Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Päivi Brink
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Teoston hallituksen uuden jäsenet: Jiri Kuronen ja Antti Auvinen

Muusikko ja popmusiikin säveltäjä Jiri Kuronen sekä taidemusiikin säveltäjä Antti Auvinen ovat juuri aloittaneet Teoston hallituksen jäseninä. Otimme selvää, miksi hallitustyö kiinnostaa heitä, ja mistä näkökulmasta he musiikin maailmaa katsovat.

”Teoston hallituksessa haluan vaikuttaa tekijänoikeuksien kautta musiikintekijöiden asemaan. Tällä hetkellä minulla on aikaa ja halua yhteisten asioiden hoitamiseen, ja nyt on minun sukupolveni vuoro ottaa vastuuta edunvalvonnasta”, Jiri Kuronen sanoo.

Kuronen, 46, on päätoimisesti muusikko ja sivutoimisesti säveltäjä ja sovittaja. Viimeiset kymmenen vuotta hän on soittanut kosketinsoittimia ja harmonikkaa Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani -yhtyeessä. Sitä ennen hän esiintyi pitkään Olavi Uusivirran yhtyeessä. Hänen pääinstrumenttinsa on piano.

”Olen espoolaisen musiikkikasvatusjärjestelmän tulos ja asun Espoossa edelleen. Opiskelin musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa ja opetan siellä sivutoimisesti, samoin Teatterikorkeakoulussa. Musiikkiteatteri on minulle tärkeää, ja olin aktiivinen teatterikuvioissa vuoteen 2015 asti. Seuraan edelleen suomalaista musiikkiteatteria, joka on kehittynyt tällä vuosituhannella huimasti.”

Kuronen on säveltänyt kappaleita useille eri artisteille. Hän on ollut Teoston asiakas 1990-luvulta alkaen ja järjestön jäsen noin kymmenen vuotta. Hän on seurannut Teostoa läheltä myös edunvalvontatyön kautta.

”Olen Georg Malmstén -säätiön hallituksen puheenjohtaja. Säätiö jakaa työskentelyapurahoja kotimaisen kevyen musiikin sävellys-, sanoitus- ja sovitustyöhön. Lisäksi olen Musiikin edistämissäätiössä äänitetuotantotukilautakunnan jäsenenä jakanut tuotantotukia. Näissä tehtävissä olen näköalapaikalla ja seuraan läheltä erityisesti apurahojen jakoon liittyviä kysymyksiä.”  

Kuronen liikkuu sujuvasti erilaisissa musiikkipiireissä, ja hän myös kuuntelee musiikkia  monipuolisesti.

Seuraan paljon erilaista musiikkia, ja ylitän erilaisten kuppikuntien rajoja mielelläni.
Jiri Kuronen

”Seuraan paljon erilaista musiikkia, ja ylitän erilaisten kuppikuntien rajoja mielelläni. Sibelius-Akatemiassa opiskellessani tutustuin paljon klassisen musiikin ja kansanmusiikin tekijöihin, ja opintojen aikana syntyi monenlaisia verkostoja ja ystävyyssuhteita. Olen utelias kuuntelija, ja tutustun mielelläni uuteen musiikkiin. Kuuntelen esimerkiksi modernia taidemusiikkia, amerikkalaista mustaa musiikkia sekä kotimaista indie-musiikkia. Viimeksi innostuin Viitasen Piian levystä Meidän jälkeemme hiljaisuus, jossa on hyvä, positiivinen ote.”

Kuronen näkee alustatalouden oikeudenmukaisemman tulojaon yhtenä tärkeimmistä asioista, joihin hän pyrkii Teoston kautta vaikuttamaan.

”Erilaisilla teknologiajäteillä on alustataloudessa suhteeton ylivalta musiikintekijöiden teosten hyödyntämisessä. Pyrin osaltani vaikuttamaan siihen, että tekijät olisivat neuvotteluissa vahvemmassa asemassa. Kansallisesti tekijänoikeustuloja hyödynnetään myös koko alan hyväksi, ja tämä yhteisvastuullisuuden ajatus kiinnostaa minua. On hienoa, että Teostossa on rakennettu toimiva tekijänoikeusjärjestelmä vuosien mittaan”, Kuronen toteaa. 

Teoston toiminnan periaatteet kiinnostavat Antti Auvista

”Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Monikansallisten alustapalveluiden ylivaltaa on pyrittävä kontrolloimaan EU- ja kansallisen tason lainsäädännöllä tekijöiden oikeuksien ja toimintaedellytysten eduksi. Samaan aikaan täytyy yhtäältä kehittää Teoston toimintakykyä ja ketteryyttä kansainvälisenä toimijana ja toisaalta ylläpitää asiantuntijuutta pienellä kielialueellamme. Säveltäjille tekijäoikeustulot ovat hyvin merkityksellisiä, vaikka ne ovat usein pieniä”, Antti Auvinen toteaa.

Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosikymmenen aikana merkittävästi.
Antti Auvinen

Auvinen, 46, on toiminut vuodesta 2004 alkaen päätoimisena taidemusiikin säveltäjänä.

”Säveltäjänä olen kiinnostunut musiikin sointiväreistä ja rytmistä. Hyödynnän säveltäessäni runsaasti tietotekniikkaa, jolla voin sekä analysoida että tuottaa ääntä. Teknologia laajentaa ilmaisuarsenaalia fantastisesti. Monimediallisuus on keskeinen osa työtäni – hyödynnän usein esimerkiksi videomanipulaatioita työssäni. Ja ooppera taidemuotona kiehtoo. Koronaviruksen vuoksi paljon esityksiä peruuntui tai siirtyi, esimerkiksi syyskuulle suunnitellut Autuus-oopperan esitykset Kansallisoopperan Alminsalissa siirtyivät vuodella eteenpäin”, Auvinen kertoo.

Hän opiskeli Amsterdamissa Conservatorum van Amsterdam -musiikkikorkeakoulussa, ja siltä ajalta hänellä on paljon kontakteja eurooppalaisiin säveltäjiin ja muusikoihin.

”Valmistumisen jälkeen muutimme Jyväskylään. Minulle on kertynyt kokemusta työskentelystä säveltäjänä maakunnassa ja pääkaupunkiseudulla. Samoin tuttua on vieraassa kieliympäristössä työskentely. Säveltäjän työssä on luonnollisesti paljon samaa paikasta riippumatta. Resurssit ja työtilaisuudet ovat ehkä hieman erilaisia.”

Suomen Säveltäjät ry:n puheenjohtajana Auvinen on ollut vuodesta 2014. Suomen Säveltäjiin kuuluu yli 220 jäsentä eli käytännössä lähes kaikki Suomessa toimivat taidemusiikin säveltäjät.

”Kuuntelen monenlaista musiikkia. Viime aikoina on jäänyt mieleen kotimaisten huippujen lisäksi Missy Mazzoli, Olga Neuwirth ja Nick Cave. Kolmen poikalapsen isänä täytyy tunnistaa vastuunsa, eli esillä saattaa olla esimerkiksi Patti Smithin ja Springsteenin varhaistuotanto. Mutta kyllä parasta lego-rakentelumusiikkia neljävuotiaan kuopuksen kanssa ovat Bachin sellosarjat. Suosittelen.”

Edunvalvontatyö on Auviselle tuttua. Teostossa hän haluaa edistää tasapainoa aatteellisuuden ja liiketoiminnan välillä.

”Teosto on sääntömääräisesti aatteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on valvoa ja hallinnoida tekijänoikeuksia, mutta myös edistää kotimaista luovaa säveltaidetta ja sen yleisiä edellytyksiä.”

”On täysin välttämätöntä pyrkiä edesauttamaan tasapainon löytymistä monimuotoisuutta ylläpitävän aatteellisuuden sekä läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti organisoidun liiketoiminnan välillä. Tämä on tehtävä niin, että tuo esille oman alansa erityispiirteet ja samalla aidosti huomioi muiden toimijoiden toimintaedellytyksiä”, hän pohtii.

Auvinen on kiinnostunut musiikkialan kompleksisen toimintaympäristön rakenteista: miten ne toimivat, ja millaisista osatekijöistä kokonaisuus muodostuu.

”Haluan olla mukana vaalimassa ja kehittämässä rakenteita, jotka mahdollistavat säveltämisen myös tulevaisuudessa.”

Auvinen pohtii mielellään myös Teoston arvomaailmaa, ja hän haluaa osallistua laajojen suuntaviivojen vetämiseen.

”Teostossa on valtavasti osaamista, ja sen hallituksessa voin vaikuttaa Teoston strategiaan, arvoihin ja toiminnan kokonaisuuteen. Siksi haluan olla mukana”, Auvinen tiivistää.

Jaa somessa