Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY
Kuva: Joel Hiljanen

Tutkimus: Kansalaiset suhtautuvat myönteisesti tekijänoikeusjärjestöihin ja -korvauksiin

Taloustutkimuksen tekijänoikeusbarometrin mukaan kansalaiset suhtautuvat myönteisesti sekä tekijänoikeuskorvauksiin että tekijänoikeusjärjestöihin.

Asiaa on tutkittu vuodesta 2006 alkaen kahdella kysymyssarjalla, jossa toisessa kansalaiset ottavat kantaa viiden kohdan asteikolla ominaisuuspareihin (esim. hyödyksi kehitykselle – haitaksi kehitykselle) ja toisessa erilaisiin väittämiin, jotka koskevat esimerkiksi korvausten keräämistapaa ja suuruutta.

”Tulosten mukaan suomalaisten selvällä enemmistöllä on myönteinen kuva sekä tekijänoikeuksista että tekijänoikeusjärjestöistä”, sanoo tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

”Kriittisten mielipiteiden osuudet vaihtelevat hieman kysymyksittäin, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että noin kymmenesosa vastaajista suhtautuu kriittisesti. Tulos on siinä mielessä aika selvä, eikä asenteissa ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia suuntaan tai toiseen.”

Taloustutkimus tekee Tekijänoikeusbarometria Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY toimeksiannosta.

Seitsemän kymmenestä: oikealla asialla ja tarpeellisia

Tekijänoikeusjärjestöjä pyydettiin arvioimaan ominaisuusparilla oikealla asialla – väärällä asialla. Tällöin 67 prosenttia vastaajista oli joko täysin tai jossain määrin sitä mieltä, että ne ovat oikealla asialla. Neljä prosenttia oli joko täysin tai jossain määrin sitä mieltä, että ne ovat väärällä asialla.

Tutkimuksen mukaan 67 prosenttia kansalaisista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina ja seitsemän prosenttia tarpeettomina. 64 prosenttia katsoo, että nykyinen tapa kerätä tekijänoikeuskorvauksia on pääsääntöisesti oikein. Vastakkaista mieltä on 10 prosenttia. Mitä paremmin vastaaja tunsi tekijänoikeusjärjestöt, sitä myönteisempi mielikuva hänellä niistä oli.

Teosto tunnetuin järjestö

67 prosenttia vastaajista tietää, että tekijänoikeusjärjestö keräävät tekijänoikeuskorvauksia taiteilijoille ja 50 prosenttia, että ne myöntävät käyttölupia teosten esittämiseen esimerkiksi radiossa ja ravintoloissa.

Tunnetuin tekijänoikeusjärjestö on Teosto, jonka osasi nimetä 37 prosenttia vastaajista. Toiseksi tunnetuin on Gramex, jonka osasi ulkomuistista nimetä 16 prosenttia eli noin kuudesosa vastaajista. Kopioston osasi nimetä 4 prosenttia, Kuvaston ja Sanaston 1 prosentti vastaajista.

Taloustutkimus selvittää tekijänoikeusjärjestöjen mielikuvia vuosittain Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin henkilökohtaisesti 1 014 henkilöä.

Jaa somessa