Siirry sisältöön

Musiikkialalle tulossa jo toinen satojen miljoonien miinusvuosi

Kuvaaja Jussi Helttunen
09.04.2021

Maaliskuussa tuli täyteen vuosi koronapandemian aiheuttamaa poikkeustilaa. Erityisesti elävän musiikin kenttää lamaannuttavat toimintarajoitukset jatkuvat edelleen. Musiikkialan kannalta näyttää siltä, että menetykset nousevat pahimmillaan 250 miljoonaan euroon myös vuonna 2021.

Koko koronapandemian ajan Music Finland on kerännyt tietoa alan toimijoilta ja ylläpitänyt musiikkialan tilannekuvaa rajoitusten aiheuttamista menetyksistä. Edellisessä päivityksessä kävi ilmi, että vuoden 2020 kokonaismenetykset olivat alalla 255 miljoonaa euroa.

Tuoreessa päivityksessä on tehty kaksi skenaariota musiikkialan tilanteesta vuonna 2021.

  • Huonommassa skenaariossa elävää musiikkia ei päästäisi avaamaan kesä-heinäkuussa ja rajoitukset jatkuisivat osittain myös syksyllä. Se aiheuttaisi musiikkialalle toisen katastrofivuoden peräkkäin ja alan menetykset nousisivat minimissään 250 miljoonaan euroon. Näin yhteismenetykset koronasta suomalaiselle musiikkialalle olisivat jo yli puoli miljardia euroa.
  • Paremmassa skenaariossa elävän musiikin kenttä pääsisi avautumaan osittain jo kesällä, ja loppuvuodesta voitaisiin odottaa jo melko normaalia tilannetta. Tällöin vuoden 2021 menetykset jäisivät noin 170 miljoonaan euroon eli yhteensä koronapandemia olisi aiheuttanut musiikille 425 miljoonan tulonmenetykset.

Molemmissa skenaarioissa pahimmin kärsisi elävän musiikin sektori, jonka menetysten arvioidaan tänä vuonna olevan minimissäänkin 169 miljoonaa euroa. LiveFin:n tekemässä liikevaihtopohjaisessa arviossa menetykset nousevat pahimmillaan jopa 360 miljoonaan euroon myös tältä vuodelta.

Tekijänoikeuskorvausten osalta menetykset tulevat olemaan myös miljoonaluokkaa. Teoston keräämiin tekijänoikeuskorvauksiin ennustetaan pahimmillaan 13 prosentin (8,2 milj. €) pudotusta myös tälle vuodelle, kun verrataan edelliseen normaaliin vuoteen 2019. Vuodelta 2020 Teoston keräämät korvaukset putosivat saman verran eli noin 8,1 miljoonaa euroa.

Arvio musiikkialan tulonmenetyksistä vuodelle 2021 (huhtikuu 2021)

Parempi skenaario (milj. euroa)Huonompi skenaario (milj. euroa)
Elävä musiikki-169,0-245,0
Tekijänoikeudet-5,6-11,2
Äänitteet00
Päällekkäisyydet huomioiden yhteensä-168,4-248,4
Lähde: Music Finland

Musiikkialan kannalta kesä on kriittinen

Kokonaiskuvassa sulkujen ajankohta on erityisen merkittävä. Musiikkialan kannalta kesä on kriittinen, sillä isojen festivaalien merkitys alan tulonmuodostuksessa on suuri. Kesäkaudella kerätään selvästi suurin osa myös elävän musiikin tekijänoikeuskorvauksista: kesä-elokuussa kerätään lähes 60 % Teoston konserttialueen tekijänoikeustuloista.

Toisaalta taas mennyt talvikausi sekä loppuvuosi ovat keikkapaikkojen kannalta keskeisiä kuukausia: tammi-maaliskuussa tapahtumapaikat ovat normaalisti keränneet neljänneksen vuoden tuloista.

”Nyt valmisteltavalla exit-strategialla on valtava merkitys musiikkialalle. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikki käytettävissä olevat keinot alan toiminnan käynnistämiseksi otettaisiin käyttöön. Rokotepassien ja  ulkoilmakonserttien ottaminen osaksi keinovalikoimaa toisi kauan kaivatun valonpilkahduksen alalle”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Tuet eivät ole kohdentuneet oikein

Keväällä 2021 valmisteltua yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain muuttaminen ja tapahtumatakuu eivät myöskään tällaisenaan täytä musiikkialan tarpeita ja tue sen elpymistä (lue täältä Teoston lausunto tapahtumatakuuta koskien).

Erityisen synkkä tilanne on edelleen musiikkialan freelancerien osalta. Vuoden 2020 korona-avustuksissa suuri freelancer-toimijoiden joukko jäi väliinputoajaksi, ja huolimatta alan voimakkaasta viestinnästä päättäjille, vuoden 2021 puolella lisätalousarviossa saatu 15 miljoonan tuki on täysin riittämätön menetyksiin (yli 200 miljoonaa) nähden.

Tuskaa ovat pyrkineet paikkaamaan sekä yksityiset säätiöt, musiikkialan yhteisöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Teosto jakoi oman koronatukensa ensi kertaa viime syksynä ja touko-kesäkuulle 2021 suunnitellaan uutta tukikierrosta.

”Myönnetyt tuet tai työttömyystuki ovat kompensoineet menetyksistä vain murto-osan, joten alan toimijat ovat sekä taloudellisessa että henkisessä ahdingossa. Tästä kertovat paitsi monet kyselyt, myös kentältä saamamme palaute”, sanoo Salminen.

Lue musiikkialan tilannekuva-päivitykset:

Valokuva: Jussi Helttunen

Jaa somessa
Lue lisää