Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Inka Huttunen
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Oppimisen kulttuuri syntyy tekojen kautta

Oppiminen mahdollistuu, kun ihminen tuntee vetoa opittavaa asiaa kohtaan. Helpoiten tämän saa aikaan antamalla oppijan valita itse, mitä ja miten hän haluaa opiskella. Teoston henkilöstöjohtaja Inka Huttunen kertoo näkökulmassaan, miten opiskelulle pyhitetty, yhtäaikainen työaikapanos on helppo investointi oppimisen mahdollistamiseen ja oppimisen kulttuurin vahvistamiseen työpaikalla.

Arviolta noin 80 prosenttia työelämän aikaisesta oppimisesta tapahtuu työssäoppimisen kautta, yhdessä tehden ja työn ongelmia ratkoen. 20 prosenttia oppimisesta syntyy lukemalla, tutkimalla, kursseja suorittamalla ja tutkintoja tehden.

Koska haluamme vahvistaa Teostossa työssäoppimisen vaikuttavuutta, olemme pitäneet jo pitkään keskiössä jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja oppimiskulttuurin vahvistamista. Uudeksi keinoksi loimme vuodenvaihteessa alkaneen Lupa oppia! -konseptin.

Lupa oppia! -konseptissa on tavoitteena vahvistaa oppimisen kulttuuria työpaikalla ja synnyttää uuden oppimisen ilo mahdollisimman monelle. Keskeistä on vapaus valita sisältö eli mitä ja miten työntekijämme haluavat oppia uutta.

Teemme kaksituntisen aikavarauksen kerran kuukaudessa kaikkien teostolaisten kalenteriin. Tällöin kaikki ovat opiskelun parissa samaan aikaan, eivätkä Teamsin chatit tai muut ilmoitukset häiritse keskittymistä.

Mitä teostolaiset ovat halunneet opiskella?

Etukäteen oli vaikea hahmottaa mitä kaikkea ihmiset valitsisivat opiskella. Teimme siksi aktiivisesti työtä, että saimme tuotua tarjolle erilaisia vaihtoehtoja. Todellisuus yllätti varmasti kaikki.

Nostimme oppimistarjottimelle ideoiksi…

 • erilaisia artikkeleita
 • ajankohtaisia MOOCit suomalaisista korkeakouluista ja maailmalta
 • eTeosto-Akatemian eli oman koulutusportaalimme kurssivalikoiman
 • omien tuotteidemme, palveluidemme ja prosessiemme opiskelun.

Teostolaiset ovat opiskelleet lukuisia eri kursseja, seuranneet webinaareja, osallistuneet seminaareihin ja kuunnelleen luentoja ainakin seuraavista aihealueista:

 • tekoäly ja sen monet käyttösovellukset
 • brändi- ja markkinointistrategia
 • viestintä, kuten vaikuttajaviestintä ja orgaaninen sosiaalinen media
 • design thinking
 • vastuullisuus ja kestävyys
 • tietosuoja ja tietoturva
 • turvallinen tila.

Osa henkilöstöstä on tutustunut ja syventänyt taitojaan opiskellen Pythonia ja muuta ohjelmointia sekä tehnyt erilaisia sovelluskokeiluja. On otettu haltuun Business Technology Standardia, Service Blueprintia, TOGAFia ja USM palvelujohtamis- ja hallintakonsepteja. Toiset taas ovat syventäneet osaamistaan liiketoiminta-analytiikasta (Business Analytics) ja laveamminkin data-asioista, kuten Data Governancesta.

Moni on innostunut vahvistamaan osaamistaan eri työkalujen ja järjestelmien käytössä. Omien työkalujen ja prosessien opettelua sekä oman osaamisen rikastamista on tehty myös kollegoiden kanssa vertaisoppimalla ja kaverin kanssa yhdessä opiskellen.

Osa on hyödyntänyt oppimisajan musiikki- ja tekijänoikeustoimialan erikoispiirteiden haltuunottoon lukemalla ajankohtaisia artikkeleja esimerkiksi Music Business Worldwidesta ja Musicallystä sekä tutkimalla relevantteja oikeustapauksia. On myös käyty kollegiaalista keskustelua yhteishallinnointilaista.

Useat teostolaiset ovat hyödyntäneet aikavarauksen ammattikirjallisuuden lukemiseen. Muutamia luettuja teoksia ovat ainakin Faktojen maailma, Data means business, Aina ollu tääl – Suomiräp 4.0, Aivot työssä, Tunne lukkosi, Sinun vuorosi loistaa ja Popmusiikin uusi aika. Kieliäkin on opiskeltu Duolingon avulla.

Miten seuraamme oppimista?

Kuten aiemmin kertomastani huomaamme, kukaan ei siis jäänyt pyörittelemään peukaloitaan tai opiskellut vaikeamman tason pitsinnypläystä Lupa oppia! -tuntien aikana. Jokaisella on ollut pulpetillaan rautaista asiaa hyvin erilaisista kulmista eri tavoin toteutettuna.

Seuraamme oppimista yhteisen dokumentaation avulla. Riittää, kun teostolainen vastaa kahteen helppoon kysymykseen: mitä tein ja mitä opin. Jokaisella on oma paikkansa näiden ajatusten kirjaamiseen ja tieto on jaettuna kaikille.

Ilman jatkuvaa osaamisen kehittämistä, osaaminen vanhenee toimintaympäristön ja tekemisen tapojen kehittyessä jatkuvasti. Vastuu oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä on sekä yksilöillä että työnantajilla.

Parin ensimmäisen Lupa oppia! -session jälkeen oli havaittavissa, että jonkun keksimä juttu oli seuraavalla kerralla parin muun kollegan listalla. Opiskeluideat poikivat siis paitsi uusia oppijoita, myös innostivat etsimään syvemmälle samasta aiheesta.

Jaa somessa
Lue lisää