Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Juhana Unkuri
Kuva: Jussi Helttunen

TTVK 40-vuotta – Piratismi muuttunut monimutkaisemmaksi ja ammattimaisemmaksi

40 vuotta piratismia seurattiin tiiviisti jo ulkomailla ja Suomessakin ilmiö alkoi askarruttaa musiikkialaa laajasti. Kasettien kulutus oli kasvussa ja niitä myytiin huoltoasemilla, marketeissa ja kioskeissa.

Maailmalla äänitepiratismia alkoi esiintyä 1960-luvun lopulta lähtien ja kansainvälinen rikollisuus tuli kuvaan mukaan 1970-luvun edetessä. Suomessa äänitepiratismi alkoi kasvaa 70-luvun jälkipuoliskolla. Tämän myötä Gramex ry:n yhteyteen perustettiin vuonna 1979 tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontaprojekti.

Uudenlaista projektia käynnistettäessä myös opetus- ja kulttuuriministeriö, ÄKT (nykyinen IFPI/Musiikkituottajat) ja Teosto olivat aktiivisessa roolissa.​

Vuodesta 2005 TTVK (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus) on toiminut itsenäisenä rekisteröitynä yhdistyksenä.​

”Toiminnan koko 40-vuotisen historian ajan päätehtävänä on ollut puuttua luovien sisältöjen luvattomaan käyttöön sekä lisätä kansalaisten tietoisuutta tekijänoikeudesta, piratismista ja tekijänoikeuslain täytäntöönpanosta. Alusta alkaen käytössä on ollut laaja toimintamalli, johon on sisältynyt tekijänoikeudellista tiedotusta, kenttävalvontaa, viranomaiskoulutusta, oikeudenkäyntejä ja kansainvälistä koordinaatiota”, TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala kertoo.​ Tänä päivänä TTVK:lla työskentelee vajaa 10 henkilöä (kuvassa).

Ensivaiheessa piratismi liittyi C-kasetteihin ja musiikkialaan. Hyvin nopeasti mukaan tuli AV-puolen oikeudenhaltijoita, erityisesti elokuvalevittäjät, kun VHS-kasetit alkoivat yleistyä. Myöhemmin peliala tuli toimintaan mukaan pelikonsolien saapuessa Suomeen. ​

”Yhdistyksemme perustamisvaiheessa mukana oli kymmenen eri oikeudenhaltijatahoa. Tällä hetkellä meillä on 15 jäsenjärjestöä.​”

Suomalainen piratismi vähentynyt

Pihkala toteaa, että jokainen oikeudenhaltijajärjestö tuo TTVK:n työhön oman alansa ongelmat ja erityiskysymykset. Fyysiseen piratismiin puututaan myös nykyään, mutta valvontatoimien pääpaino on vuosien mittaan siirtynyt vahvasti internetiin. ​

Viime vuosien aikana TTVK on mm. valmistellut piraattisivustoihin kohdistuvia estomääräyshakemuksia, hoitanut oikeudenkäyntejä, poistanut luvattomia sisältöjä YouTubesta sekä tehnyt selvitystyötä liittyen esimerkiksi kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksiin ja ravintoloissa esitettäviin urheilulähetyksiin liittyen. ​

Pihkalan mukaan Suomessa oli takavuosina paljon piratismia.​

”Nykyään kotimaiset piratismiluvut ovat maltillisia. AV-piratismia meillä on vähemmän kuin missään muussa Pohjoismaassa. ​ TTVK on kohdistanut valvontatoimet ensisijaisesti oikeudenloukkauksen lähteille eli itse piraattipalveluihin.​”

”Suomessa oli paljon isoja piraattitoimintaan liittyviä oikeudenkäyntejä vielä kymmenen vuotta sitten. Tällä hetkellä meillä ei ole Suomesta käsin toimivia piraattipalveluita.​”

Nykyään piratismia vastaan taistellaan ennen kaikkea kansainvälisillä kentillä. Pihkalan mukaan piratismi muuttaa kaiken aikaa muotoaan. Tekijänoikeuksien loukkaamiseen tulee uusia tekniikoita ja keinoja.​

”TTVK:n lakimiehet tekevät parhaansa pysyäkseen perässä. Pidämme silmämme ja korvamme auki, ja tutkimme asioita.​”

Pihkala toteaa, että vaikka tutkittavien juttujen määrä on vähentynyt, ne ovat aiempaa monimutkaisempia ja vaikeampia selvittää. Piratismi on muuttunut aiempaa ammattimaisemmaksi. Aiemmin piratismi saattoi olla sitä, että torilla myytiin cd-levyjä auton takakontista. Nyt yksi piratismin muoto on nettipalvelut, jotka näyttävät tavallisen kuluttajan silmään täysin laillisilta, mutta luvat puuttuvat. ​

”Ylläpitäjät ovat piilottaneet henkilöllisyytensä ja toiminnan hostaus tapahtuu toisella puolella maailmaa jossain banaanivaltiossa, johon meillä ei ole suoraan täytäntöönpanokeinoja. Sen lisäksi sivustot saattavat kerätä miljoonia mainostuloilla ja ehkä pieniä summia käyttäjiltä. Saadut rahat ohjataan bulvaanin kautta vaikkapa aasialaiselle tilille.​”

”Tällaiseen toimintaan kiinni pääseminen ja estomääräysten hakeminen vaatii meidän lakimiehiltämme paljon aikaa, vaivaa ja osaamista. Onnistuminen täytäntöönpanossa edellyttää toimivaa yhteistyötä lainsäätäjän ja viranomaisten kanssa.” ​

Monipuolista viestintää

 ​Viestinnän rooli TTVK:n toiminnassa on korostunut vuosien mittaan enenevissä määrin. TTVK tiedottaa piratismiin ja tekijänoikeuteen liittyvistä aiheista ja yhdistyksen lakimiehet antavat ympäri vuoden yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa.

Vuodesta 2008 TTVK on myös toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana erityisesti lapsille ja nuorille kohdistettuja tekijänoikeudellisia kasvatushankkeita, joihin on kuulunut mm. kouluvierailut, opetusmateriaalit sekä monipuoliset viestintäkampanjat.​

Pihkalan mukaan viime vuosina TTVK:n henkilöresursseista ja budjetista noin puolet on mennyt oikeudenkäyntien valvontatyöhön ja muun toiminnan pyörittämiseen, ja noin puolet erilaiseen viestintään.​

Uusimman tekijänoikeusbarometrin mukaan ainoastaan kolme prosenttia suomalaisista hyväksyy teosten luvattoman jakamisen netissä.​

”Tämä lukema on laskenut paljon kymmenessä vuodessa samalla kun kotimainen piratismi on vähentynyt. Uskon säännöllisen koulumaailmassa tehdyn tekijänoikeuskasvatustyön osaltaan tuottaneen meille nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on hyvät tiedot tekijänoikeuksista, ja joille on itsestään selvää, että tekijänoikeuksia pitää kunnioittaa netissä.​”

Pihkalan mukaan muualla maailmassa on hyvin vähän TTVK:n kaltaisia organisaatioita, jotka edustaisivat useita oikeudenhaltijatahoja keskitetysti. ​

”Tiedossani on, että vastaavan kaltainen taho löytyy Tanskasta ja Hollannista. Suomalaiset oikeudenhaltijat ovat kokeneet hyödylliseksi, että meillä on yksi taho, jolle voi huoletta delegoida kaikki piratismiin ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset.​”

Pihkala korostaa, että valvontatehtävästään huolimatta TTVK ei halua olla leimaamassa uusia tekniikoita potentiaalisiksi piratismin työkaluiksi.​

”Mahdollisiin epäkohtiin ja rikollisuuteen puutumme. Lähtökohtaisesti suhtaudumme uusiin tekniikoihin kuitenkin positiivisesti ja näemme ne mahdollisuutena.”

Lue lisää:

TTVK:n kotisivut ja uutisia vuosien varrelta https://ttvk.fi/

Tietoa tekijänoikeuksista – TTVK:n sivusto oppilaitoksille ja kaikille kiinnostuneille Tekijanoikeus.fi

Jaa somessa