Siirry sisältöön

Teoston jäsenistön syyskokous 13.12.

14.12.2017

Teoston jäsenistö kokoontui syyskokoukseen Finlandia-talolle 13.12. Kokouksessa hyväksyttiin Teoston budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä päätettiin muutoksista Teoston sääntöihin ja tilitys- ja jakosääntöön.

Teoston hallituksen ehdottamat sääntömuutokset hyväksyttiin

Syyskokous hyväksyi Teoston sääntöihin muutoksen koskien kiintiöitä, joita on noudatettu, kun on valittu jäseniä Teoston hallitukseen. Päätöksen myötä säveltäjien ja sovittajien piiristä sekä sanoittajien ja kirjailijoiden piiristä valittavien hallituksen jäsenten kiintiöistä luovutaan.

Jatkossa hallituksen neljästä tekijäjäsenestä vähintään kahden tulee edustaa kevyttä musiikkia ja vähintään yhden vakavaa musiikkia. Neljäs tekijäjäsen voidaan valita joko kevyen tai vakavan musiikin tekijöiden piiristä. Musiikin tekijöillä tarkoitetaan säveltäjiä, sovittajia, sanoittajia ja kirjailijoita. Lisäksi hallitukseen valitaan kaksi jäsentä kustantajien piiristä.

Jäsenistö päätti myös, että hallitus valitsee jatkossa keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Lisäksi hyväksyttiin muutosehdotus, jossa hallituksen jäsenten toimikausi lyhennetään kahdesta vuodesta yhteen vuoteen. Näin ollen kevätkokouksessa 2018 erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle tulevat jäsenet valitaan yksivuotiselle kaudelle, ja kevätkokouksessa 2019 ja siitä eteenpäin koko hallitus on aina erovuorossa.

Muutoksia tilitys- ja jakosääntöön

Tilitys- ja jakosäännön yksityisen kopioinnin hyvitystä ja lainauskorvausta koskeviin kirjauksiin tehtiin tekijänoikeuslain edellyttämät muutokset.

Lisäksi päätettiin muutoksesta koskien asiakkaan oikaisupyyntöjä Teoston tilitykseen. Päätöksen myötä tilityksen oikaisupyynnön edellytyksenä on, että asiakas on toimittanut omat esitys- ja teosilmoituksensa Teostoon tilitys- ja jakosäännön mukaisesti.

Lisäksi päätettiin oikaisun perusteella maksettavan tilityksen aikatauluista ja käytännöistä. Jos oikaisupyyntö on aiheellinen ja Teoston virheestä johtuva, Teosto maksaa asiakkaalle puuttuvan korvauksen seuraavan tilityksen yhteydessä.

Jos taas oikaisun arvioitu vaikutus on alle 100 euroa, eikä oikaisu johdu Teoston virheestä, korjaus tilitetään viimeistään saman tilitysalueen seuraavassa mahdollisessa tilityksessä. Vastaavasti, mikäli virhe on aiheutunut Teostolle raportoivan kolmannen osapuolen (esim. käyttäjäasiakkaan tai esiintyjän) toiminnasta, korjaus tilitetään viimeistään kyseisen tilitysalueen seuraavassa mahdollisessa tilityksessä. Teoston Tilitysaikataulu on nähtävissä Teoston verkkosivuilla.

Päivitys tilitys- ja jakosäännön kerroinliitteeseen

Jäsenkokoukselle annettiin lisäksi tiedoksi muutos, jonka Teoston hallitus oli tehnyt aiemmin syksyllä tilitys- ja jakosäännön kerroinliitteeseen. Kerroinliitettä on muutettu suurten festivaalien (Provinssi, Ruisrock, Ilosaarirock, Himos Festival (Juhannus), Tuska-festivaali, Flow Festival ja Qstock) osalta siten, että tilitysalueella on jatkossa sisäisiä tilityskertoimia. Kyseisellä tilitysalueella noudatetaan festivaalien alue-esiintyjien / oheisesiintyjien kohdalla tilityskerrointa 0,1, varsinaisen musiikkiohjelman kertoimen ollessa 1,0.

Päivitettyyn kerroinliitteeseen voi tutustua tekijöiden verkkopalvelussa.

Jaa somessa