Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Teoston tiedote
Kuva: Jani Hellström

Teoston vaalipaneeli: Panostukset luovaan talouteen synnyttävät kasvua ja työpaikkoja

Teosto järjesti lauantaina 14.3. luovien alojen kysymyksiin keskittyvän vaalipaneelin yhdessä Helsingin Akateemisen kirjakaupan kanssa. Luovan alan kannalta eduskuntavaaleissa on kolme teemaa ylitse muiden: digitaalisuus, työ ja kulttuuri.

Eduskuntavaalien alla pidetyssä paneelissa musiikintekijöille ja -kustantajille tärkeistä kysymyksistä keskustelivat Antti Kaikkonen (kesk.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Sampo Terho (ps), Päivi Lipponen (sdp) ja Raija Vahasalo (kok). Keskustelua moderoi Yleisradion toimittaja Jussi-Pekka Rantanen.

Tukea musiikintekijöiden verokannustimille

Tulevissa vaaleissa keskustelua hallitsevat talous ja työllisyys. Nämä teemat ovat tärkeitä myös luovan työn tekijöille. Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo toi esille alojen merkittävyyttä työllisyyden kannalta.

”Luovat alat työllistävät jo nykyisellään yli 100 000 suomalaista. Luovilla ja kulttuurialoilla työskentelevien toimintaedellytyksistä on huolehdittava, sillä näillä aloilla on erinomaiset kasvumahdollisuudet,” sanoi Vahasalo.

Paneeliin osallistujia puhutti musiikintekijöiden mahdollisuus harjoittaa yritystoimintaa. Suurella osalla suomalaisista ammattimaisista musiikintekijöistä on musiikkiin liittyvää yritystoimintaa, mutta tekijänoikeuskorvausten verokohtelu estää yritystoiminnan mielekkään harjoittamisen, ja moni menestyvä tekijä on siirtänyt toimintansa ulkomaille.

”Tekijänoikeuskorvausten verokohtelun epäkohdat on syytä korjata. Tavoitteena pitää olla, että musiikin tekijöiden verotus muutetaan nykyistä kannustavammaksi”, sanoi keskustan Antti Kaikkonen.

Panelistit: luovan työn tekemisen edellytykset varmistettava

Suomessa luovan talouden kasvulle on luotu erinomainen pohja: luovan alan työllistämisvaikutukset ovat meillä merkittävän suuret muihin EU-maihin verrattuna. Vain Ruotsissa ja Tanskassa luovat alat työllistävät Suomeakin enemmän. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto korostikin luovan työn tekijöiden aseman selkiyttämistä.

”Perustulo tekisi työstä kaikissa tilanteissa kannattavaa. Kaikille työtä tekeville työn muodosta riippumatta on säädettävä yhtäläinen oikeus työttömyysturvaan, sairauspäivärahaan, vuosilomaan ja työterveyshuoltoon. Henkilökohtaiset tekijänoikeuskorvaukset tulee voida siirtää tekijän määräysvallassa olevan yhtiön elinkeinotuloksi”, summasi Alanko-Kahiluoto.

Teoston vaalikone kertoo mitä ehdokkaat ajattelevat kulttuurikysymyksistä

Teosto julkaisi vaalipaneelin yhteydessä myös kulttuurialan vaalikoneen, jolla voi käydä katsomassa, kenen eduskuntavaaliehdokkaan kanssa ajattelee samalla tavoin kulttuuripoliittisista kysymyksistä.

Jaa somessa