Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Teosto
Kuva: Shutterstock

Puolueet: Luovien alojen kasvuun laitettava vauhtia

Teosto ja sen jäsenjärjestöt eli Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat ja  Suomen Säveltäjät selvittivät, mitä eduskuntapuolueet ovat mieltä luovan alan avainkysymyksistä ja hallitusohjelmatavoitteista. Kyselyn mukaan lähes kaikki puolueet ovat valmiita panostamaan luovan alan kasvuun. Puolueiden välillä keinot kuitenkin vaihtelevat. 

Suomen Musiikkikustantajat ry:n puheenjohtaja Jari Muikku näkee erittäin keskeisenä, että puolueiden ehdottamia toimenpiteitä luovan alan kasvuun aletaan edistää.

”On tärkeää, ettei toiminta jää vaan puhe- tai strategiatasolle. Luova ala tarvitsee kipeästi uusia esityksiä.”

Haastavassa taloustilanteessa musiikki ja luova ala luo kasvua

Haastavassa taloustilanteessa julkiset panostukset on syytä tehdä erityisesti aloihin, joilla on mahdollisuudet saada aikaan näkyvää talouskasvua tehokkaasti kohdennetuilla investoinneilla ja muilla tukitoimenpiteillä. Puolueet näkevätkin, että panostamalla luovan alan tulevaisuuteen suunnitelmallisesti, on mahdollista luoda merkittävää taloudellista lisäarvoa.  

Kulttuurin ja muiden luovien alojen osalta kyse on tosiaan laajasti hyvinvointia, osallisuutta ja taloudellista lisäarvoa tuottavasta toiminnasta, johon yhteiskunnan on järkevää panostaa pitkäjänteisesti. Luovan talouden tulevaisuuteen suunnitelmallisesti panostamalla on mahdollista myös luoda merkittävää taloudellista lisäarvoa.
Lainaus SDP:n vastauksesta

Tavoite on sama, keinot vaihtelevat 

Kasvun vauhdittamisen keinovalikoimassa puolueet painottavat eri asioita. SDP keskittyisi kehittämään luovien alojen liiketoiminta-, kansainvälistymis- ja johtamisosaamista sekä parantaisi niiden tilastointia ja vaikuttavuustutkimusta. Vihreät ja kokoomus taas lähtisivät edistämään kulttuurin ja luovien alojen pitkäjänteistä kasvuohjelmaa. RKP liputtaa laajan kulttuuripoliittisen selonteon tekemistä.

“Yhteisen sävelen löytäminen koko kulttuurialan suunnasta toisi selkeyttä ja tulevaisuuden näkymiä alan toimijoille. Tärkeintä on, että jo ohjelman laatimisen osallistetaan alaa laajasti, ja että strategioiden pohjalta syntyy konkreettisia toimenpiteitä”, huomauttaa Markus Nordenstreng, Suomen musiikintekijöiden varapuheenjohtaja.

Kasvuohjelmien lisäksi vastauksissa oli lupausta konkreettisista alaan vaikuttavista keinoista. Keskusta ehdottaa näyttelypalkkion laajentamista gallerioihin sekä taiteilijapalkkion lisäämistä kotitalousvähennyksen piiriin. SDP taas nosti esiin kansallisen tapahtumainfran kunnossapidon sekä lisärakentamisen tärkeyden.   

Vasemmistoliitto ja KD keskittyisivät luovan alan tekijöiden toimeentulon edellytysten sekä ennakoitavuuden varmistamiseen, jotta työtä on mahdollista tehdä myös kriisitilanteissa.    

Luovien alojen osuutta bruttokansantuotteesta tulisi pyrkiä kasvattamaan eurooppalaista keskiarvoa kohti. Olisi hyvä laatia myös kulttuurialan kasvuohjelma vauhdittamaan luovien alojen kasvua sekä laajentaa kasvusopimusten käyttöä av-alan ulkopuolelle. Lisäksi tulisi varmistaa, että Business Finlandin ja ELY-keskusten palvelut tukevat myös luovien alojen kasvupyrkimyksiä.
Lainaus vihreiden vastauksesta

Luovan alan osaamisen vienti ulkomaille kasvun edistämisen keinona 

Kansallisten keinojen lisäksi monen puolueen keinovalikoimassa kansainvälistyminen nähdään mahdollisuutena kasvattaa luovan alan vientiä ja luoda kasvua. Kokoomus haluaisi rakentaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisille väyliä viedä osaamistaan maailmalle ja tehdä suomalaista taidetta ja kulttuuria tutuksi.  

Vihreät taas kohdentaisi valtion vientituesta nykyistä suuremman osan luoville aloille sekä vakiinnuttaisi Creative Business Finlandin toimintaa vastaamaan taide- ja kulttuurialan kansainvälistymisen tarpeisiin.  

Rakennetaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisille väyliä viedä osaamistaan maailmalle ja tehdä suomalaista taidetta ja kulttuuria tutuksi. Taide ja kulttuuri ovat Suomelle tärkeitä kasvualoja!
Lainaus kokoomuksen vastauksesta

“On ilahduttavaa, että toimijat kautta puoluekentän luottavat luovan alan edellytyksiin olla osa ratkaisua Suomen taloustilanteen vahvistamiseksi. Nyt on aika kääriä hihat ja varmistaa, että toimet näkyvät myös seuraavassa hallitusohjelmassa,” Jari Muikku kiteyttää.


Teoston, Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien tavoitteena on lisätä luovan alan rahoitus yhteen prosenttiin valtion seuraavassa kokonaisbudjetissa. Tämä on kuudes osa kirjoitussarjaa, jossa Teosto esittelee hallitusohjelmatavoitteitaan.

Jaa somessa