Siirry sisältöön

Vuosi 2022: Teosto keräsi kaikkien aikojen korkeimmat tuottonsa, toiminnan kuluprosentti ennätyksellisen alhainen

Teoston tuotot 2022: 80,7 miljoonaa euroa
17.03.2023

Teoston musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille keräämien tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 80,7 miljoonaan euroon.  Teoston lopullinen tilinpäätös, vuosikertomus ja avoimuusraportti julkaistaan Teoston verkkosivuilla toukokuussa.

Teoston musiikinkäytöstä keräämät kokonaiskorvaukset nousivat vuonna 2022 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 80,7 miljoonaan euroon (2021: 70,1 M€). Kokonaiskorvauksista Teoston suoraan keräämiä korvauksia on ennätykselliset 72,8 miljoonaa euroa (2021: 62,3 M€). Teoston kumppaneidensa avustuksella keräämien tekijänoikeuskorvausten, lainauskorvausten ja yksityisen kopioinnin hyvityksen yhteismäärä kokonaiskertymästä oli 7,9 miljoonaa euroa.

Hyvien korvaustuottojen myötä kokonaisjako Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille nousi peräti 16 prosenttia yltäen uuteen ennätykseensä 70,3 miljoonaan euroon. (2021: 60,8 M€).

“Korona-ajan jälkeinen tapahtumakesä oli erittäin vilkas ja monipuolinen tapahtumatarjonta sai kuluttajat liikkeelle. Tapahtumatarjonnassa oli jopa ylikuumenemisen merkkejä, eikä konkursseiltakaan vältytty. Myös online-musiikinkäyttö jatkoi kasvuaan. Raskaiden pandemiavuosien jälkeen historiamme paras tulos ja kokonaisjaon kasvu oikeudenomistajillemme ovat tärkeitä musiikin luovan tekemisen tulevaisuuden rakentamisessa”, arvioi Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Teoston omat toimintakulut olivat viime vuonna 10,45 miljoonaa euroa, joka on vain hieman edellisvuotta suurempi (9,88 M€). Myös toiminnan tehokkuutta kuvaava kuluprosentti oli ennätyksellisen alhainen, 12,6 prosenttia (2021: 13,7 %). Kulujen kasvu oli budjetoitua selvästi maltillisempaa, mikä johtui Teoston kehitysinvestointien arvioitua pidemmästä suunnitteluvaiheesta.

Konsertit ja festivaalit palautuivat koronapandemiaa edeltävälle tasolle

Vuonna 2022 Teoston konserteista ja festivaaleista keräämät esityskorvaukset palautuivat vuoden 2019 tasolle. Alueelta kerätyt korvaukset nousivat 5,1 miljoonaan euroon (vuonna 2020: 0,9 M€ ja vuonna 2021: 1,6 M€). Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 konserteista ja festivaaleista tekijänoikeuskorvauksia kerättiin 5,2 miljoonaa euroa.

Online-alueen tekijänoikeustuotot kasvoivat edelleen voimakkaasti

Online-alueelta eli maksullisista video-on-demand-palveluista (esim. Netflix, HBO Max) sekä audiopalveluista (esim. Spotify, YouTube) kerätyt musiikin tekijänoikeuskorvaukset ovat olleet tasaisessa nousussa jo vuosien ajan. Vuonna 2022 Teoston keräämät online-alueen korvaukset kasvoivat vuoden 2021 tasosta yli 19 prosenttia 14,5 miljoonasta 17,3 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 online-alueen tuotot kasvoivat vuoden 2020 tasosta jopa 26 prosenttia. Alueen tuotot ovat yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2016, jolloin tuottoja saatiin 7,1 miljoonaa euroa.

Kotimaisen musiikin edistämiseen 2,8 miljoonaa euroa

Teoston visiona on kasvattaa musiikin kulttuurista ja kaupallista merkitystä. Vuonna 2022 Teosto käytti Teosto-rahastosta kotimaisen musiikin edistämiseen 2,8 miljoonaa euroa, josta suurin osuus, miljoona euroa, suunnattiin koronatukena musiikin tekijöille. Pahimman pandemiavaiheen aikaan vuonna 2021 Teosto jakoi koronatukea jopa kolme miljoonaa euroa.

Teosto tuki kotimaista musiikkikulttuuria myös jäsenjärjestöjään ja muita musiikkialan järjestöjä ja säätiöitä rahallisesti tukien. Musiikkikulttuuria edistettiin muun muasssa myös vuosittaisella Teosto-palkinnolla sekä tulevaisuuden musiikintekijöitä kannustavalla TOP 20 Future Hitmakers -kurssilla. Yksityisen kopioinnin hyvitysvaroista lahjoitettiin Musiikin edistämissäätiölle 1,1 miljoonaa euroa kotimaisen musiikin monimuotoisuuden tukemiseen.

Teosto ry:n päättäviksi jäseniksi ennätysmäärä uusia jäseniä

Vuonna 2022 Teostoon liittyi yli 1500 uutta asiakasta (vuonna 2021: n. 1800). Teostosta erosi 18 musiikin tekijää. Kaikkiaan Teostolla oli vuoden lopussa yhteensä 39 060 oikeudenomistaja-asiakasta: musiikin säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja kustantajia. Tekijäasiakkaista ainoastaan 21 prosenttia oli naisia, mutta vuonna 2022 liittyneistä jo 26 prosenttia.

Teosto ry:n yhdistyksen päättäviksi jäseniksi liittyi ennätykselliset 125 uutta jäsentä. Päättäviä jäseniä Teostolla on nyt 900 (vuonna 2021: 775).

Jaa somessa