Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Risto Salminen
Kuva: Johannes Romppanen

Tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuudesta

Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa on viime vuosina tarkasteltu usealla taholla, muun muassa EU-komissiossa. Komission tavoitteena on ollut kannustaa tekijänoikeusjärjestöjä lisäämään läpinäkyvyyttä ja tehostamaan toimintaansa. Tiedon avoimuus ja aktiivinen viestintä on musiikkialalla keskeinen osa suomalaista – ja laajemmin myös pohjoismaista tekijänoikeuskulttuuria – ja komissiokin on pitänyt pohjoismaista toimintamallia yhtenä tavoiteltavista lähtökohdista. Direktiivivalmistelun myötä on tuotettu lukuisia selvityksiä tekijänoikeusjärjestöjen toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Kaikki tämä tieto olisi ollut Kilpailu- ja kuluttajavirastonkin saatavilla, mutta itse selvityksessä direktiivityö on ohitettu pintapuolisella maininnalla.

KKV nosti selvityksessä esiin markkinoiden monimutkaisuuden. On totta, että immateriaalioikeuksiin – niin patentteihin, tekijänoikeuksiin kuin tavaramerkkeihinkin – liittyvät kysymykset ovat usein monimutkaisia ja monitahoisia. Tekijänoikeusjärjestöjen rooli toiminnan mahdollistajana korostuu entisestään, kun sisältöoikeuksien markkinat jatkavat sirpaloitumistaan. Tällaisessa tilanteessa kollektiivihallinnon hyödyt sekä sisältöjä hyödyntäville asiakkaille että sisältöjä luoville tekijöille nousevat entistä vahvemmin esiin.

KKV:n selvityksessä tämä tekijänoikeusjärjestöjen mahdollistava rooli kuitenkin loistaa poissaolollaan, ja kollektiivihallinnon kiistattomat hyödyt markkinoiden toimivuudelle jäävät vaillinaiseksi.

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Teosto edustaa 28 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2013 kotimaasta esityskorvauksia 50,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 86 prosenttia musiikintekijöille ja -kustantajille.

Teosto kehittää toimintaansa yhteistyössä tekijöiden ja musiikkia käyttävien asiakkaiden kanssa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää lisensointia paremmin markkinoiden tarpeita vastaavaksi, esimerkiksi tv- ja radiotoimialan lisensiointirakenteiden osalta.

Risto Salminen
Lakiasiainjohtaja, Teosto

 

Jaa somessa