Siirry sisältöön

Äänestyksen tulos: EU-parlamentissa puollettiin eurooppalaisten musiikintekijöiden ja sisällöntekijöiden asemaa

12.09.2018


Artiklan 13 osalta 366 kannatti Vossin ehdotusta, 297 vastusti ja 40 ääntä jäi antamatta.

Euroopan parlamentti äänesti tänään tekijänoikeusuudistuksesta. Äänestykseen osallistuivat kaikkien 28 EU-maan paikalla olleet edustajat ja enemmistö heistä päätyi puoltamaan musiikintekijöiden kannalta tärkeää uudistusta tekijänoikeuslainsäädäntöön.

Tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistetaan osana EU:n digitaalisia sisämarkkinoita. Enemmistö mepeistä puolsi tänään esittelijä mep Axel Vossin tekemiä muutosehdotuksia. 

Äänestyksen merkitys on luoville aloille ja etenkin musiikkialalle suuri: kaupalliset ja suuret alustapalvelut eivät voi jatkossa käyttää muiden tekemiä sisältöjä oman liiketoimintansa edistämiseen ilman että ne neuvottelevat sisältöjenkäytön ehdoista ja korvauksista tekijöiden kanssa.

Tähän saakka suuret alustapalvelut ovat kilpailleet asianmukaisesti tekijänoikeuskorvauksia maksavien palvelujen, kuten Spotifyn ja Netflixin, kanssa. Asetelma on vääristänyt kilpailua.

Fokuksessa suuret yritykset, eivät kuluttajat

Musiikintekijöiden kannalta keskeisen artiklan 13 muotoilua ehdittiin muuttaa kuluneen vuoden aikana sellaiseksi, että se koskee enää vain suuria voittoa tavoittelevia, kaupallisia palveluja, jotka aktiivisesti optimoivat ja promotoivat sisältöä esimerkiksi ehdottelemalla käyttäjälle sopivia biisejä.

Digitaalista sisämarkkinaa koskevan direktiivin yhtenä tärkeänä tavoitteena on luoda reilu kilpailuympäristö, jossa pienilläkin yrittäjillä on mahdollisuudet menestyä ja kilpailla isompien yritysten, kuten alustapalveluiden kanssa. 

Äänestys ei liittynyt kuluttajien tapaan käyttää internetiä, vaan fokuksessa on ollut keskustelu yritysten toiminnasta, ansaintalogiikoista ja miten alustapalveluiden rooli määritellään lainsäädännössä. Meemejä voi siis julkaista myös jatkossa ja ei-kaupalliset palvelut, kuten verkossa toimivat tietosanakirjat (vrt. Wikipedia) jatkavat toimintaansa.

Miksi ehdotettu lainsäädännön muutos on tärkeä?

Ehdotetulla lainsäädännöllä on vaikutusta siihen,
• millaisesta musiikin käytöstä maksetaan tekijänoikeuskorvauksia musiikintekijöille
• millä perusteilla Teosto neuvottelee jatkossa alustapalveluiden kanssa oikeudenhaltijoiden puolesta.

MITEN VALMISTELU ETENEE EU:SSA?

Tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistetaan osana EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa (Digital Single Market, DSM-direktiivi). 

Seuraavaksi alkavat ns. trilogineuvottelut yhteisestä ja lopullisesta direktiivitekstistä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken. Onnistuneiden trilogikeskustelujen jälkeen, lopullinen sisältö vahvistettaneen alkuvuonna 2019. Tämän jälkeen on vuorossa direktiivistä aiheutuvien muutosten tekeminen Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi astuu voimaan EU:n jäsenvaltioissa viimeistään vuonna 2021.

Lue lisää:

Kysymyksiä ja vastauksia tekijänoikeusuudistuksesta

Mielipidekysely 2018: EU-maiden kansalaisilla huolta teknologiajättien vaikutusvallasta

EU-päättäjät tunnustavat luovien alojen merkityksen paremmin kuin koskaan aiemmin (Teostory-haastattelu Brysselistä)

Lisätietoja:

Kaisa Huikuri, viestintäpäällikkö, 045-773 493 47, kaisa.huikuri@teosto.fi

 

Jaa somessa