Siirry sisältöön

Työhyvinvointi vaatii korona-aikana erityishuomiota

Korona-aika ja etätyöhön siirtyminen asetti työhyvinvoinnin uudenlaiseen tilanteeseen monessa asiantuntijaorganisaatiossa – näin myös Teostossa. Etätöitä oli kyllä tehty vuosia, joten teknisesti siirtymä oli helppo. Mutta henkilöstöjohtaja Inka Huttunen sai huomata, miten eri tavalla jatkuva työskentely kotona ihmisiin vaikutti.

”Monelle etätyö on ollut paras mahdollinen tapa työskennellä. Jos työrauha ja ergonomia kotona ovat hyvät, mahdollistuu työn flow, tuottavuus ja aikaansaamisen ilo. Mutta toisille etätyö on saattanut olla ollut kodin olosuhteistakin johtuen hyvin kuormittavaa. Etätyö-apatiaa on esiintynyt varsinkin tilanteen pitkittyessä, kun elämästä puuttuu kaikki sosiaalisuus, tapahtumat ja kulttuuri – ei ainoastaan työkavereiden vaan myös muualla elämässä”, kertoo Huttunen Teostossa vuoden aikana tehdyistä havainnoista.

Työkäytännöt menivät Teostossakin kerralla uusiksi, kun kaikki palaverit siirtyvät digitaalisiin välineisiin. Istumatyö lisääntyi rutkasti. Henkilöstöä alettiinkin aktiivisesti muistuttamaan myös taukojen ja työpäivän pilkkomisen tärkeydestä. Ergonomian parantamiseksi työpaikan tuolit ja monitorit sai halutessaan viedä kotiin.

” Jotkut ovat onnistuneet hyödyntämään työmatkasiirtymistä vapautunutta aikaa esimerkiksi liikuntaan ja ulkoiluun. Lanseerasimme jo varhain myös muutaman kerran viikossa pidettävät Liikkuva Tauko -etäjumpat, jotka pistävät veren kiertämään ja palauttavat kroppaa ja mieltä työpäivän aikana”

Etätyö vaatii uudenlaisia ratkaisuja

Digipalavereista muodostuu helposti aika- ja työhyvinvointisyöppöjä. Siksi myös Teostossa kiinnitettiin heti korona-ajan alussa huomio palavereiden suunnitteluun ja uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen.

”Esimiesten kanssa on paljon puhuttu siitä, että jokaiselle palaverille tulee miettiä tavoite ja asialista, jotta osallistuminen on mielekästä. Lyhensimme palavereiden pituuden 22/45 minuuttiin puolen tunnin ja tunnin sijaan, jotta väleissä ehtisi edes hieman venytellä ja valmistautua seuraavaan. Kameroita päällä pitämällä saadaan edes vähän enemmän läsnäoloa keskusteluun.”

Teoston laajaan työterveyshuoltoon kuuluvat työterveys-, terapia- ja työpsykologin palvelut osoittautuivat myös pandemia-aikana kullanarvoiseksi. Vaikka lääkärikäynnit vähenivät, muu palvelu koettiin hyödylliseksi. Työterveyskumppani Mehiläisen Etätyön ergonomia -verkkokurssia hyödynsi moni, samoin digiklinikka madalsi avun pyytämisen kynnystä.

Lähijohtamisen rooli on myös pandemia-aikana ollut avainasemassa. Esimiesten saataville tuotiin koulutuksia työhyvinvointiin liittyen ja kannustettiin juttelemaan tiimiläisten kanssa myös epävirallisemmin. Perjantaiaamuun lanseeratut toimitusjohtajan aamukahvit muodostuivat nopeasti mukaviksi yhdessäolon hetkiksi, jossa vaihdettiin viikon tärkeimmät kuulumiset ja heitettiin myös huumoria.   

”Monessa asiassa on onnistuttu vaikeista olosuhteista huolimatta, mutta on huomioitava, että työkyvyn ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä. Ennaltaehkäisevä toiminta on avainasemassa, ja ymmärrys siitä, että sekä työyhteisöllä että yksilöllä on tärkeä rooli työkyvyn ylläpitämisessä.” Inka toteaa.

Työhyvinvoinnissa tärkeä kumppani on myös työeläkeyhtiö. Ilmarisen työeläkeyhtiön Ilmarisen asiakaspäällikkö Minnami Lamminpää antaa Teoston toiminnalle kiitettävän arvosanan: ”Teostossa on poikkeuksellisen aktiivisesti, innovatiivisesti ja tuloksekkaasti tehty ennaltaehkäisevää työtä työkyvyn ylläpidossa.”

Teoston sosiaalinen vastuu
Teosto huolehtii henkilöstöstään

Teostolla on palvelualtis, hyvinvoiva ja työpaikastaan ylpeä henkilöstö, jonka tehtävä on tuottaa laadukkaita ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Maineemme rakentuu koko henkilöstön työpanoksesta ja asiakaspalvelun laadusta.

Lue lisää Teoston sosiaalisesta vastuusta
Jaa somessa