Teosto-korvausten maksaminen yhtiölle

Yhtiömalli soveltuu ammattimaisille musiikintekijöille, joille musiikin tekeminen on merkittävä tulonlähde. 

Kun sinulla on oma osakeyhtiö, Teosto voi maksaa henkilökohtaisia tekijänoikeuskorvauksia yhtiölle ilman ennakonpidätystä. Yhtiösi maksaa tuotoista elinkeinotuloveroa.

Malli on määräaikainen ja edellyttää tekijänoikeuksiesi määräaikaista siirtämistä henkilöltä yhtiölle.

Tämän mallin piirissä ovat vain Teoston maksamat tekijänoikeuskorvaukset. Esimerkiksi Gramex, Kopiosto ja ulkomaiset järjestöt tilittävät sinulle korvauksia, mikäli olet suoraan niiden asiakas.  

Pähkinänkuoressa:

 • Soveltuu ammattilaiselle, jolle musiikin tekeminen on pääasiallinen elinkeino ja tulotaso on jo kohtuullisen hyvä
 • Antaa mahdollisuuden suunnitella tulotasoja pidemmällä aikavälillä
 • Mahdollisuus tehdä vähennyksiä tulonhankkimiskuluista
 • Kuluja voi aiheutua asiantuntija-avun käytöstä (esim. kirjanpitäjä tai veroneuvoja) 

Edellyttää:

 • Osakeyhtiötä, jonka kaikki osakkaat ovat Teoston asiakkaita
 • Yritystoiminnan pyörittämistä, mm. kirjanpitoa
 • Riittävästi nykyistä tai odotettavaa tilitystä Teostolta, jotta malli on kannattava
 • Riskinsietokykyä, sillä kannattavuus perustuu arvioihin tulevista tuloistasi

Yhtiön osakkaat Teoston asiakkaita

Sinulla tulee olla oma osakeyhtiö. Yhtiössä voi olla lisäksesi muitakin osakkaita, mutta myös heidän tulee olla Teoston musiikintekijäasiakkaita.

Voit käyttää myös omaa musiikin kustannusyhtiötäsi, mikäli yhtiön mahdolliset muut osakkaat ovat Teoston musiikintekijäasiakkaita.

Yhtiömallin käyttöönottamisesta tehdään Teoston kanssa määräaikainen sopimus. Sopimuskauden pituudeksi voit valita 1 – 5 vuotta. Sopimus voidaan uusia määräajan päätyttyä.

Kokeilemalla tältä sivulta löytyvää pikalaskuria voit arvioida, miten Teosto-tulosi, muut tulosi ja sopimuskauden pituus vaikuttavat verotukseesi. 

Tekijänoikeuksien siirtäminen yhtiölle 

Toimintamallin käyttöönotto edellyttää musiikin tekijänoikeuksien käyttöoikeuden määräaikaista siirtoa musiikintekijältä hänen yhtiölleen. Asiasta sovitaan tekijän, yhtiön ja Teoston välisellä sopimuksella.

Korvauksena käyttöoikeuksien siirrosta yhtiösi maksaa sinulle vuosittain tietyn korvaussumman, josta pidätetään ansiotulovero (vrt. leasing-järjestely). Voit selvittää yhtiön maksaman korvaussumman suuntaa-antavasti pikalaskurillamme. 

Yhtiösi saa tehdä verovähennyksen sinulle maksamastaan korvauksesta. Tarkempia tietoja yhtiömallista löydät tämän sivun Q & A -osasta. Voit myös katsoa videoitamme, joilla kerroimme yhtiömallista asiakastilaisuudessamme.

Vertaile laskurilla yhtiö- ja ansiotulomallia

Pikalaskuri on suuntaa antava ja perustuu oletuksiin mm. vähennysten osalta. Voit tarkastella sen avulla, miten yhtiömallin käyttäminen vaikuttaisi toimintaasi.

Laskennan pohjaksi tarvitset:

• Tiedot Teosto-tuloistasi viimeisiltä vuosilta, löydät tiedot kirjautumalla asiointipalveluumme.
• Arvion Teosto-tuloistasi (per vuosi) valitsemallasi sopimuskaudella
• Arvion muista ansiotuloistasi (per vuosi) valitsemallasi sopimuskaudella (tähän ei lueta oman yhtiösi sinulle maksamaa siirtokorvausta).

Pikalaskuri perustuu Verohallinnon ohjeen laskentakaavaan sekä ansiotulon veroprosenttia koskeviin keskimääräisoletuksiin mm. vähennyksistä sekä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. YEL-maksuja ei ole huomioitu, koska maksun suuruus määräytyy käytännössä sen perusteella, miten suureksi yrittäjä arvioi YEL-työtulonsa.

Huomioitavaa: Jos et itse ole taloushallinnon asiantuntija, suosittelemme, että käännyt tarkan kannattavuuslaskelman teossa esimerkiksi kirjanpitäjäsi tai veroneuvojasi puoleen.

PIKALASKURI

Yhtiölle siirrettävien oikeuksien arvo

Vuositason bruttotulosi Teostosta. Arvioi keskiarvo viimeisen 5 vuoden mukaan

Valitse yhtiömallin sopimuskauden pituus 1-5 vuotta

Tekijänoikeuksien käyttöoikeuden käypä arvo valitulle sopimuskaudelle

Yhtiösi sinulle vuosittain maksama käyttökorvaus, joka on ansiotuloa

Verotus siirryttäessä yhtiömalliin

Arvioi Teosto-tulosi per vuosi valitulla sopimuskaudella

Arvioi muiden ansiotulojesi määrä per vuosi valitulla sopimuskaudella

Ansiotulosi yhteensä vuodessa valitulla sopimuskaudella

Veroprosentti ansiotulolle

Ansiotulovero yhtiön maksamasta käyttökorvauksesta per vuosi

Yhtiön verot Teosto-tulosta per vuosi

Verot yhteensä per vuosi

Yhtiön tulos verojen jälkeen per vuosi

Musiikintekijän nettotulo yhtiön maksamasta korvauksesta per vuosi

Yhtiön tulos verojen jälkeen tekijänoikeuskorvausten osalta ja musiikintekijän yhtiöltä saama nettotulo yhteensä

Vertailu tilanteeseen, jossa yhtiömalliin ei siirrytä (ansiotulon malli)

Ansiotulosi per vuosi, jos oikeuksia ei siirretä yhtiöön

Veroprosentti ansiotulolle

Saamasi Teosto-tulo per vuosi

Ansiotuloverotus Teosto-tuloista per vuosi

Musiikintekijän nettotulo tekijänoikeuskorvauksista yhteensä

ANSIOTULOVERO

Ansiotulot

EUR

EUR

Brutto ansiotulot yhteensä

Vähennykset yhteensä (750+ 6,35%+ 1,9%+ 1,53%)

Verotettava tulo valtionverotuksessa

Ansiotulovähennys kunnallisverotuksessa

Perusvähennys

Verotettava tulo kunnallisverotuksessa

Verot ja sosiaaliturvamaksut

Valtion tulovero

Kunnallisvero (Helsinki 18 %)

Kirkollisvero (Helsinki 1,00 %)

Yle-vero (2,5%)

Päivärahamaksu (1,53%)

Pakolliset kotimaan ja/tai ulkomaan vakuutusmaksut

Verot ja sosiaaliturvamaksut yhteensä

Verot

Vähennykset tuloverosta

Työtulovähennys

Verot yhteensä (verosta tehtävien vähennysten jälkeen)

Yhteensä

ETR

Miten otan käyttöön?

 1. Arvioi yhtiömallin kannattavuus

  Arvioi sopiiko yhtiömalli sinulle ja tee kannattavuuslaskelma yhdessä kirjanpitäjäsi tai muun verotuksen/taloushallinnon asiantuntijan kanssa. Huomaa, että yhtiömalli ei koske kustantajaosuuksia, joita yhtiösi mahdollisesti saa Teostolta, eikä niiden verotusta. Voit tutustua sivuillamme toimijoihin, jotka tarjoavat verotukseen liittyviä asiantuntijapalveluita: Katso tietoa palveluntarjoajista.

 2. Perusta osakeyhtiö, jos sinulla ei vielä ole sellaista

  Yhtiömallin käyttäminen edellyttää, että omistat osakeyhtiön kokonaan tai osittain. Yhtiöllä voi olla useita omistajia, mutta jokaisen tulee olla Teoston tekijäasiakas. Yleistä tietoa yrityksen perustamisesta löydät esim. Suomen Yrittäjien sivuilta. 

 3. Täytä sopimuslomake Teoston kotisivuilla

  Täytä Teoston kotisivuilta löytyvä sopimuslomake (pdf), jolla yhtiömalli otetaan käyttöön. Allekirjoita ja lähetä se Teostoon (joko skannattuna tai postitse). 

 4. Tarvittavaa tietoa

  Seuraavat dokumentit tarvitaan sopimuksen teon pohjaksi:

  • Osakeyhtiösi kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha)
  • Yhtiön osakasluettelo (ajantasainen)

  Lisäksi tarvitset tiedot musiikintekijänä saamastasi tekijänoikeustulosta, jota olet saanut ulkomaisesta Teostoa vastaavasta tekijänoikeusjärjestöstä viimeisen 1-5 vuoden ajalta.

 5. Sopimuspohja ja lisätietoa

  Yhtiömallin sopimuspohja (pdf)
  Yhtiömallin tarkempi ohjeistus (pdf)