Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Teosto

Puolueet: Luovan alan tekijöiden turvaverkosta ja omaisuudensuojasta on huolehdittava

Teosto ja sen jäsenjärjestöt eli Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat ja  Suomen Säveltäjät selvittivät, mitä eduskuntapuolueet ovat mieltä luovan alan avainkysymyksistä ja hallitusohjelmatavoitteista. Kyselyn mukaan puolueissa tunnistetaan luovan alan ongelmat liittyen alan toimijoiden tulonmuodostukseen ja omaisuudensuojaan.

Valtaosa puolueista näkee, että taiteen ja kulttuurin ammattilaisten erityisasema on syytä huomioida erikseen osana sosiaaliturvan uudistamista. Lisäksi puolueissa ollaan halukkaita turvaamaan taiteen tekijöille asianmukaiset korvaukset sekä omaisuudensuoja monikansallisten digitaalisten alustojen kehittyessä. Tavoitteet ovat jaettuja, mutta käytännön keinot ja näiden toteuttamiskelpoisuus vaihtelevat laidasta laitaan.    

”Taiteen ja kulttuurin erityisaseman huomiointi on koko yhteiskunnalle tärkeää. Hyvinvointi- ja terveysvaikutukset ovat tutkittua faktaa, ja merkitys esim. kuntien vetovoimatekijänä ja monialaisena työllistäjänä merkittävä. Ilahduttaa, että puolueetkin ovat kiinnittäneet siihen huomiota”, Kaija Kärkinen, Suomen Musiikintekijät ry:n hallituksen puheenjohtaja toteaa.

Kärkinen vetoaa, etteivät luovan alan tekijät pääsisi unohtumaan yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle sosiaaliturvan työstämisen yhteydessä.

“Lainsäädännöllä on myös turvattava, että digialustat sopivat tekijänoikeuskorvauksista meidän alkutuottajien kanssa.”

Tulonmuodostuksen pirstaleisuus aiheuttaa ongelmia luovalla alalla 

Kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ottaisivat sosiaaliturvauudistuksessa luovan alan erityisen tarkastelun kohteeksi. Puolueissa on jaettu näkemys siitä, että tällä hetkellä alalla on liikaa ongelmia erilaisten toimeentulon muotojen yhdistämisessä sekä tukimuotojen hyödyntämisessä. 

Vastauksissa korostuivat etenkin itsensä työllistäjien ongelmat. KD painotti kannustinloukkujen aiheuttamia haittoja, kun SDP taas nosti esiin pandemian aikana näkyviksi tulleet turvaverkon aukot. Keskusta toi ilmi myös tarpeen parantaa itsensä työllistäjien neuvotteluasemaa.  

Keskusta haluaa, että itsensä työllistäjien asema tunnustetaan lainsäädännössä ja sitä parannetaan. Myös itsensä työllistäjien neuvotteluasemaa tulee parantaa. On lisättävä mahdollisuuksia yhdistää palkkatyötä ja yrittäjyyttä sekä sujuvoitettava eri työmuotojen yhdistelyä ja niiden välisiä siirtymiä.
Lainaus keskustan vastauksesta

Puolueiden keinot huomioida luova ala sosiaaliturvauudistuksessa vaihtelevat 

Vaikka puolueilla on lähes yhteinen näkemys tarpeesta kiinnittää sosiaaliturvauudistuksessa erityistä huomiota luovaan alaan, keinot vaihtelevat puolueiden välillä  laajasti.

  • SDP uudistaisi sosiaaliturvajärjestelmän Yleisturva-mallin pohjalta, jossa varmistettaisiin freelancereille toimiva sosiaaliturva. SDP uudistaisi myös taiteilijoiden eläketurvaa. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi maanviljelijöiden eläkejärjestelmästä, jossa eläkemaksut ovat muita palkansaajia pienempiä.  
  • Keskustan uudistuksessa luotaisiin veroehdotuksen kaltainen sosiaaliturvaehdotus, joka olisi ehdotus niistä etuuksista, joihin henkilöllä on oikeus. Tällä selkeytettäisiin sosiaaliturvaa ja autettaisiin erityisesti niitä taiteilijoita, joilla on pienet ja epäsäännölliset tulot.
  • Vasemmistoliitto ehdottaisi ratkaisuksi perustuloa sekä nostaisi taiteilijoiden apurahan suuruutta.
  • KD loisi Kannustava perusturva -mallin, jossa yrittäjä ei menettäisi oikeuttaan sosiaaliturvaan.
  • Vihreät ottaisivat käyttöön yhdistelmävakuutuksen, jonka avulla voisi yhtäaikaisesti kerryttää työssäoloehtoa palkkatyöstä ja yrittäjänä tehdystä työstä.

”Keinovalikoiman laajuus on tietenkin tekijöiden näkökulmasta hienoa huomata. Tässä kohtaa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että puolueet löytävät tarpeeksi yhtenäisen näkemyksen, jonka voi aidosti seuraavalla hallituskaudella toteuttaa. Muuten ideat ja lupaukset uhkaavat jäädä vain puheiksi. Ala kaipaa ratkaisuja kipeästi”, Kaija Kärkinen varoittaa.

Omaisuudensuoja ja asianmukaiset tekijänoikeuskorvaukset digialustoilta tärkeitä

Sosiaaliturvan lisäksi puolueet toivat esiin tarpeen turvata taiteen tekijöille asianmukaiset korvaukset heidän työnsä hyödyntämisestä. Puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että digitaalisten alustojen kehittyessä on varmistettava, että tekijöille taataan lainsäädännössä asianmukaiset korvaukset sekä omaisuudensuoja. 

Yli puoluerajojen haasteeksi kuitenkin tunnistetaan monikansalliset mediapalvelut, joiden korvaukset taiteilijoille ovat liian pieniä.

Suoratoistopalveluiden on maksettava sisällöntuottajille oikeudenmukainen korvaus. Erityisesti pienten musiikintekijöiden kohdalla suurten alustojen tarjoamat maksut ovat vaatimattomia. Vasemmistoliitto kannattaa malleja, joissa suoratoistopalvelut maksavat tekijöille ja esittäjille nykyistä reilummin. Suoratoistopalveluiden tulonjaon läpinäkyvyyttä pitää lisätä.
Lainaus vasemmistoliiton vastauksesta 

Läpi puoluekentän keinoksi nostetaan esiin lainsäädännön tasapainottaminen ja oikeuksien yhteensovittaminen kuluttajien, palveluntarjoajien ja tekijöiden välillä. Lisäksi esimerkiksi vihreät kiinnittäisivät huomiota yksityisen kopioinnin hyvityksen riittävään tasoon, kun taas RKP selvittäisi tekijänoikeuksia sekä tekijänoikeusrikosten rangaistuksia koskevan lainsäädännön harmonisoinnin mahdollisuudet Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. 

”Lainsäädäntö liittyen omaisuudensuojaan ja korvauksiin on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla, niinkuin EU:n DSM-direktiivi edellyttää. Se, että ongelma tunnistetaan laajasti puolueiden keskuudessa lupaa hyvää – tämän on syytä nousta seuraavassa hallitusohjelmassa tärkeäksi tavoitteeksi tukea alaa. Jos perusasiat eivät ole kunnossa, on mahdotonta luoda,  elää luovalla työllä ja työllistää myös tulevaisuudessa”, Kaija Kärkinen tiivistää. 


Teoston, Suomen Säveltäjien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Musiikkikustantajien tavoitteena on lisätä luovan alan rahoitus yhteen prosenttiin valtion seuraavassa kokonaisbudjetissa. Tämä on seitsemäs osa kirjoitussarjaa, jossa Teosto esittelee hallitusohjelmatavoitteitaan.

Jaa somessa