystä osapuolten kulttuurista on vaikeaa, jollei mahdotonta luoda sellaista luottamussuhdetta, jota rauhan rakentaminen vaatii.
 3. Olen toiminut rocklehti Rumban kustantajana, joten musiikki on ollut sekä osa vapaa-aikaani että osa työtäni. Teen satunnaisesti myös DJ Pexi -keikkoja, jotka perustuvat itseen vaikutuksen tehneen musiikin esittelyyn. Pyrin seuraamaan myös uutta kotimaista musiikkiskeneä, ja nautin aina uusista, hyvistä sanoittajista. Vestan, Pyyn tai Hassan Maikalin kaltaiset tekijät pyörivät levylautasellani kotimaisten klassikoiden ohella.

Mika Aaltola, valitsijayhdistys

Mika Aaltola
Presidenttinä Suomen tarina kerrottuna musiikin kautta olisi sydämenasiani. 
Mika Aaltola, presidenttiehdokas
 1. Kulttuuri muodostaa kansakunnalle yhteistä kaikupohjaa. Se myös toistaa tulkintoja historiallisista episodeista, kansakunnan tiehaaroista. Erityisesti musiikki vahvistaa yhteisiä kansakuntamme sointuja ja säveliä. Tunnistettavat sävelkuviot ja sanoitukset vahvistavat ja myös valtaistavat kriisien keskellä. Kriisit myös tuottavat kulttuuria ja tuottavat niistä ymmärrettäviä kokemuksia.
 2. Suomi tunnetaan maailmalla säveltäjistään ja musiikistaan Sibeliuksesta Käärijään. Osa on integroitu maailman musiikkiperinteeseen, osa on omaleimaista ja omapolkuista. Suomen kulttuurin vieminen maailmalle korostaa Suomen tarinaa mutta samalla tietä maailmanluokkaiseksi yhteiskunnaksi. Presidenttinä tämä Suomen tarina kerrottuna musiikin kautta olisi sydämenasiani. 
 3. Voimabiisini on Ievan polkka**. Se on rämäpäinen ja siinä on tekemisen meininkiä. Mutta musiikki makuni on laaja. Sattuneista syistä rentoudun myös lastenmusiikin äärellä.

Olli Rehn, valitsijayhdistys, KESK

Olli Rehn
Presidentillä on roolinsa vienninedistämisessä, myös musiikki- ja kulttuuriviennin vauhdittamisessa.
Olli Rehn, presidenttiehdokas
 1. Kulttuuri ja taide vahvistavat kansakunnan ymmärrystä itsestään, juuristaan ja ympäristöstään. Kulttuuri tuo merkitystä ja sisältöä suomalaisuudelle sekä tuo ihmisiä yhteen. Tätä tarvitaan etenkin kovina aikoina ja koettelemusten keskellä. 
 2. Suomalainen musiikki Sibeliuksesta ja Saariahosta aina Hurriganesiin, Darudeen, Nightwishiin ja Käärijään on lisännyt kiinnostusta Suomea kohtaan ja inspiroinut ihmisiä sekä Suomessa että ulkomailla. Musiikilla voidaan tuoda esille monipuolista suomalaista sielunmaisemaa ja taiteellista kykyä, ja toki myös houkutella ihmisiä tutustumaan maahamme laajemmin. Presidentin tehtäviin kuuluu myös isännöidä monenlaisia ulkomaisia vieraita, ja pidempien kokousten ja vierailujen yhteydessä on oivallinen tilaisuus esitellä myös suomalaista kulttuuria. Presidentillä on roolinsa vienninedistämisessä, myös musiikki- ja kulttuuriviennin vauhdittamisessa.
 3. Kuuntelen nykyään jo klassiseksi laskettavaa bluesrockia, Tennesseestä Tampereelle. Neil Young & Crazy Horsen Rust Never Sleeps -albumi (1979) ei koskaan petä. 

* Cha Cha Cha. Säv. Johannes Naukkarinen, Jukka Sorsa, Aleksi Nurmi, san. Jere Pöyhönen, kust. / HMC Publishing, Warner Chappell Music Finland. Esittäjä: Käärijä.
** Ievan polkka. trad., san. Eino Kettunen, kust. Warner Chappell Music Finland.

Presidentinvaalit 2024

Suomessa järjestetään seuraava tasavallan presidentin vaali tammikuussa 2024. Äänestämällä vaikutat siihen, kuka hoitaa presidentin tehtäviä seuraavat kuusi vuotta. Ensimmäinen vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta (ennakkoäänestys 17.–23.1.2024), mahdollinen toinen vaalipäivä sunnuntaina 11. helmikuuta (ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024).

Lue lisää Vaalit.fi-sivustolta.

Jaa somessa