Siirry sisältöön

Teosto hakee markkinaoikeudesta ratkaisua maksullisten tv-palvelujen musiikinkäyttökorvauksiin

13.01.2022

Teosto on jättänyt 13.1.2022  haastehakemuksen markkinaoikeuteen koskien musiikinkäyttökorvausten hinnoittelua maksullisen tv:n alueella. Teosto hakee tuomioistuimelta vahvistusta hinnoittelunsa lainmukaisuudelle ja mediayhtiö MTV:lle velvoitetta suorittaa musiikin tekijänoikeuskorvaukset täysimääräisesti.

Taustalla on pitkään jatkunut musiikin tekijänoikeuskorvausten hinnoittelumallia ja hintoja koskeva erimielisyys MTV:n kanssa. Markkinaoikeus antoi vuonna 2019 päätöksen, jossa se vahvisti Teoston maksuttomien tv-kanavien hinnaston lainmukaisuuden. MTV tuomittiin maksamaan Teostolle lisäkorvauksia 1,7 miljoonaa euroa, jotka on tilitetty musiikin oikeudenomistajille. Lisäksi MTV määrättiin maksamaan Teoston oikeudenkäyntikuluja 600 000 euroa.

Markkinaoikeus jätti kuitenkin vahvistamatta Teoston hinnaston lainmukaisuuden MTV:n maksullisten kanavien osalta. Samoin avoimeksi jäi maksullisten Video On Demand -palvelujen osuus. Näistä palveluista MTV on edelleen kieltäytynyt maksamasta hinnaston mukaista korvausta.

Teosto on jättänyt nyt markkinaoikeudelle uuden haastehakemuksen, jossa se hakee vahvistusta hinnastolle myös maksullisten televisiokanavien ja maksullisten Video on Demand (VOD) -palvelujen osalta. Uudella käsittelyllä Teosto pyrkii saamaan lopullisen ratkaisun tilanteeseen ja velvoittamaan MTV maksamaan hinnastojen mukaiset korvaukset musiikin tekijöille täysimääräisesti myös maksullisten palvelujen osalta.

Teosto on noudattanut nykyistä maksullisten ja maksuttomien tv-palvelujen hinnoittelua vuodesta 2017 saakka. Kansainvälisissä selvityksissä Teoston hinnoittelu on todettu eurooppalaisessa vertailussa kohtuulliseksi. Myös kilpailu- ja kuluttajavirasto on jo aiemmin todennut, ettei se näe perusteita puuttua Teoston hinnoitteluun.

”Tavoitteenamme on taata musiikin tekijöille kohtuulliset korvaukset siitä, että heidän musiikkiaan hyödynnetään eri alustoilla. Teoston määräävä markkina-asema myös velvoittaa meidät noudattamaan yhdenmukaisia hinnoitteluperiaatteita kaikkien samanlaisessa asemassa olevien asiakkaidemme kohdalla”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Teoston hinnasto on julkinen ja löydettävissä verkkosivuilta.

Teosto edustaa lähes 36 000 kotimaista ja noin 3 miljoonaa ulkomaista musiikintekijää ja -kustantajaa. Teosto kerää musiikinkäytön korvaukset edustamiensa tekijöiden ja kustantajien puolesta ja tilittää korvaukset edelleen heille. Vuonna 2020 Teosto keräsi musiikin tekijöille ja -kustantajille musiikinkäyttökorvauksia 65,6 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Kysymyksiä ja vastauksia: Teoston ja MTV:n välinen erimielisyys AV-sisältöjen hinnoittelusta

Jaa somessa