Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Henna Hietamäki
Kuva: Shutterstock

Spotify avattuna – Uusi sivusto paljastaa tietoja yhtiön rahavirroista

Spotify julkaisi maaliskuussa Loud & Clear -sivuston, jossa se kertoo aiempaa avoimemmin tietoja tuloistaan ja niiden jakamisesta. Tempausta pidetään Spotifyn reaktiona kritiikkiin liian pienistä korvauksista musiikintekijöille.

Suoratoistopalvelut tuottavat nyt maailmanlaajuisesti 61 % kaikista äänitetyn musiikin tuloista, ja Spotify on näistä palveluista suurin 36 % markkinaosuudella.

Spotifyn käyttäjien määrä on ollut nopeassa kasvussa sen avauduttua muun muassa Venäjän ja Intian markkinoille. Vuonna 2020 Spotifyn maksullisella Premium-versiolla oli 30 miljoonaa käyttäjää, ilmaisversiolla 345 miljoonaa.

Paljonko Spotify tuottaa rahaa?

Spotifyn tulot olivat viime vuonna 7,88 miljardia euroa, mutta tulos oli tappiollinen muun muassa isojen, kasvuun tähtäävien sijoitusten vuoksi.

Spotify kertoo tuoreella Loud & Clear -sivustolla jakaneensa vuonna 2020 historialliset 5 miljardia euroa musiikin oikeudenomistajille, eli levy-yhtiöille, musiikkikustantajille ja musiikin tekijöille: säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille. Teoston kautta suomalaisille musiikin tekijöille kerättiin viime vuonna online-korvauksia noin 6 miljoonaa euroa, jotka tulivat Spotifyn lisäksi mm. YouTubesta, Apple Musicista ja Facebookista.

Spotifyn jakamien korvausten kasvu on ollut merkittävää: vuonna 2017 jaettava summa oli 3,3 miljardia. Kaiken kaikkiaan Spotify on jakanut ensimmäisestä toimintavuodestaan 2006 lähtien 21 miljardia euroa eteenpäin tekijänoikeuskorvauksina.

Miten Spotifyn tulot jaetaan?

Spotify pitää keskimäärin yhden kolmasosan tilausmaksuista ja mainoksista kertyvistä tuloista itsellään. Loput kaksi kolmasosaa maksetaan musiikin oikeudenomistajille. Spotify kertoo levy-yhtiön osuuden olevan tästä keskimäärin 75–80 % ja musiikintekijöiden sekä kustantajien 20–25 %.

“Kun nämä korvaukset lähtevät Spotifyn käsistä eteenpäin se, kuinka paljon yksittäiselle artistille tai musiikintekijälle maksetaan, riippuu heidän omista sopimuksistaan”, selitetään yhtiön infovideolla.

Spotifya on kritisoitu levy-yhtiöiden korkeista korvauksista suhteessa musiikin tekijöiden ja kustantajien korvauksiin. Syyksi on väitetty muun muassa sitä, että suuret levy-yhtiöt Universal ja Sony omistavat yrityksestä 10 %.

https://youtu.be/iExPc11FWUc

Paljonko musiikin tekijä saa rahaa per kuuntelukerta?

Spotify ei halua itse julkaista kappaleiden keskimääräistä korvaussummaa. Yhtiön mielestä se ei ole merkityksellistä tietoa, sillä käyttäjät eivät maksa korvauksia yksittäisten kuunteluiden mukaan.

Ulkopuolinen toimija The Trichordist on julkaissut vertailuja eri suoratoistopalveluiden korvauksista, ja näiden tilastojen mukaan Spotifyn keskimääräinen korvaus yksittäisestä kappaleen kuuntelukerrasta (0,00358 USD) on pienempi kuin monilla kilpailijoillaan, kuten Apple Musicilla, Deezerillä ja Tidalilla.

Teoston lisensointijohtaja Markus Kaarto toteaa kuitenkin, että yksittäisten striimien tuottamaa hintaa on turha verrata eri palveluiden välillä, sillä Spotifyn käyttö on laajempaa kuin muiden palveluiden.

“Spotifyssa tulot jakautuvat muita suuremmalle joukolle. Jos toisen palvelun käyttäjä kuuntelee samalla käyttömaksulla tuhat kappaletta kuukaudessa ja Spotifyn käyttäjä kaksi tuhatta, jää enemmän kuuntelevan käyttäjän korvaus per kuuntelukerta puolet pienemmäksi”, Kaarto selittää.

Kuka tekee sopimukset Spotifyn kanssa?

Suomessa Teosto vastaa musiikin tekijöiden korvauksiin liittyvistä neuvotteluista verkkopalveluiden kanssa. Aiemmin kaikki pohjoismaat tekivät omat sopimuksensa, mutta nyt Suomen, Norjan, Tanskan ja Islannin tekijänoikeusjärjestöt ovat muodostaneet yhteisen online-lisensoinnin toimijan Polaris Hubin, jonka kautta diilit tehdään keskitetysti.

Kappaleiden toimittamisen Spotifyyn ja muihin vastaaviin palveluihin tekee levy-yhtiö tai digitaalinen jakelija eli ns. aggregaattori. Jotta tekijänoikeuskorvaukset saadaan välitettyä oikeille tahoille, täytyy tekijätietojen olla palvelun tiedossa ja teosilmoitusten tehtynä Teostoon.

Yksittäisten striimien tuottamaa hintaa on turha verrata eri palveluiden välillä, sillä Spotifyssa tulot jakautuvat muita suuremmalle joukolle.

Keskittyvätkö tulot vain isoille hiteille ja tähdille?

“Ei”, toteaa Spotify itse.  Suoratoistopalvelut ovat mahdollistaneet entistä suuremman valikoiman musiikkia ihmisten kuunneltavaksi. Spotifyssa kuunneltujen artistien määrä on kasvanut merkittävästi vuosi vuodelta.

“Aluksi ihmiset soittivat vain musiikkia, jonka tunsivat entuudestaan, tai Top 100 -listoja. Nyt Spotify tarjoaa runsaasti kuratoituja soittolistoja erilaisiin musiikkimakuihin ja tekoäly tarjoaa kuuntelijoille suosituksia kuunteluhistorian perusteella. Tämä on laajentanut palvelusta saatavia tuloja huomattavasti laajemmalle tekijäjoukolle”, toteaa TeostonMarkus Kaarto.

Spotifyn Loud & Clear -sivusto tarjoaa paljon dataa eri suuruisia rahasummia tuottaneista artisteista.

  • Yli miljoona euroa tuottaneita artisteja oli viime vuonna 870. Tämä ryhmä on kasvanut 90% vuodesta 2017.
  • yli 10 000 euron korvauksiin nousi 42 000 artistia. Kymppitonniin yltäneiden artistien määrä on kasvanut kolmessa vuodessa 80%.
  • Yli 5 000 euroa keräsi 67 200 artistia ja yli tuhat euroa 184 500 artistia.

On kuitenkin syytä muistaa, että nämä rahasummat jaetaan levy-yhtiöiden, artistien, kustantajien ja musiikin tekijöiden kesken. Mitä enemmän tekijöitä, sen pienempi on yhdelle tekijälle tuleva osuus.

Mitä tarkoittaa pro-rata ja user centric?

Vaikka käyttäjä kuuntelisi Spotifyssa kuukauden pelkkää Tehosekoitinta, voi hänen maksamastaan 10,99 euron kuukausimaksusta silti mennä iso osuus Lady Gagalle. Tämä johtuu siitä, että kaikki kuukausimaksut lasketaan yhteen pottiin, joka jaetaan yhteenlaskettujen kuuntelukertojen suhteessa eri artisteille. Eniten rahaa saavat ne, joilla on ollut eniten kuunteluita. Tätä tulonjakoa kutsutaan pro-rata-malliksi.

Vaihtoehdoksi on ehdotettu user centric -mallia, jossa jokaisen käyttäjän kuukausimaksu jaettaisiin ainoastaan hänen itse kuuntelemiensa artistien kesken. Teoston Markus Kaarto kertoo, että mallin vaihdon vaikutuksista on tehty erilaisia analyyseja.

“Lopputuloksena olisi, että vaihtoehtoisempien genrejen edustajat ja pienemmät tekijät saisivat enemmän korvauksia, mutta loppujen lopuksi ero nykyiseen systeemiin on ollut tutkimuksissa yllättävän pieni. Olisi kiinnostavaa, jos tällainen tutkimus voitaisiin toteuttaa yhdessä Spotifyn kanssa”, Kaarto pohtii.

Haastatteluissa Spotifyn edustajat ovat kertoneet olevansa valmiita siirtymään user centric -malliin, jos toimialalla yhdessä näin sovitaan. Jotta user centric -malliin voitaisiin siirtyä, pitäisi kaikkien eri suoratoistopalveluiden, eri maiden lisensoijien ja levy-yhtiöiden olla halukkaita tähän.

Soundcloud tiedotti maaliskuussa siirtyvänsä ensimmäisenä suoratoistopalveluna user centric -jakoon. Mallin soveltaminen koskee kuitenkin vain ns. master-oikeuksia ja siinäkin rajattua joukkoa – niitä artisteja tai levy-yhtiöitä, jotka maksavat palvelusta ja lataavat äänitteen suoraan SoundCloudiin. Kappaleiden tekijöitä se ei koske lainkaan. Lisäksi Soundcloudin oma siivu on iso, 45 %.

Merkittävin teko musiikintekijöiden tukemiseksi suoratoistopalveluita käyttäessä on kuitenkin palvelusta maksaminen.

“Spotifyn Premium -käyttäjän kuuntelema striimi tuottaa musiikin tekijöille yli kymmenen kertaa enemmän korvauksia kuin mainoksilla rahoitetun ilmaisversion käyttäjän”, Kaarto kertoo.

Lähteet:

Spotify: Loud & Clear

The Trichordist: Steaming Price Bible

Music Business Worldwide: Spotify lost the equivalent of  $2.2M every day in 2020

Musically.com: Soundcloud will take 45 cut of fan powered royalties


Jaa somessa
Lue lisää