Siirry sisältöön

Teoston käyttäjäasiakkaiden yleiset sopimusehdot muuttuvat 3.7.2023  

15.05.2023

Olemme muuttaneet Teoston yleisiä sopimusehtoja. Muutetut ehdot tulevat voimaan 3.7.2023.

Olemme pyrkineet selkeyttämään ja täsmentämään ehtoja yleisellä tasolla. Lisäksi olemme muuttaneet hieman ehdoissa olevaa kohtaa irtisanomisesta, jotta pystymme puuttumaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Muutoksilla ja täsmennyksillä ei ole vaikutusta musiikin käyttölupien kattavuuteen.

Merkittävimmät muutokset sopimusehdoissa

  • Teostolla on tarvittaessa oikeus pyytää ne tiedot, jotka ovat tarpeen musiikin käyttöluvan myöntämiseksi ja tekijänoikeuskorvauksen määrittämiseksi suoraan esimerkiksi musiikin käyttäjältä tai lippukaupasta (kohta 9.4).
  • Teosto voi suorittaa ehtojen mukaisen tarkastuksen itse tai valtuuttaa tilitarkastajan suorittamaan tarkastuksen. Teosto ilmoittaa tarkastuksesta viimeistään 14 päivää ennen tarkastuksen toimittamista. Asiakas on velvollinen aktiivisesti myötävaikuttamaan tarkastuksen suorittamiseen. Jos tarkastus osoittaa, että tekijänoikeuskorvaukseen vaikuttavat tiedot on ilmoitettu Teostolle puutteellisesti tai virheellisesti, asiakas suorittaa Teostolle todellisen korvauksen ja, jos asiakkaan maksama korvaus on yli 5 prosenttia alhaisempi kuin mitä sen määrä todellisuudessa osoittautuu olevan, lisäksi tarkastuksesta Teostolle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Teostolla on tarkastusoikeus sopimuskauden ajan sekä kolme vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen (kohta 12.2)
  • Teosto voi jatkossa irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos asiakas ei ole maksanut laskuaan 14 päivän kuluessa laskun eräpäivästä tai jos Teosto on edellyttänyt hinnaston mukaisen tekijänoikeuskorvauksen suorittamista etukäteen, eikä asiakas ole suorittanut ennakkomaksua eräpäivään mennessä. Lisäksi Teostolla on oikeus irtisanoa sopimus, jos asiakas olennaisesti tai toistuvasti rikkoo sopimusta tai toistuvasti laiminlyö velvollisuutensa (kohta 18.3).
  • Kuluttaja-asiakas voi viedä mahdolliset riidat vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin (kohta 22.3).

Jos musiikin käyttöluvan haltija hyväksyy ehtojen muutokset, ei erillisiä toimenpiteitä tarvitse tehdä: muutetut ehdot tulevat voimaan automaattisesti 3. heinäkuuta 2023. Muutettuja ehtoja sovelletaan myös kaikkiin ennen muutoksia tehtyihin sopimuksiin.

Jos käyttäjäasiakas ei hyväksy muutoksia, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja sen irtisanomisaika on yksi kuukausi.  

Lisätietoja

Jaa somessa
Lue lisää