Siirry sisältöön

Yksityisen kopioinnin hyvitykseen suunnitellaan yli kolmanneksen leikkausta – raha suoraan pois luovan työn tekijöiltä

18.08.2021

Valtiovarainministeriö esittää, että luovan työn tekijöille kohdistettua yksityisen kopioinnin hyvitystä leikataan ensi vuonna 11 miljoonasta 7 miljoonaan euroon. Tämä merkitsisi 36 prosentin vähennystä kulttuurin rahoitukseen ja tekijöille maksettaviin korvauksiin. Leikkauksella on iso merkitys myös musiikkialalle.

Yksityisen kopioinnin hyvitys on luovan työn tekijöille maksettava korvaus siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida laillisesti teoksia omaan käyttöönsä. Tämä kopiointi aiheuttaa merkittäviä tulonmenetyksiä av- ja musiikkialan aineettomien sisältöjen tekijöille. Alun perin hyvitysmaksua kerättiin osana tallennusvälineiden myyntihintaa mutta vuodesta 2015 alkaen hyvitys on sisällytetty valtion budjettiin.

Hyvityksen suuruus on viime vuosina ollut 11 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi hyvitysjärjestelmän uudistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt korvauksen säilyttämistä ennallaan uudistustyön ajan.

Huolimatta kulttuurialan jo ennestään vaikeasta tilanteesta koronakriisissä, valtiovarainministeriö on vuoden 2022 talousarvioesityksessään kohdistanut ison leikkauksen juuri tähän kulttuurin tekijöille kohdistettuun määrärahaan.

Musiikkialalle 1,6 miljoonan leikkaus

Yksityisen kopioinnin hyvitys on merkittävä erityisesti av-alan sekä musiikin alueella. Musiikkialalle siitä on kanavoitunut vuosittain noin 4,5 miljoonaa euroa. Tästä hieman yli puolet on jaettu Teoston ja Gramexin kautta suorina korvauksina tekijöille. Valtiovarainministeriön ehdotus leikkaisi näistä suorista tilityksistä noin 900 000 euroa.

Lisäksi hyvitysvarojen kautta tuetaan muun muassa Musiikin edistämissäätiön toimintaa, joka jakaa avustuksia ja apurahoja esimerkiksi taiteelliseen työskentelyyn, tuotantoihin, markkinointiin ja vientiin ja koulutuksiin. Tästä musiikkialan välillisestä rahoituksesta katoaisi leikkauksen myötä noin 750 000 euroa.

Valtiovarainministeriön esittämä yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaus tarkoittaisi musiikkialalle siis noin 1,6 miljoonan euron menetystä. Tällä olisi merkittävä vaikutus sekä pienituloisten taiteilijoiden taloudelle että useille musiikkituotantohankkeille ja tapahtumille eri puolella Suomea. Kerrannaisvaikutukset tuntuvat Suomen jokaisessa maakunnassa.

”Valtiovarainministeriön budjettisuunnitelma osoittaa, että hallituksen puheet ovat räikeässä ristiriidassa tekojen kanssa. On kestämätöntä, että kesken järjestelmän uudistamistyön kohdennetaan näin merkittävä leikkaus toimialalle, joka jo muutoinkin on yksi koronatilanteesta eniten kärsineistä.”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Hän vetoaa koko kulttuurialan puolesta, jotta määräraha voitaisiin säilyttää ennallaan budjettiriihessä.

”Suomalainen musiikkiala tarvitsee ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta, jotta se voi säilyä hengissä. Kyseessä on pieni summa valtion budjetissa, mutta suuri summa pienituloisille luovan työn tekijöille”.

Jaa somessa