Siirry sisältöön

Teosto tukee Gold Standard -tuulivoimaprojektia Intiassa

Teoston tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeään vuosittain. Hiilijalanjälki hyvitetään vuosittain osallistumalla YK:n Gold Standard -projektiin.

Päästöjen kompensoinnissa kumotaan aiheutettu ilmastohaitta vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain toisaalla. Yksi yleisimpiä standardeja vapaaehtoiseen kompensaatioihin on Gold Standard.

Gold Standard on maailman luonnonsäätiö WWF:n aloitteesta luotu vapaaehtoisen päästökaupan verifiointistandardi, jota hallinnoi Gold Standard Foundation. Gold Standard on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka valvoo, kehittää ja verifioi päästökaupan projekteja. Alan tiukimpien kriteerien mukaisesti toimiva Gold Standard takaa, että projekteissa syntynyt päästövähennys on tuotettu Gold Standard -sertifikaatin normien mukaisesti, prosessia on valvottu asianmukaisesti ja asiantuntijat ovat todentaneet hankkeen päästövähennys-/hiilinielulaskelmat.

Gold Standardissa päästöjenhyvitysprojektit tuottavat halutun hyvitystuloksen lisäksi myös yhteiskunnallisia sivuhyötyjä, koulutuksesta parantuneeseen ilmanlaatuun asti. Hankkeet toteutetaan useimmiten kehitysmaissa, ja monella eri sektorilla, kuten energiantuotannossa, kotitalouksissa, jätesektorilla tai liikennesektorilla.

Teosto hyvittää kaikki kasvihuonekaasupäästönsä

Teosto on hyvittänyt päästönsä investoimalla 22,5 MW: n tuulivoimaprojektiin Intian Rajasthanissa. Projektilla on ollut tärkeä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tuottamalla 45 GWh puhdasta sähköä vuodessa – mikä vastaa 10 500 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta.

Projekti vaikuttaa myös voimakkaasti alueen sosiaalisen vastuun tavoitteisiin muun muassa parantamalla koulutuksen laatua alueella. Projektissa on muun muassa toimitettu koulutarvikkeita ja polkupyöriä yli 150 lapselle Rampuiyran kylässä sekä rakennettu pojille ja tytöille wc-tiloja koulun yhteyteen.

Projektin turvin on lisäksi rakennettu Ambiramaan porakaivo, uppopumppu ja vesisäiliö, joka takaa puhdasta vettä yli 850 opiskelijalle ja paikalliselle ihmiselle. Projekti tukee myös paikallista syöpätyötä ja organisoi puiden istutusta alueella. Monipuolinen toiminta takaa työpaikan kaikkiaan 88 alueen ihmiselle

Teoston ympäristövastuu
Teoston ympäristövastuu

Teoston toiminnassa ympäristöarvot ovat tärkeässä roolissa. Seuraamme päästöjämme ja raportoimme niistä vuosittain.

Lue lisää vastuullisuusraportistamme
Jaa somessa