Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Juhana Unkuri, Kaisa Huikuri
Kuva: Kaisa Huikuri

Teosto satsaa tulevaisuuteen

Musiikkiala muuttuu nopeasti digitalisaation ja kulutustottumusten muutosten vauhdittamana. Teoston kehitystoiminnan johtaja Ano Sirppiniemi ja innovaatiotoiminnan asiantuntija Turo Pekari kertovat, että järjestössä tehdään kehittämistyötä erilaisten yhteistyöhankkeiden, startup-yrityksen ja uusien teknologisten ratkaisujen keinoin.

”Kaiken Teoston kehittämistoiminnan lähtökohtana on oikeudenomistajille ja musiikin käyttäjille tuotettava asiakashyöty”, Teoston kehitystoiminnan johtaja Ano Sirppiniemi toteaa. 

”Lyhyellä tähtäimellä tämä tarkoittaa esimerkiksi Teoston nykyisten järjestelmien jatkuvaa parantamista ja prosessien vaiheittaista digitalisoimista. Samaan aikaan on tarpeellista ennakoida myös tulevaa. Millaisia palveluita Teoston täytyy kyetä tuottamaan 5-10 vuoden kuluttua? Tätä varten meidän tulee tunnistaa tulevaisuuden kannalta merkityksellisiä aiheita, muodostaa näistä käytännön kokeiluja sekä arvioida tulosten pohjalta jatkuvasti kehittämisen suuntaa”, Sirppiniemi sanoo.

”Asioita on tunnistettava tarpeeksi aikaisin, eikä vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat suoraan meidän silmiemme edessä. Kyse on tässä mielessä myös riskien minimoinnista,” Teoston innovaatiotoiminnan asiantuntija Turo Pekari toteaa.

Teoston palveluiden ja toiminnan kehitystä tehdään paitsi omin voimin, myös yhteistyössä verkostojen ja kumppanien kanssa. Se tarkoittaa joustavia kokeiluja, käyttäjälähtöistä kehittämistä, järjestelmällistä tulevaisuuden ennakointia ja palvelumuotoilua.

”Kaikkea ei kannata aina yrittää tehdä yksin. Teosto on tehnyt viime vuosina yhteistyötä lukuisten startup- ja teknologiayritysten, yliopistojen ja musiikkiteknologiaan perehtyneiden tutkijoiden kanssa”, Pekari kertoo.

Uusia rahoituslähteitä ja yhteistä kehittämistä

Innovaatioyhteistyö on tuonut uusia konsepteja ja uudentyyppistä osaamista Teoston toimintaan. Yksi Teoston uudemmista avauksista on vuoden 2017 lopussa perustettu Mind Your Rights -yritys. Sataprosenttisesti Teoston omistuksessa oleva startup sai viime vuonna Business Finlandilta innovaatiotukea.

”Mind Your Rights kehittää alustaa, jonka avulla livemusaan liittyviä tietoja pystytään keräämään ulkomailta aiempaa nopeammin. Näin Teosto tulee saamaan aiempaa enemmän myös rahaa, jota voidaan jakaa eteenpäin suomalaisille musiikintekijöille. Samalla alustalla pystytään hoitamaan jatkossa myös kotimaan livealuetta”, kertoo Teoston kehitysjohtajan tehtävästä Mind Your Rights -yrityksen toimitusjohtajaksi siirtynyt Roope Pajasmaa.

Ano Sirppiniemi kertoo, että Teostolla myös testataan ja hyödynnetään parhaillaan erilaisia uusia teknisiä ratkaisuja, joilla on jo näkyviä vaikutuksia toiminnan tehostamiseen. Näitä ovat esimerkiksi ohjelmistorobotiikka sekä esitysraporttien nykyistä automaattisempi kohdistaminen , joista kumpikin auttaa käsittelemään asiakkaiden maksatukseen liittyvää dataa aiempaa nopeammin. Rutiinitöihin liittyvä kuormittavuus vähenee ja asiakkaiden palveluprosessit tehostuvat.

Lisäksi yhteistyötä tehdään pohjoismaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa: Teosto tekee yhdessä Tanskan ja Norjan järjestöjen kanssa tuotekehitystä muun muassa koneoppimisen ja rajapintojen hyödyntämisen saralla.

Uusi teknologia vahvistaa yhteisöllisyyttä

Turo Pekarin mukaan näköpiirissä on monia uusia teknologiatrendejä, jotka tulevat muuttamaan niin musiikin kuluttamista, tekemistä kuin musiikkibisnestä. Pekari toteaa, että albumi on jo jäänyt hieman vanhanaikaiseksi formaatiksi. Hän uskoo, että muutamien vuosien päästä sama tilanne voi olla ylipäätään staattisessa äänitemuodossa olevilla biiseillä.

”Jo nyt luettava elektroniikka ja sensoriteknologia ovat mahdollistaneet uudentyyppisiä käyttöliittymiä. Musiikki tulee entistä enemmän yhdistymään videoihin, joita on toki ollut olemassa jo kauan. Jatkossa VR ja AR tulevat kuitenkin yleistymään, ja virtuaalitodellisuus muokkaa myös musavideoita,” Pekari sanoo.

”Ennen yhteisöllinen diggailu oli tärkeä osa musiikinkulutusta. Digitaalisuuden myötä se on muuttunut enemmän kuulokkeet päässä tapahtuvaksi yksinäiseksi soittolistojen kuluttamiseksi. Uskon yhteisöllisyyden taas vahvistuvan, kun uudentyyppisten formaattien ja virtuaaliyhteisöjen myötä musiikkiin alkaa yhdistyä tarinankerrontaa ja pelejä.”

Pekari uskoo, että tulevina vuosikymmeniä musiikkia tullaan etsimään puheentunnistukseen perustuvilla käyttöliittymillä. Hän toteaa tämän olevan haaste esimerkiksi pienille kielialueille, joihin Suomi lukeutuu.

”Puheentunnistukseen perustuvien musiikinhakutoimintojen myötä isojen kielten osuus tulee korostumaan. Samaten isojen toimijoiden, koska niillä on paljon sananvaltaa uuteen teknologiaan liittyvissä linjauksissa. Tämä on niin Teoston kuin ylipäätään musiikkiteollisuuden haaste, joka meidän pitää jatkossa pystyä handlaamaan.”

Tekoäly osana musiikin tekemistä

Tekoälyn rooli on alkanut vahvistua monilla sektoreilla. Samalla on pohdittu, jäävätkö musiikintekijät tarpeettomiksi, jos musiikkikin tuotetaan tekoälyn avulla.

”Oikeastaan tekoälyä hyödynnetään musiikissa jo nyt. Esimerkiksi YouTube-videoita katsovat ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että niiden taustalla saattaa soida tekoälyn tekemää musiikkia.”

Pekarin mielestä tekoälyn nousua ei pidä nähdä pahana tai pelottavana asiana. Hänen mukaansa se on ennemminkin työkalu musiikin tekemiseen.

”Myös 1990-luvun alussa yleistyneiden digitaalisten tuotanto-ohjelmistojen pelättiin jättävän musiikintekijät työttömiksi, mutta uudet teknologiat ovat pikemminkin olleet demokratisoimassa musiikin tekemistä. Niiden avulla entistä useampi ihminen pystyy aloittamaan luovien sisältöjen tuottamisen.”

Pekarin mukaan musiikkialan innovaatiot, data ja uudet teknologiat ovat muutenkin ennen kaikkea työkaluja.

”Paljon oleellisempaa on se, miten musa-alan toimijat tekevät yhteistyötä keskenään. Siinä Teostolla voi olla tärkeä rooli.”

Uusi raportti tarkastelee datan jakamista musiikkialalla

Osana innovaatiotoimintaa Teosto julkaisi tammikuussa 2019 raportin, jossa tarkastellaan datan jakamista. Julkaisussa pohditaan, miten luoda datan jakamiseen perustuvia käytäntöjä musiikkialalle ja miten tekijänoikeusjärjestöt voisivat ottaa isompaa roolia tämänkaltaisessa toiminnassa ja uutta roolia musiikkialan arvoketjussa. Raportti on tehty yhteistyössä Lisbon Counc -ajatushautomon ja ESADE Business Schoolin kanssa. Englannin kielinen julkaisu löytyy Teoston kotisivuilta: Teosto Published A Report On Data-Driven Innovation In The Music Industry  

Jaa somessa
Lue lisää