Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Päivi Brink
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Kaisa Huikuri, Nina Lith, Riitta Sourander

Teoston jäsenjärjestöt: verkostoitumista ja edunvalvontaa

Teosto huolehtii laajasti tekijänoikeuksien lisensoinnista ja tilityksistä. Lisäksi edunvalvonnallisena tavoitteena on parantaa musiikintekijöiden ja -kustantajien toimintaympäristöä. Teoston jäsenjärjestöt Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat ajavat jäsentensä etua monin tavoin ja mahdollistavat myös vuoropuhelun erilaisten musiikin ammattilaisten kanssa, kun Teostolla on esimerkiksi tarve näkökannoille liittyen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tai musiikintekijöiden palveluiden suunnitteluun.

Jäsenjärjestöillä on erilaisia painotuksia musiikin kentällä ja koostimme niistä tietoa haastattelemalla toiminnanjohtajia:

Suomen Säveltäjät tuo taidemusiikin tekijät yhteen

Jäsenjärjestöistä vanhin on vuonna 1945 perustettu Suomen Säveltäjät ry. Sen jäseninä on noin 220 taidemusiikin säveltäjää. Yhdistys edistää suomalaista taidemusiikkia ja valvoo säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja.

Yhdistys tukee suomalaisen nykymusiikin festivaaleja ja vapaiden ryhmien tuottamia konsertteja. Suomen Säveltäjät tarjoaa jäsenilleen neuvontapalveluja mm. sopimuksiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Eniten jäsenet kysyvät sopimuksiin liittyviä asioita. Yhdistyksellä on jäsenlehti Kompositio. Suomen Säveltäjien hallituksen puheenjohtaja on Antti Auvinen ja toiminnanjohtaja Vappu Verronen.

Suomen Säveltäjien ensimmäinen kunniajäsen oli Jean Sibelius, joka myös antoi nimensä käyttöön yhdistyksen perustamalle Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahastolle. Siitä jaetaan vuosittain apurahoja ja avustuksia sävellystyöhön ja sävellystilauksiin. Leevi Madetoja testamenttasi yhdistykselle tekijänoikeustulonsa. Näillä varoilla perustettiin vuonna 1997 Madetoja-säätiö, joka tukee muun muassa uusia sävellystilauksia ja Madetojaan liittyviä hankkeita.

Suomen Säveltäjät kotisivut

Suomen Musiikintekijät edustaa monenlaisia musiikintekijöitä

Suomen Musiikintekijät ry on jäsenmäärältään suurin Teoston jäsenjärjestö, ja se edistää eri musiikinlajien tekijöiden oikeuksia. Sen jäseninä on yli tuhat sanoittajaa, säveltäjää ja sovittajaa.

Yhdistys perustettiin vuonna 1954 nimellä Suomen Elokuvasäveltäjät. Vuosina 1979–2017 yhdistys tunnettiin nimellä Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry.

Yhdistyksen visio on, että musiikin tekeminen on taloudellisesti mielekästä ja yhteiskunnallisesti arvostettua työtä, joka perustuu toimivaan tekijänoikeusjärjestelmään.


Toiminnanjohtaja Aku Toivonen. Kuva: Nina Lith

Suomen Musiikintekijät tarjoaa neuvontapalveluja, ja ajaa jäsenten etuja poliittisella kentällä. Eniten jäsenet kysyvät sopimusasioista ja hinnoittelusta. Suomen Musiikintekijöiden lehti on nimeltään Musiikintekijä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Kaija Kärkinen ja toiminnanjohtaja Aku Toivonen. 

”Jäsenemme edustavat musiikintekemistä monimuotoisesti, ja olemmekin perustaneet jaostoja esimerkiksi sovittajille, sanoittajille sekä elokuva- ja teatterimusiikin tekijöille. Jaostot tarjoavat vertaistukea ja toimivat edunvalvonnan asiantuntijoina. Arvostamme yhtä lailla jokaista tekijäämme. Annamme jäsenillemme tukea osaamisensa kehittämiseen esimerkiksi mentorointipalvelujen ja tapahtumien avulla. Ohjaamme myös parempaan työhyvinvointiin. Tavoitteemme on, että kun me teemme edunvalvontaa, musiikintekijä voi keskittyä omaan työhönsä”, Toivonen toteaa.

Suomen Musiikintekijät jakaa Kopiosto-korvauksilla rahoitettavia apurahoja. Musiikintekijöiden rahaston stipendityyppejä on neljä, mutta niillä kaikilla tuetetaan nimenomaan musiikintekemistä eli luovaa työtä.

Yhdistys jakaa myös palkintoja, kuten vuosittainen Pro Musiikintekijät -kunniamaininta henkilölle tai taholle, joka on edistänyt suomalaisen kevyen musiikin asemaa. Kotkan kaupungin kanssa yhteistyössä perustettu Juha Vainio -palkinto jaetaan vuosittain ansioituneelle suomalaiselle sanoittajalle.

”Teimme myös viime kesänä Ylen kanssa kuusiosaisen TV-sarjan Minun musiikkini, joka löytyy lokakuusta alkaen myös Yle Areenasta. Siinä musiikintekijät puhuvat työstään. Toinen ajankohtainen asia on EU:n tekijänoikeusdirektiivin toimeenpano, mikä on erittäin tärkeää jäsenillemme”, Toivonen vakuuttaa.

Suomen Musiikintekijät kotisivut

Suomen Musiikkikustantajien jäsenet ovat yrityksiä ja yhdistyksiä

Suomen Musiikinkustantajat ry:n eli MPA Finlandin jäsenet ovat musiikkia kustantavia yrityksiä ja yhdistyksiä. Vuonna 1976 perustetun yhdistyksen jäsenmäärä on noin 40.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Elements Musicin toimitusjohtaja Tommi Tuomainen ja toiminnanjohtaja Jari Muikku.


Toiminnanjohtaja Jari Muikku. Kuva: Riitta Sourander

”Tavoitteenamme on jäsentemme liiketoiminnan edellytysten turvaaminen ja edistäminen edunvalvonnan ja alan kehittämisen avulla. Seuraamme myös lainsäädäntötyötä Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti, ja vaikutamme siihen muun muassa tekemällä lausuntoja. Tarjoamme malleja kustannussopimuksiin, hyvä käytäntö -ohjeistuksia ja tilastotietoa”, Muikku kertoo.

Perinteisen sopimistavan mukaan kolmannes tekijänoikeustuloista menee kustantajalle, joka huolehtii teoksen kaupallisesta levittämisestä eli siitä, että teos on yleisön saatavissa levytysten, esitysten ja nuottien muodossa. Suomen Musiikkikustantajien neuvontapalvelu on suunnattu jäsenille, jotka kysyvät lähinnä sopimusteknisiä asioita. Muut kuin jäsenet kysyvät neuvoa esimerkiksi silloin, kun he haluavat julkaista tai jakaa teosten sanoituksia tai nuotteja. Yhdistys valvoo myös kustannettujen teosten käyttöä.

”Jäsenissämme on sekä yhdistyksiä, mikroyrityksiä että suuria, monikansallisia yrityksiä. Eri asioilla on erilainen painoarvo eri kustantajille, mutta toimintaedellytykset ja niihin liittyvät intressit ovat kuitenkin pitkälti samat kaikille. Haluamme edustaa alaa kattavasti. Samalla jäsenemme ovat toistensa kilpailijoita, joten meidän on otettava huomioon myös kilpailulainsäädäntö”, Muikku pohtii.

Kerran vuodessa Suomen Musiikkikustantajat järjestää palkintogaalan, jossa palkitaan muun muassa vuoden biisi, vuoden kevyen musiikin tekijä, vuoden taidemusiikin säveltäjä, genrevapaa tekijä ja vuoden vientiteko. Palkinnoissa huomioidaan jäsenten edustamien musiikinlajien laaja kirjo.

”Uusimme parhaillaan strategiaamme, ja tulemme jatkossa panostamaan entistä enemmän viestintään. Pyrimme myös parantamaan musiikkikustantamisen tunnettuutta ja arvostusta. Kiteytetysti voisi kuvata, että kustantaja toimii säveltäjän ja sanoittajan managerina ja pyrkii saamaan aikaan teoksen esityksiä, levytyksiä ja synkronointikorvauksia elokuvista, televisiosta ja mainoksista. Oikeuksien ja nuottien myynnin lisäksi kustantajat sparraavat tekijöitä ja auttavat heitä kehittymään. Haluamme tuoda esiin musiikinkustantajien työtä ja yhdistyksemme roolia edunvalvonnassa”, Muikku toteaa.

Suomen Musiikkikustantajat kotisivut

Lue lisää:

Teosto edustaa Suomessa noin 33 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Teoston nimeä kantavan rahaston avulla tuetaan esimerkiksi Teoston jäsenjärjestöjen, Music Finlandin ja säätiön, kuten Malmstén-säätiön, Sibelius-rahaston sekä Musiikkikustantajien rahaston, toimintaa. Lisätietoa Teoston toiminnasta vuosikatsauksessa 2018

Jaa somessa