Siirry sisältöön

Teoston vaalikone: Uudessa eduskunnassa uskotaan luovien alojen työllistävään vaikutukseen

12.05.2015

Teoston vaalikoneen perusteella tuoreessa eduskunnassa suhtaudutaan myönteisesti luoviin aloihin. Luovia aloja käsittelevään vaalikoneeseemme vastasi miltei puolet valituista kansanedustajista. Yhteensä vaalikoneeseen vastasi yli 1 000 ehdokasta.

Teoston edunvalvontapäällikkö Riikka Railimon mukaan kansanedustajien vastauksista kumpuava viesti on positiivinen, sillä luovat alat ovat tärkeä työllistäjä Suomessa ja kytkeytyvät vahvasti ajankohtaisiin talouskasvun ja yrittäjyyden teemoihin.

”Tulevan hallituksen on varmistettava, että luovien alojen toimintaympäristö on elinvoimainen ja tukee kotimaisen sisältötuotannon kilpailukykyä. Konkreettisena esimerkkinä tekijänoikeustulojen verotusta tulisi uudistaa yleiseurooppalaiseen suuntaan ja sallia korvausten tilittäminen tekijän omalle yritykselle.  Näin musiikintekijätkin olisivat tasa-arvoisessa asemassa muihin yrittäjiin nähden ja edellytykset alan kasvulle sekä uusille työpaikoille olisivat aidosti otettu huomioon”, Railimo toteaa.

Vaalikoneeseen vastanneet eduskuntaan valitut kansanedustajat kokevat, että luoviin aloihin tulee panostaa, sillä alojen merkitys työllistäjänä tulee tulevaisuudessa kasvamaan.

Positiivinen suhtautuminen luoviin aloihin näkyi selkeästi myös vaalikoneen muissa väittämissä. Vastausten perusteella valtaosa kansanedustajista haluaisi muun muassa poistaa tekijöiden sosiaaliturvaa kaventavat epäkohdat tulevan hallituskauden aikana. Edustajat näkevät myös kulttuurin tärkeänä itseisarvona sekä taloudellisena voimavarana suomalaiselle yhteiskunnalle. Musiikintekijöiden kohdalla edustajat uskovat melko yksimielisesti, että verotuksen muuttaminen nykyistä kannustavammaksi lisäisi kotimaisen luovan alan kasvua sekä kilpailukykyä.

Vastausten perusteella kulttuurimäärärahoja ei haluta pienentää. Valtaosa vastanneista (69 %) kokee, ettei määrärahojen suhteellinen osuus valtion budjetista saa pienentyä. Toiseksi eniten kannatusta (27 %) sai kulttuurimäärärahojen suhteellisen osuuden kasvattaminen. Vain 3 % pienentäisi määrärahoja ja vastaavasti 1 % koki, että kulttuurin tulisi jatkossa olla täysin markkinalähtöistä.

Teoston luovien alojen vaalikoneeseen vastasi yhteensä 1036 ehdokasta. Valituista kansanedustajista vaalikoneeseen vastasi 79 henkilöä.

Lue lisää:

Jaa somessa