Siirry sisältöön

Teoston lausunto tekijänoikeuskorvausten huomiotta jättämisessä työttömyysetuuden sovittelussa

25.11.2022

Sosiaali- ja terveysministeriölle (lausuntopalvelu.fi)

Asia: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Viite: Dnro VN/27606/2022

Teosto ry on vuonna 1928 perustettu säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien tekijänoikeusjärjestö. Oikeudenhaltija-asiakkainamme on tällä hetkellä lähes 38.000 kotimaista musiikin tekijää ja kustantajaa.

Kannatamme asetuksen tavoitetta, joka esittelymuistion mukaan on ”parantaa tekijänoikeuskorvaukseen oikeutettujen työttömien tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa työttömyysetuuden sovittelussa ja oikeutta työttömyysetuuteen”. Teostoon kuuluvien musiikin tekijöiden kannalta asetuksella toteuttava uudistus on erittäin tärkeä.

Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry, jonka jäsen Teosto on, luovutti 4.6.2020 ministeri Aino-Kaisa Pekoselle adressin, jossa kiinnitettiin huomiota tekijänoikeuskorvausten virheelliseen yhteensovittamiseen työttömyyskorvausten kanssa. Yli 8.500 henkilön ja 21 taiteilijajärjestön allekirjoittamassa adressissa esitettiin, että valtioneuvoston asetusta työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta muutetaan niin, että yhteishallinnointilain mukaisten tekijänoikeusjärjestöjen maksamat tekijänoikeuskorvaukset ennen työttömyyttä tehdyn teoksen tai esityksen käytöstä jätetään huomioimatta työttömyysetuuden sovittelussa.

Esitetty tekninen ratkaisu asetuksen 8 §:n 9 kohdan muuttamiseksi niin, että ”tekijänoikeuskorvaus” rajataan sovittelussa huomioon otettavien ansiotulojen ulkopuolelle, korjaa adressissa kuvatun ongelman. Yhteishallinnointilain 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen yhteishallinnointiorganisaatioiden (tekijänoikeusjärjestö), kuten Teoston, jäsenilleen tai asiakkailleen maksamat tilitykset ovat luonteeltaan tekijänoikeuskorvausta järjestön edustamien tekijöiden tai taiteilijoiden tekijänoikeudellisesti suojattujen aineistojen käytöstä.

Muistion perusteella jää kuitenkin epäselväksi, onko tarkoituksena ollut rajata sovittelun ulkopuolelle tekijänoikeuskorvaukset yleisemminkin. Kappaleessa 4.3 tosin viitataan tekijänoikeusjärjestöjen maksamiin tekijänoikeuskorvauksiin, mutta muistiosta ei käy ilmi, että asetuksen 8 §:n 9 kohdassa tarkoitettu ”tekijänoikeuskorvaus” rajautuisi koskemaan ainoastaan näitä korvauksia. Säännös voisi sanamuotonsa perusteella koskea mitä tahansa muitakin tekijänoikeuskorvauksia, joita maksetaan yleisesti esimerkiksi erilaisissa työ- ja toimeksiantosuhteissa, lisenssimaksuina, käyttökorvauksina jne. Mikäli asetuksen tavoitteena on sulkea sovittelusta kaikenlaiset tekijänoikeuskorvaukset, muutoksen vaikutuksia on nähdäksemme syytä arvioida täsmällisemmin.

Mikäli asetuksella taas tavoitellaan adressissa tehdyn alkuperäisen esityksen mukaisesti nimenomaan tekijänoikeusjärjestöjen maksamien korvausten rajaamista sovittelun ulkopuolelle, esitämme että asetustekstiin tehdään tämän mukainen rajaus ja tavoiteltu soveltamisala selostetaan myös muistiossa sekä asetuksen soveltamisohjeissa.

Jaa somessa