Siirry sisältöön

Teoston ennätysvuosi 2023: tekijänoikeuskorvaukset nousivat 83,8 miljoonaan euroon

Teoston tuotot 2019-2023: 83,8 miljoonaa
26.03.2024

Teosto keräsi tekijänoikeuskorvauksia säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille ennätykselliset 83,8 miljoonaa euroa vuonna 2023. Teoston lopullinen tilinpäätös, vuosikertomus ja avoimuusraportti julkaistaan Teoston verkkosivuilla toukokuussa.

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa oli vuoden 2023 aikana epävarmuuksia, joita aiheutti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Tästä huolimatta musiikin käyttö lisääntyi ja Teoston keräämät tekijänoikeuskorvaukset nousivat jälleen vuoden 2022 tasosta 3,9 prosenttia yhteensä 83,8 miljoonaan euroon. Korvauskertymä on noussut viidessä vuodessa yli 16 prosenttia (2019: 72,1M€).

Korvauskertymästä Teoston suoraan keräämiä korvauksia oli ennätykselliset 75,7 miljoonaa euroa (2022: 72,8 M€). Loput 8,1 miljoonaa euroa koostuvat Teoston ulkomaisten kumppaneiden Teostolle tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista, lainauskorvauksista sekä yksityisen kopioinnin hyvityksestä.

Teoston keräämät korvaukset tilitetään musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille neljä kertaa vuodessa. Heille tilitettävät korvaukset nousivat myös uuteen ennätykseensä 70,7 miljoonaan euroon. (2022: 70,3 M€). Eniten nousivat online-alustoilta kerätyt korvaukset, jotka nousivat viime vuodesta jopa 13 prosenttia kaikkiaan 19,5 miljoonaan euroon. Tästä online-musiikkipalveluiden osuus oli 11 miljoonaa euroa (+ 3,3 %) ja digitaalisten videokirjastojen (video-on-demand) osuus 8,5 miljoonaa euroa (+27,2 %)

”Suurimmat musiikinkäyttökorvaukset, 22 miljoonaa euroa keräsimme kuitenkin tv-alueelta, joka sisältää lineaaristen tv-kanavien lisäksi myös niiden maksuttomat striimipalvelut”, kertoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Mediakäytön korvausten kehittyminen heijastelee kulutustottumusten muutosta, jossa musiikin online-käyttö valtaa koko ajan enemmän jalansijaa.

”Ilahduttavaa lisäksi oli lähes 13 prosentin kasvu konserteissa ja tapahtuma-alueella vuoteen 2022 verrattuna. Voidaankin sanoa, että pitkä koronapandemian aika on korvauskertymän valossa jäänyt taakse”, Salminen arvioi.

Toimintakulut nousivat ennakoidusti

Teoston omat toimintakulut kasvoivat ennakoidusti vuoteen 2022 nähden ja ne olivat budjetoidulla tasolla. Koska kulut kasvoivat, Teoston toiminnan kuluprosentti oli selvästi edellisvuotta korkeampi, 14,6 prosenttia (2022: 12,6 %).

Toimintakuluihin vaikuttavia tekijöitä olivat Teoston strategian mukaiset investoinnit digitaalisiin palveluihin. Vuoden 2023 aikana käynnissä oli kolme isoa hanketta, joista suurin oli tilitys- ja raportointijärjestelmien uudistus. Teoston tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä asteittain käyttöön vuosien 2024–2025 aikana, ja sen toimittaa irlantilainen Spanish Point Technologies Ltd. Teknologian uudistaminen on nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä jatkuva vaatimus, jotta Teosto kykenee vastaamaan oikeudenomistajien ja musiikin käyttäjäasiakkaiden muuttuviin palveluodotuksiin.

Tärkeitä lukuja pähkinänkuoressa

  • Eniten musiikin esityskorvauksia kerättiin TV:stä (22 M€), tapahtumista (12,2 M€) ja taustamusiikista (11,1 M€). TV-alue sisältää lineaariset tv-kanavat sekä niiden maksuttomat striimauspalvelut.
  • Tapahtumien osalta konserteista ja festivaaleista kerätyt esityskorvaukset nousivat 5,4 miljoonaan euroon (2022: 5,1 M€). 
  • Ulkomailta Teostoon musiikin tekijöille ja kustantajille tilitettiin tekijänoikeuskorvauksia 5 miljoonaa euroa, saman verran kuin vuonna 2022.
  • Online-alustoilta (mm. musiikin ja av-sisältöjen striimipalvelut, sosiaalinen media) kerätyt korvaukset nousivat yhteensä 19,5 miljoonaan euroon (2022: 17,3 M€).
  • Kotimaisen musiikin edistämiseen Teosto-rahastosta käytettiin 3,1 miljoonaa euroa, josta rahoitettiin useiden musiikkialan säätiöiden ja järjestöjen toimintaa sekä eri musiikkialan elinvoimaisuuden ja edunvalvonnan edistämisen projekteja. Suurin osa, 31 prosenttia (0,95 M€) määrästä varattiin koronavuosina 2020–22 musiikin tekijöille ja kustantajille jaettujen koronatukien jälkiverojen kompensointiin Teoston jäsenkokouksen 2023 päätöksellä. Verohallinto ei tulkinnut koronatukia verovapaina apurahoina, vaikka aluksi näin tulkittiin.
  • Teostolla oli vuoden lopussa yhteensä 40671 oikeudenomistaja-asiakasta. Uusia asiakkaita liittyi 1645 (2022: 1517) ja erosi 23 tekijää (2022: 18). Päättäviä jäseniä oli vuoden lopussa 893 (2022: 900).
  • Tekijäasiakkaista ainoastaan 21 prosenttia oli naisia. Vuonna 2023 liittyneistä uusista asiakkaista naisia oli 23 prosenttia.
Jaa somessa
Lue lisää