Siirry sisältöön

Neuvottelutulos EU:n tekoälyasetuksesta: tekoälymallien läpinäkyvyyteen velvoitteita

11.12.2023

Euroopan Unioni saavutti viikonloppuna neuvottelutuloksen uudesta tekoälyasetuksesta, jolla säädellään tekoälysovellusten käyttöä ja niitä koskevia velvoitteita. Eurooppalaiset tekijänoikeusjärjestöt ovat tyytyväisiä siitä, että asetukseen saatiin mukaan tekoälymallien läpinäkyvyyttä koskevia vaatimuksia sekä vaade tekijänoikeuksien noudattamisesta.

EU:n päättäjät pääsivät myöhään viime perjantaina alustavaan sopuun uudesta asetuksesta, jolla säännellään tekoälyn käyttöä Euroopassa. Neuvotteluja käytiin viime vaiheessa Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioita edustavan Euroopan neuvoston välillä. Neuvottelut venyivät, koska vielä aivan viime vaiheessa jäsenvaltioilla oli parlamentin pohjaesityksestä poikkeavia kantoja.

Uusi asetus tähtää siihen, että tekoälyä käytetään turvallisesti ja säännellään sen mukaan, miten suuria riskejä kuhunkin käyttötarkoitukseen sisältyy. Yksi neuvottelutuloksen tärkeimpiä mainintoja musiikkialan kannalta on selkeä kirjaus siitä, että tekoälymallien tulee noudattaa unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien tekijänoikeussääntelyä. Lainsäädännön mukaan tekijänoikeudella suojatun aineiston käytöstä tulee sopia oikeudenhaltijoiden kanssa ja oikeudenhaltijoilla on myös oikeus kieltää aineistonsa käyttö.

Toinen musiikkialalle tärkeä säännös koskee tekoälyn kouluttamiseen käytettävän materiaalin käytön läpinäkyvyyttä. Neuvottelutuloksen mukaan yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien ja perustamallien, joihin ne perustuvat, on laadittava tekninen dokumentaatio sekä yhteenveto mallien kouluttamiseen käytetystä aineistosta.

Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen on toiveikas siitä, että EU-alueelle saadaan lähitulevaisuudessa vihdoin pelisääntöjä tekoälyn käytölle. Toteutuessaan asetus on ensimmäinen selkeästi tekoälyä säätelevä laki, mikä tuo myös kilpailuetua Eurooppaan.

”Tekijänoikeuslakien noudattaminen sekä tekoälymallien riittävä läpinäkyvyys ovat välttämättömiä, jotta luovan työn tekijät voivat valvoa oikeuksiaan. Nyt saavutettu neuvottelutulos luo perustan sille, että tulevaisuudessa luovien sisältöjen käytöstä voidaan sopia neuvotteluteitse. Pitkällä aikavälillä tämä on myös eurooppalaisten yritysten ja innovaatiotoiminnan etu, koska selkeillä pelisäännöillä ja sopimuksilla luomme yhteisen, luotettavan EU:n sisämarkkinan.”

Sopimuksen tekstiä hienosäädetään vielä tulevissa teknisissä kokouksissa. Eurooppaan tullaan perustamaan myös uusi tekoälyviranomainen, joka saa tehtäväkseen asetuksen täytäntöönpanon käytännön järjestelyt.

Tekoälyasetuksen täytäntöönpano kahden vuoden sisällä

Tekijänoikeusjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö GESAC kiittää neuvottelutuloksesta ja sanoo sen edistävän uusien markkinoiden ja luovuuden kehittymistä Euroopassa. Järjestön puheenjohtaja Véronique Desbrosses kuitenkin korostaa huolellisuutta tekoälyasetuksen täytäntöönpanossa.

”Asetuksen vahva täytäntöönpano ja sen valvonta on ratkaisevan tärkeää. Vain sillä tavoin voimme varmistaa oikeuksien toteutumisen ja sen, että nyt saavutettu poliittinen sitoumus muuttuu konkreettiseksi velvoitteeksi.”

Tekoälyasetus vaatii vielä sekä parlamentin että neuvoston hyväksynnän. Lopullinen teksti julkaistaan Euroopan Unionin virallisessa lehdessä tammikuussa 2024. Tämän jälkeen asetus astuu voimaan portaittain: kiellot tulevat käyttöön kuuden kuukauden ja yleisiä tekoälymalleja koskevat säännöt vuoden kuluttua. Kokonaisuudessaan sääntelyä aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua sen julkaisemisesta.

Pitkällä aikavälillä tekoälysääntely on myös eurooppalaisten yritysten ja innovaatiotoiminnan etu. Selkeillä pelisäännöillä ja sopimuksilla luomme yhteisen luotettavan EU:n sisämarkkinan.

Lue Euroopan parlamentin tiedote tekoälyasetuksen neuvottelutuloksesta

Lue Euroopan komission tiedote tekoälyasetuksen neuvottelutuloksesta

Lue Gesacin tiedote

Teoston lausunto Suomen kantaan tekoälyasetuksesta

Lue lisää Teoston edustamien teosten käytöstä tekoälysovelluksissa

Jaa somessa