Siirry sisältöön

Tekijänoikeuksiin suhtaudutaan yhä myönteisemmin – EU:n tekijänoikeusdirektiivi saa kansalaisilta vahvaa tukea

22.11.2021

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää tekijänoikeuksia tärkeänä asiana. Myös luovan työn tekijöitä ja heidän tekemäänsä työtä arvostetaan. Näin kertoo tuore tekijänoikeusbarometri.

Tutkimuksen mukaan 90 prosenttia suomalaisista pitää tekijänoikeuksia ennen kaikkea tärkeänä asiana. Osuus on hieman kasvanut viime vuodesta, jolloin samaa mieltä väittämän kanssa oli 88 % suomalaisista.

Myös ymmärrettävyys on parantunut: 44 % suomalaisista pitää tekijänoikeuksia helppotajuisina, mikä on kuusi prosenttiyksikköä viime vuotta enemmän. 39 % vastaajista kertoo arvostavansa luovan työn tekijöitä erityisen paljon ja olevansa kiitollinen heidän tekemästään työstä.

Suomalaiset suhtautuvat tekijänoikeuskorvauksiin myönteisesti

Tekijänoikeusjärjestöjen arvostus on nousussa: Valtaosa vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina (yht. 81 %) ja lähes yhtä moni arvioi tekijänoikeusjärjestöjen olevan oikealla asialla (yht. 80 %). Molemmat osuudet ovat kasvaneet viime vuodesta. Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista on sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat hyödyksi kehitykselle (yht. 62 %) sen sijaan, että niistä olisi haittaa (yht.6 %).

Suomalaiset suhtautuvat myös tekijänoikeuskorvauksiin myönteisesti. Jopa 84 % pitää tekijänoikeuskorvauksia tarpeellisena ja 83 % oikeutettuna. Osuudet ovat samat kuin viime vuoden kyselyssä. Vain 6 prosenttia suomalaisista pitää tekijänkorvauksia liian suurina, kun taas liian pieninä niitä pitää yhteensä noin kolmannes suomalaisista (32 %)

Tekijänoikeusdirektiivin toimeenpano saa tukea kansalaisilta

Parhaillaan toimeenpantavana olevan EU:n tekijänoikeusdirektiivin tavoitteena on, että internetin alustapalvelut solmisivat sopimukset luovien sisältöjen käytöstä ja maksaisivat sisältöjen tekijöille asianmukaiset tekijänoikeuskorvaukset. Tätä tavoitetta tukee myös yleinen mielipide: jopa 92 % suomalaisista oli sitä mieltä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Kolme neljästä vastaajasta (76 %) on sitä mieltä, että esimerkiksi YouTuben tulee maksaa musiikin sekä videoiden tekijöille ja tuottajille korvauksia samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin sisältöpalveluiden, kuten Spotifyn.

Myös direktiivin tavoitetta luvattomiin sisältöihin puuttumisesta tukee yli kaksi kolmasosaa suomalaisista. Vastaajista 70 % on sitä mieltä, että internetin palveluiden tulee tulevaisuudessa poistaa tehokkaammin ja pysyvämmin palvelussa oleva luvaton musiikki ja AV-sisältö. Eri mieltä oli vain yhdeksän prosenttia vastaajista.

Piratismi laskussa muilla paitsi nuorilla

Sisältöjen kulutus laillisesti on jatkanut kasvuaan. Reilusti yli puolet (62 %) vastaajista kertoo, että heidän taloudessaan käytetään internetin laillista viihdepalvelua. Vuonna 2020 vastaava luku oli 53 prosenttia. 

Kun tarkastellaan nuorten 15-24 -vuotiaiden ryhmää, internetin laittomien palveluiden käyttö on kuitenkin kasvussa: luvatta tarjolla olevan sisällön suoratoistamisen myöntää 25 prosenttia vastaajista, kun se viime vuonna oli 17 %. Luvattoman lataamisen myöntää 16 % vastaajista, mikä on melkein kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna (9 %).

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt viidettätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 7.-25.10.2021 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1144 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Katso tutkimusmateriaali Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n sivuilta.

Jaa somessa