Siirry sisältöön

Tutkimus: Kotimainen pop ja rock suosituinta taustamusiikkia

16.06.2016

Radio edelleen ylivoimaisesti käytetyin taustamusiikin lähde

Teoston teettämän musiikinkäyttötutkimuksen mukaan enemmistö yrityksistä kokee kotimaisen pop- ja rock-musiikin lisäävän asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä. Myös ulkomainen pop-rock ja iskelmä ovat suosiossa. Tutkimuksesta käy ilmi, että taustamusiikkia soitetaan useimmiten radiosta, musiikin valitsee yrityksen johto eikä asiakkailla ole musiikin valintaan juurikaan sananvaltaa.

Yli puolet haastatelluista toimijoista mieltää taustamusiikin tärkeänä osana positiivista asiakaskokemusta: 56 % taustamusiikin käyttäjistä katsoo musiikin käytön olevan liiketoiminnalleen erittäin tai melko merkittävää. Tärkeimpänä sitä pitävät parturi-kampaamot ja ravintolat.

61 % taustamusiikkia asiakastiloissaan käyttävistä yrityksistä kokee kotimaisen pop- ja rock-musiikin lisäävän parhaiten asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä.  Ulkomaisen popin ja rockin kokee sopivaksi 52 % ja iskelmän ja perinteisen tanssimusiikin 42 % kyselyyn vastanneista.

Ylivoimaisesti käytetyin taustamusiikin lähde on edelleen radio: 72 % vastaajista kertoi soittavansa taustamusiikkia radiosta. Erityisen paljon radiota kuunnellaan takseissa ja parturi-kampaamoissa, ravintolat ja myymälät käyttävät enemmän myös muita taustamusiikin lähteitä.

Kaupallisia radioita soitetaan taustamusiikkina eniten – valintaperusteena hyvä musiikki

Kaupallisia radioita käytetään taustamusiikkina Ylen kanavia selvästi useammin: kaupallisia kanavia soittaa 88 % ja Ylen kanavia 38 % kyselyvastaajista. Sekä kaupalliset kanavat että Ylen kanavat ovat lisänneet osuuttaan vuoden 2014 tutkimukseen verrattuna, mikä viittaa siihen, että radiokanavia vaihdellaan entistä enemmän.

Kaikista radiokanavista taustamusiikkikäytössä selvästi suosituin on Radio Nova, jota käyttää lähes puolet vastaajista. Seuraavina tulevat Radio Suomipop, Radio Suomi, Iskelmä ja Radio Aalto. Muiden kanavien käyttö jää huomattavasti alle edellä mainittujen.

Ylivoimaisesti tärkein radiokanavan valintaperuste on hyvä tai sopiva musiikki. Seuraavaksi tärkeimmät – vaikkakin musiikkia huomattavasti pienemmät – valintaperusteet ovat puheenaiheet/käsiteltävät asiat, tapa/tottumus ja kuuluvuus.

Taustamusiikkipalveluista käytetyimpiä ovat ketjuohjattujen yritysten omat ns. in store -radiot, joissa päätoimipaikka toimittaa valmiit taustamusiikit kaikkiin ketjun toimipisteisiin. Kaupallisista taustamusiikkipalveluista suosituimpia ovat Pelika/Mood Musicin Soittorasia-palvelu ja Spotifyn b2b-palvelut.

Taustamusiikkia soitetaan edelleen jonkin verran myös cd-levyiltä ja televisiosta. Televisiota käyttävät eniten ravintolat, joissa tv-kanavan valintaan eniten vaikuttava tekijä on kanavien uutis- ja ajankohtaisohjelmat,  asiakkaiden toiveet, urheiluohjelmat sekä veikkaukseen liittyvä sisältö.   

Yrityksen johto valitsee taustamusiikin, asiakkailla ei juurikaan sananvaltaa

Asiakastiloissa soitettavan taustamusiikin valitsee useimmiten yrityksen ylin johto tai työtekijät. Asiakkaat eivät juurikaan pääse vaikuttamaan musiikin valintaan: vain 3,9 % vastaajista kertoi asiakkaiden saavan valita taustamusiikin. Ainoan poikkeuksen tekivät taksit, joissa 72 % asiakkaista valitsee musiikin.

Teosto selvittää kahden vuoden välein toteu­tettavalla taustamusiikkitutkimuksella, mitä taustamusiikin lähteitä yritykset käyttävät. Tutkimustietoa hyödynnetään taustamusiikin käytöstä kerättävien korvausten tilittämisessä musiikintekijöille.  

Graafeja tutkimuksesta

Lisätietoja:
Jenni Pekkinen, viestintäjohtaja
Puh. 050 582 4323, jenni.pekkinen@teosto.fi

Teoston Musiikinkäyttötutkimus 2016 toteutettiin huhti-toukokuussa 2016. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat taustamusiikkia käyttävät yritykset ja toimijat, kuten myymälät, parturi-kampaamot, ravintolat ja taksit. Puhelimitse tehtyjen tutkimushaastatteluiden avulla kerättiin tietoa kaikkiaan 1000:ta toimijalta (myymälät 323 kpl, ravintolat 286 kpl, kampaamot 208 kpl ja taksit 183 kpl). Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1928. Rakkaudesta musiikkiin.

Teosto edustaa 30 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2015 musiikintekijöille ja -kustantajille musiikinkäyttökorvauksia 53 miljoonaa euroa. 

Jaa somessa