Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Teosto
Kuva: Tero Ahonen

Puolueet: kulttuurin ja taiteen rahoitusta täytyy nostaa

Teosto ja sen jäsenjärjestöt eli Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat ja  Suomen Säveltäjät selvittivät, mitä eduskuntapuolueet ovat mieltä luovan alan avainkysymyksistä ja hallitusohjelmatavoitteista.

Puolueille suunnatussa kyselyssä kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta kannattavat kulttuurin rahoituksen nostamista. Tämä ilahduttaa myös Suomen säveltäjät ry:n ja  Teoston hallituksen  puheenjohtaja Antti Auvista.

“On ilahduttavaa nähdä, että puolueet tunnistavat kulttuurin ja luovien alojen merkityksen kansantaloudelle ja kasvulle ja haluavat panostaa siihen.”

Suurin osa puolueista sitoutuu prosenttitavoitteeseen 

Puoluekentällä vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että kulttuurin ja taiteen rahoitus tulee turvata ja sen tasoa tulee nostaa. Puolueissa tunnistetaan, että julkinen rahoitus on osaltaan olennainen alan tulevaisuuden turvaamisessa ja että Suomi on jäänyt kehityksessä pahasti jälkeen. Kulttuurin rahoituksen nostaminen ei ole vain kuluerä, vaan siihen investoiminen tuottaa kasvua, lisää työllisyyttä, edistää hyvinvointia sekä auttaa Suomen maakuvan luomisessa.  

Muun muassa Kokoomus, Sosialidemokraatit, Vihreät, Vasemmistoliitto sekä Kristillisdemokraatit olisivat valmiita vastaustensa perusteella nostamaan kulttuurin rahoituksen yhteen prosenttiin.

Kokoomuksen tavoite on nostaa taiteen ja kulttuurin rahoitusosuus 1 %:iin valtion budjetista.
Lainaus Kokoomuksen vastauksesta
Tuemme prosenttiperiaatetta kulttuurin tukemiseen kunnan taloustilanteen salliessa. KD pitää tärkeänä, että kulttuurin budjettirahoituksen taso varmistetaan, kun kytkös rahapelituottoihin puretaan.
Lainaus KD:n vastauksesta

“Prosenttitavoite kuvaa hyvin koko alan tarvetta ja on ilahduttavaa, että siitä löytyy periaatetasolla yhtenäistä näkemystä puolueiden välissä. Lisärahoituksen oikeudenmukainen kohdistaminen on myös tärkeää, ja haluammekin muistuttaa puolueita erityisesti vapaan kentän ahdingosta. Matkalla kohti prosenttitavoitetta on pidettävä huoli, että vapaa kenttä pääsee mukaan luomaan lisäarvoa”, Antti Auvinen muistuttaa.

Synkkä julkisen talouden tilanne heijastuu vastauksissa 

Kyselyn vastauksissa kuitenkin näkyi odotetusti vallitseva epävarmuus ja julkisen talouden heikot näkymät. Vaikka suunnasta ollaan lähes yksimielisiä, tasokorotukseen ei olla valmiita sitoutumaan vielä 2027 mennessä.  

SDP on sitoutunut siihen, että valtion rahoitus kulttuurille nousee yhden prosentin tasolle budjetista. Tavoite ei ole helppo saavuttaa, mutta tulevina vuosina on luotava selkeä suunnitelma välietappeineen tavoitteeseen pääsemiseksi.
Lainaus SDP:n vastauksesta

Perussuomalaiset tyrmäävät tavoitteen nostaa kulttuurin julkista rahoitusta kokonaan.  

Korkomenojen kasvu tulevina vuosina syö budjetista niin suuren osan, että ei ole realismia nostaa taiteen ja kulttuurin rahoitusta yhteen prosenttiin kaikista talousarvion menoista.
Lainaus PS:n vastauksesta

Kulttuuriin investoidut eurot näkyvät  niin luotuna kasvuna ja työllisyytenä Suomessa kuin ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Lisäksi kulttuuriin sijoitetut eurot auttavat suomalaisia taiteilijoita ponnistamaan maailmalle. Koko maa hyötyy, kun Suomen tunnettuus ja kiinnostavuus lisääntyvät taiteen kautta.

“Jotta luova ala voi kasvaa, siihen on myös panostettava. Juuri vaikeina aikoina on oltava rohkeutta investoida ratkaisuihin, ja niistä luova kasvuedellytyksien ja hyvinvoinnin tukemisen kautta voi olla avain-asemassa” sanoo Auvinen. 


Teoston, Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien tavoitteena on lisätä luovan alan rahoitus yhteen prosenttiin valtion seuraavassa kokonaisbudjetissa. Tämä on viides osa kirjoitussarjaa, jossa Teosto esittelee hallitusohjelmatavoitteitaan.  

Jaa somessa
Lue lisää