Siirry sisältöön

Markkinaoikeus jätti tutkimatta ja hylkäsi Teoston vaatimukset MTV Oy:n maksullisten av-palveluiden musiikinkäyttökorvauksista

03.11.2023

Markkinaoikeus on 31.10.2023 antanut ratkaisunsa Teoston ja MTV:n väliseen erimielisyyteen koskien MTV:n kuluttajille maksullisten av-sisältöjen hinnoittelua. Markkinaoikeus jätti tutkimatta ja hylkäsi Teoston MTV:lle esittämät vaatimukset. Ratkaisu ei ole lainvoimainen.

MTV:llä ja Teostolla on jo useita vuosia ollut erimielisyys koskien musiikkisisältöjen tekijänoikeuskorvauksia MTV:n kuluttajille maksullisissa av-palveluissa. MTV:n maksuttomien av-palveluiden osalta markkinaoikeus ratkaisi kiistan vuonna 2019 Teoston hyväksi, mutta maksullisten av-palveluidensa osalta MTV on edelleen kieltäytynyt maksamasta Teoston hinnaston mukaista korvausta.

Teoston tavoitteena on taata musiikin tekijöille ja kustantajille kohtuulliset korvaukset siitä, että heidän musiikkiaan hyödynnetään eri alustoilla. Teosto teki asiasta uuden haastehakemuksen markkinaoikeuteen vuonna 2022 saadakseen MTV:n maksuvelvollisuudelle vahvistuksen myös sen maksullisten av-palveluiden osalta. Haastehakemus koski vuosia 2019, 2020 ja 2021.Markkinaoikeus päätti kuitenkin jättää tutkimatta ja hylätä Teoston vaatimukset.

”On harmillista, että markkinaoikeus ei antanut sisällöllistä ratkaisua menneitä vuosia koskevaan Teoston ja MTV:n väliseen hinnoitteluerimielisyyteen. Perehdymme tarkemmin ratkaisuun ja teemme arvion valituslupahakemuksen tekemisestä korkeimmalle oikeudelle” sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Mahdollinen valituslupa tulee hakea 60 päivän kuluessa ratkaisun antamisesta. Mikäli valituslupaa haetaan, saattaa kulua useita kuukausia ennen kuin lopullinen ratkaisu asiaan saadaan.

Jaa somessa
Lue lisää