Siirry sisältöön

Musiikkialan lausunto EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen käyttöön

06.11.2020

EU:n elpymisväline on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen osa on elpymis- ja palautumistukiväline (Recovery and Resilience Facility RRF). Elpymisvälineen tarkoituksena on vauhdittaa jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista.

Kannanotto kestävän kasvun ohjelmaan

Suomessa elpymisvälineen kautta rahoitetaan hallituksen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus kohdennetaan kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen. Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava suunnitelma valmistellaan loppuvuonna 2020 ja

Musiikkialan toimijoiden yhteisessä lausunnossa korostetaan, että investointeja musiikkialaan tarvitaan, jotta toimialan lupaava kasvu voi jatkua ja kehittyä. Luovalla taloudella on Suomessa merkittävä rooli: kaikkiaan toimiala työllistää noin 135 000 suomalaista ja muodostaa 3,3 % maamme bruttokansantuotteesta. Euroopassa kulttuurin rooli on tätäkin merkittävämpi: se muodostaa 4,2 prosenttia EU:n BKT:sta ja työllistää 7,4 miljoonaa ihmistä. Pelkästään suomalaisen musiikkialan menetykset pandemiasta ovat 232 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Vähintään 2 % kulttuurille

Musiikkialan toimijat esittävät, että musiikkialan tulisi olla Suomelle strateginen ala, joka luo alustan tulevaisuuden kestävälle kasvulle, digitaaliselle kehitykselle sekä yhteiskunnalliselle koheesiolle.

Lausunnossa vaaditaan myös voimakkaasti, että Suomi noudattaisi Euroopan parlamentin 19.9.2020 antamaa päätöslauselmaa ja varaisi elpymispaketista vähintään 2 prosenttia kulttuuri- ja luovien alojen jälleenrakennus- ja kehitystyöhön. Lausuntoon on liitetty myös yli sadan eurooppalaisen luovan alan järjestön vetoomus tähän liittyen.

Lausunto esittää erilaisia tapoja, jolla musiikkiala voi elpymistukivälineen tavoitteiden mukaisesti olla mukana rakentamassa Suomen kestävää kasvua, pysyvää kansainvälistä kilpailukykyä sekä taloudellista ja sosiaalista koheesiota. Lausunto on toimitettu valtiovarainministeriöön 6.11.2020.

Lue koko lausunto tästä.

Lue eurooppalaisten järjestöjen vetoomus tästä.

Jaa somessa