Siirry sisältöön
Kaisa Huikuri
Kirjoittaja: Kaisa Huikuri
Kuvat: AJ Savolainen, Suvi-Tuuli Kankaanpää

Kohti kokeilukulttuuria – 10 oppia matkan varrelta

Miten omaksua kokeilukulttuurin henkeä ja käytäntöjä? Lisätä tiedonjakoa työyhteisössä, asiakkaiden kuuntelua, uskallusta testata ideoita ja analysoida oppeja. Näitä ja monia muita aiheita olemme pohtineet Teostolla kehittäessämme toimintakulttuuriamme.

Uudistimme Teoston strategiaa viime vuonna ja aloimme samalla tarkastella toimintakulttuuriamme. Digitaalisaatio vaikuttaa musiikkialaan jatkuvasti, ja asiakkaiden asiointitavat ja odotukset muuttuvat. Teostollakin toimintaa ja palveluita on kyettävä kehittämään ketterästi yhdessä asiakkaiden kanssa ja osaamista on kasvatettava jatkuvasti.

Strategiamme yhdeksi kehityskohteeksi ja fokusalueeksi määriteltiin kokeilukulttuuri, johon keskittyvän hankkeen vetäjänä aloitin viime syksynä.

Joku voisi kysyä, miksi käynnistettiin hanke, eikä vain lähdetty kokeilemaan?

Olen itsekin nopeiden liikkeiden kannattaja, mutta kokeilukulttuuri on osa isompaa kokonaisuutta, johon liittyy kysymyksiä niin prosesseista, vuorovaikutustaidoista kuin rahasta ja työtunneistakin. Muutos ei onnistu hetkessä.

Toimintakulttuuriin vaikuttavat myös organisaation koko ja vuosirenkaiden määrä. Osa työstää muutoksia parin vuoden ikäisessä työpaikassa, osa kymmenen vuoden kieppeillä. Teostolla on ikää yli 90 vuotta ja henkilöstöä reilu 70, joten erilaisia työnkuvia ja yksiköitä löytyy ja viestintää tarvitaan paljon.  

Toimintakulttuurin sanoittaminen

Viime kuukausina olemme keskustelleet runsaasti kokeilukulttuurin teemoista, arvoistamme ja työn teon tavoistamme. Olemme laittaneet sormen pulssille ja kuulostelleet, mitä meille kuuluu nykyisin.

Lähdimme sanallistamaan toimintakulttuuriamme ja konkretisoimaan arvojamme. Yhteisissä työpajoissa nousi esille muutamia teemoja, joista eniten puhuttivat ”kokeilut ja oppiminen”. Toisen sijan jakoivat ”yhdessä” sekä ”rohkeus”. Rohkeutta tarvitsemme mm. asioiden priorisointiin sekä uuden kokeilemiseen.

Osa meillä on ehtinyt jo todeta, että olemme siirtyneet yhdessä tekemisessä uudenlaisille vesille: oppeja ja fiiliksiä kokeiluista ja hankkeista on alettu jakaa yhteisesti. Toimitusjohtajan joka perjantaiset info- ja rupattelutuokiot ovat olleet suosittuja ja Teamsissa asioista keskustellaan päivittäin. Lisäksi Teosto-Akatemian yhteisissä koulutuspäivissä moniin asioihin, kuten palvelumuotoiluun tai strategian toteuttamiseen, pysähdytään ja pureudutaan pienryhmissä.

Läpinäkyvyyttä tekemiseen ovat lisänneet ketterät työtavat sekä jaettu näkymä töiden priorisointiin. Myös asiakaskokemuksen parantamiseen olemme tarttuneet aiempaa ketterämmin ja laajan tiimin voimin.

Osana muutoksen edistämistä olemme laatineet toimintakulttuurin manifestin ja laatineet summauksen, miten meillä työskennellään ja miten voimme saavuttaa tavoitteita yhdessä.

Vinkkejä muutoksen edistämiseen

Teostolla olemme muutostyössä vielä matkalla, mutta listaan alla asioita, joita olen havainnut matkan varrella ja joita ehkäpä joku muukin pähkäilee organisaatiokulttuurin äärellä. Eli tässä oppeja jakoon:

  • Kirkasta tavoitteet: mihin pyrimme ja miksi. Mitä muutoksella oikeastaan haetaan?
  • Tutki, mitä muualla tehty. Millaisia organisaatio- ja toimintamalleja löytyy, miten muutoksessa on edetty?
  • Houkuttele kehittämiseen kollegoja eri puolilta taloa – kun useampi perehtyy ja innostuu, niin uudet ideat leviävät tehokkaammin. Ja porukalla aiheeseen löytyy eri näkökulmia.
  • Tsekkaa, jos talossa on aiemmin vedetty samantyyppistä hanketta. Mitä niistä jäi käteen – mikä toimi, mikä ei, mitä tulee välttää?
  • Muodosta tilannekuva nykyisestä toimintakulttuurista ja tunnista kehitysalueet. Haastattele ihmisiä työyhteisöstä: miten talossa sujuu ideoiden eteenpäin vieminen, mihin päätökset perustuvat, jaetaanko tietoa muille ja mikä merkitys arvoilla on arjessa.  
  • Herättele ihmisten uteliaisuutta. Itse perustin esimerkiksi kirjojen ”lainauspisteen” toimistolle ja kirjat lähtivät nopeasti kiertoon & keskustelua syntyi.
  • Hyödynnä sisäistä somea ja käynnistä keskusteluita. Pian yhä useampi alkaa jakaa kiinnostavia päivityksiä ja ideoita työstetään porukalla. Meillä on syntynyt keskusteluketjuja niin datan hyödyntämisestä kuin tiimityöstä ja innovoinnistakin.
  • Työelämän jargonin uhka leijuu jatkuvasti läsnä. Avaa siis käsitteitä ja kysele paljon itsekin, jos asiat ovat hähmäisiä tai kuulostavat teoreettisilta!
  • Varmista, että johto on sitoutunut muutokseen ja tukee sitä. 
  • Hyväksy fiilikset epäselvyydestä (”mitä hittoa tässä on tarkoitus tehdä?!”). Toimintakulttuuri on monitahoinen aihe, johon liittyy lukuisia asioita mindsetista budjetointiin ja tilaratkaisuista asiakaskokemukseen sekä mittareihin.

Etene vaiheittain ja fiilistele matkasta!

Kirjoittaja

Lue lisää:

Koko henkilöstö mukaan strategiatyöhön

Teostolla henkilöstö opiskelee porukalla

Jaa somessa