Siirry sisältöön

Kyselyt kertovat: Luova ala kärsii ennennäkemättömällä tavalla

17.03.2021

Viime aikaiset kyselyt kertovat karua kieltään kulttuurin ja luovan alan ammattilaisten tilanteesta vuoden korona-ajan jälkeen. Vakavia haasteita on sekä henkisessä että taloudellisessa selviytymisessä. Merkittävä osa alan osaajista on vaihtamassa alaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti tammikuussa 2021 taiteen ja kulttuurin toimijoille kyselyn, jolla kartoitettiin alan tulonmenetyksiä, tilannetta ja näkymiä alkaneeseen vuoteen. Musiikkialan vastaukset kertovat alan ahdingosta ja toivottomuuden tunteesta koronarajoitusten keskellä. Työskentely on vaarantunut, tulonmenetykset ovat huomattavia eikä tukia ole hakemisesta huolimatta saatu. 

TOIMINTA JÄISSÄ, TALOUDELLISET MENETYKSET VALTAVAT 

Ministeriön kyselystä selviää, että jopa 84 prosentilla musiikkialalla toimijoista toiminta on vaarantunut olennaisesti. Tilaukset ja keikat ovat kadonneet ja toiminta muuttunut tappiolliseksi. Lähes joka toisella toiminta on keskeytynyt kokonaan.  

Kun tarkastellaan koko kulttuurialaa, 76 prosenttia taiteilijoista arvioi koronan vaikuttaneen työskentelyynsä. Tämä selviää kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Taiteen edistämiskeskus Taiken huhtikuussa julkaistavan barometrin ennakkotiedoista.  

Ministeriön kyselyssä musiikkialan yhteisöistä 59 % kertoi lomauttaneensa henkilökuntaa. Music Finlandin tekemien tilannekuvakartoitusten mukaan musiikkialan menetykset vuodelta 2020 ovat kaiken kaikkiaan 259 miljoonaa euroa.

Cuporen kyselyssä selviää, että koronatilanteella on ollut vaikutusta eniten sirkustaiteen (93 %), näyttämötaiteen (91 %), musiikin (90 %) ja tanssitaiteen (89 %) alan taiteilijoiden työskentelyyn 

Vaikka kaksi kolmannesta kertoo pyrkineensä luomaan uusia toimintamuotoja kuten striimattavia konsertteja ja muita digipalveluita, niistä ei olla saatu riittävästi tuloja korvaamaan menetyksiä. Harjoittelua tai sävellystyötä voi jatkaa, mutta tuloja siitä ei ole saatavilla.  

Tutkimustuloksia musiikkialan koronavaikutuksista

MONI JÄÄ KOKONAAN TUKIEN ULKOPUOLELLE 

OKM:n kyselyssä tulonmenetykset freelancer-kentällä olivat keskimäärin 16 000 euroa vastaajaa kohden. Vaikka rajoituksia ymmärretään, päättäjiltä toivotaan myös vastuun kantamista niin, että elinkeinoa estävistä rajoituksista seuraisi automaattisesti myös taloudellinen tuki toimijoille. Lähes puolet (44 %) vastaajista kertoo, ettei ole saanut mitään tukia toimintaansa.  

Tiedotus- ja mediapalvelu Presshopperin kyselyssä ilmeni, että musiikkialalla toimivista moni putoaa työntekijän ja yrittäjän väliselle harmaalle alueelle eikä lopulta saa tukea mistään. Mikäli avustuksia on tullut, ne on jaettu ylätasolle eivätkä ole valuneet lainkaan pienemmille toimijoille.  

Vuotta 2021 ei nähdä juuri sen valoisampana. Ministeriökyselyn vastaajat uskovat tilanteen jatkuvan pääosin samankaltaisena kuin vuonna 2020. Hyvin monet varautuvat konkurssiin tai toiminnan lopettamiseen.  

Cuporen kyselyn mukaan esittävissä taiteissa lähes kolmannes on harkinnut ammatin vaihtamista. Musiikkialalla ammatin vaihtoa on harkinnut 22 prosenttia. Erityisesti alanvaihtoa harkitsevat alle 34-vuotiaat taiteilijat ja freelancerit. Presshopperin kyselyyn osallistuneista  puolestaan 45 prosenttia pitää varmana tai todennäköisenä sitä, että joutuu vaihtamaan alaa, mikäli rajoitukset jatkuvat kesän yli.  

45 prosenttia pitää varmana tai todennäköisenä sitä, että joutuu vaihtamaan alaa, mikäli rajoitukset jatkuvat kesän yli Presshopperin kysely 3/2021
Presshopperin kysely, 3/2021

MIELENTERVEYS HORJUU, ALA ON JÄTETTY YKSIN 

Presshopperin vastauksissa heijastuu musiikkialan ammattilaisten erittäin suuri ahdistus: Yli 70 prosenttia vastaajista kertoo kokevansa tilanteen henkisesti raskaaksi ja lähes puolet kertoi kärsivänsä erilaisista vakavista mielenterveydellisistä ongelmista. Vastaajat ovat kertomansa mukaan muun muassa ahdistuneita, loppuun palaneita, masentuneita ja apaattisia. Tukien ulkopuolelle jääminen koetaan epäoikeudenmukaiseksi.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyssä musiikkialan vastaajat kertovat kokevansa paljon arvostuksen puutetta ja jääneensä yksin. Motivaatio taiteellisen työn tekemiseen on kadoksissa ja tilanne tuntuu toivottomalta. Toiveena onkin, että kulttuuri- ja musiikkialan merkitys nähtäisiin aidosti ja tunnustettaisiin. Taiteellisen arvon ja hyvinvoinnin lisäksi kulttuuri tulisi ymmärtää myös työnä ja elinkeinona. 

LUE LISÄÄ:  

Music Finlandin yhteenveto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyn tuloksista musiikkialan osalta 

Cuporen ja Taiteen edistämiskeskuksen tutkimuksen alustavia tuloksia 

Presshopperin kyselyn tulokset  

Jaa somessa
Lue lisää