Siirry sisältöön

Musiikkialan rekrytoinnin huoneentaulu kiinnittää huomion yhdenvertaisuuteen

05.12.2023

Musiikkialan toimijat ovat koonneet yhteisen rekrytointiohjeistuksen – rekrytoinnin huoneentaulun – jonka tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja vähentää koettua eriarvoista kohtelua rekrytointien ja nimitysten yhteydessä.

Teoston koordinoimasta Tasapuolinen sukupuolijakauma -kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että naiset kokevat musiikkialalla runsaasti vähättelyä ja vaikeutta saada työtilaisuuksia. Myös vuonna 2022 toteutetun musiikkialan yhdenvertaisuustutkimuksen mukaan lähes puolilla oli kokemus epätasa-arvoisesta palkkauksesta.

Tähän haluttiin musiikkialan toimijoiden parissa koota käytännön työkaluksi rekrytoinnin huoneentaulu, joka toimii muistilistana ja ohjeistuksena tasavertaiselle rekrytoinnille. Ohjeistuksen kokosivat yhdessä Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat ja Suomen Säveltäjät.

Ohjeistus pyrkii varmistamaan, että rekrytointitilanteessa tai haettaessa esimerkiksi työryhmien ja toimikuntien jäseniä, yhdenvertaisuudesta huolehtiminen tulisi paremmin huomioitua. Sen viisi kohtaa muistuttavat yhdenvertaisuudelle keskeisistä asioista eri kohdissa prosessia:

 1. Määritä tehtävä ja valintakriteerit etukäteen selkeästi
  Etukäteen laaditut osaamis- ja kokemuskriteerit auttavat rekrytoimaan yhdenvertaisesti. Vaatimuksista tulisi karsia kaikki henkilöön menevät ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli tai tausta.
 2. Vältä työpaikka- ja toimialakohtaista jargonia kielessä
  Ymmärrettävä kielenkäyttö lisää rekrytoinnin saavutettavuutta ja varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus ymmärtää tehtävän edellytykset.
 3. Julkaise hakuilmoitus avoimesti ja julkisesti eri kanavissa
  Jos organisaatio ei ole monimuotoinen, myöskään sen verkostot tai alustat eivät useinkaan sitä ole. Siksi ilmoitukselle kannattaa mahdollisuuksien mukaan hakea myös uusia julkisia kanavia.
 4. Keskity arvioinnissa tehtävän vaatimuksiin ja osaamiseen
  Kun kriteerit on määritelty etukäteen, myös haastateltavien valinnassa ja arvioinnissa tulee keskittyä niihin. Anonyymi rekrytointi on hyvä keino karsia muut kuin osaamiseen liittyvät tekijät.
 5. Vältä asenteiden ja ennakko-odotusten vaikutusta haastattelussa ja valinnassa
  Meillä kaikilla on tiedostamattomia ennakkoluuloja ja stereotypioita. Tietoisuus niistä ja useampien ihmisten osallistaminen prosessiin parantaa yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisen rekrytoinnin huoneentaulu toivotaan otettavan laajasti käyttöön musiikkialan rekrytoinneissa ja esimerkiksi toimikuntien valitsemisessa. Se täydentää vuonna 2017 valmisteltuja yhdenvertaisen musiikkialan teesejä ja on julkaistu osoitteessa musiikkiala.fi/yhdenvertainenmusiikkiala

Jaa somessa