Asiakassopimus

Teoston musiikintekijöiden ja kustantajien asiakassopimukset uudistuivat 18.3.2019. 

Uusi asiakassopimus tuo säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille lisää joustoa tekijänoikeuksien hallinnointiin. Sopimuksen uudistamisen taustalla on Teoston Kilpailu ja kuluttajavirastolle (KKV) tekemä sitoumusehdotus, jonka KKV hyväksyi 18.12.2018.
 
Tavoitteenamme on kehittää Teoston toimintaa ja palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja markkinoiden muuttuvia tarpeita. Asiakassopimuksen uudistaminen aiempaa joustavammaksi on ensimmäinen askel kohti tätä kehitystä.
Uusi sopimus tuo lisää joustavuutta tekijänoikeuksien hallinnointiin 
 
Jatkossa voit sopia aiempaa joustavammin itse musiikkisi käytöstä, mutta olla samalla myös Teoston asiakas. Asiakassopimuksen uudistuksen myötä on mahdollista oikeudenomistajien yhteisellä päätöksellä
 1. irrottaa yksittäinen tai useampi teos kokonaan Teoston hallinnoinnista ja 
 2. myöntää itse käyttöoikeus yksittäiseen teokseen ja yksittäiseen käyttötilanteeseen 
Samassa yhteydessä Teoston hallitus on päättänyt eräistä päivityksistä sopimukseen. 
 
Asiakassopimuksessa on muutettu seuraavia sopimuskohtia:
 • 1 §: Asiakkuusedellytykset
 • 2 §: Teostolle luovutettavat oikeudet
 • 3 a §: Teostolle luovutettujen oikeuksien tai luovutuksen laajuuden täydentäminen 
 • 3 b §: Tapauskohtainen käyttölupa (kokonaan uusi sopimuskohta)
 • 4 §: Suuret oikeudet
 • 5 §: Teosten käyttö mainoksissa 
 • 7§: Teokset
 • 9 §: Korvausten tilitys asiakkaalle
 • 12 §: Kustantaja-asiakkaan velvollisuudet
 • 13 §: Teostietojen ilmoittaminen
 • 14 §: Oikeudelliset toimenpiteet
 • 16 §: Sopimuksen rikkominen
 • 17 §: Sopimuksen muutokset 
 • 18 §: Henkilötietojen käsittely
 • 19 b §: Teoksen irrottaminen asiakassopimuksen piiristä (kokonaan uusi sopimuskohta)

UUDISTETTU SOPIMUS TULi VOIMAAN AUTOMAATTISESTI 18.3.2019

Asiakassopimuksen uudistuminen ei edellytä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä vaan uudistettu sopimus tuli voimaan automaattisesti 18.3. Jos uudistettua asiakassopimusta ei hyväksy, se on mahdollista irtisanoa toimittamalla kirjallinen irtisanomisilmoitus Teostolle 30.6.2019 mennessä joko postitse osoitteella Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki tai sähköpostilla omateosto@teosto.fi.
 
Musiikkia käyttävien asiakkaiden voimassa oleviin sopimuksiin uudistuksella ei ole vaikutusta, vaan ne säilyvät ennallaan.