Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Vappu Aura
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Musiikintekijöiden työttömyys- ja sosiaaliturvassa viimein liikahduksia eteenpäin

Joskus sitkeys kannattaa. Sen saimme huomata luovan alan järjestöissä viime perjantaina, kun sosiaali- ja terveysministeriöltä tuli hallituksen työllisyyspaketin yhteydessä vihdoin kannanotto: ”Päätimme luopua tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa niin, että työttömänä saadut tekijänoikeuskorvaukset eivät enää jatkossa leikkaisi työttömyysturvaa.”

Kyse on asiasta, joka on ollut tekijänoikeusjärjestöjen vaatimuslistalla vuosikaudet. Pieni asia mutta monelle tekijälle ensiarvoisen tärkeä.

Kysymys on ollut siitä, että tekijänoikeuskorvaukset eivät muun tulon tavoin kerrytä työttömyysturvaa. Mutta kun työttömyysturvan tarve tulee, tekijänoikeuskorvaukset ovat kuitenkin sitä leikanneet. Samaa tuloa käsitellään siis eri puolilla asetusta eri tavalla. Tässä on ollut selkeä ristiriita.

Korona nosti työttömyysturvan ongelmat pintaan

Kyse ei ole uudesta asiasta. Luovan alan järjestöt ovat kiinnittäneet huomiota tähän epäkohtaan jo vuosikaudet ja pyytäneet sen korjaamista.

Erityisen akuutiksi ongelma paisui, kun koronapandemian tuomien rajoitusten myötä yhä useampi luovan työn tekijä joutui työttömäksi ja asioimaan TE-toimiston luukulla. Täällä saattoi odottaa ikävä yllätys: koska olet saanut vanhoista, jo vuosia sitten tehdyistä töistä tekijänoikeuskorvausta, et nyt saakaan työttömyysturvaa. Vaikka olet siis selkeästi työtön.

Tilanne on ollut erityisen nurinkurinen juuri siksi, että tekijänoikeuskorvaukset eivät ole palkkaa. Ne ovat pitkällä viiveellä maksettavaa käyttökorvausta, jotka maksetaan usein vasta vuosien päästä varsinaisesta työsuorituksesta eli esimerkiksi sävellyksen tai sanoituksen tekemisestä. Tekijänoikeuskorvauksilla ei siis ole mitään tekemistä saajansa työllisyys- tai työttömyysstatuksen kanssa juuri sillä hetkellä.

Koronapandemiassa tämä vanha ongelma nousi pinnalle aivan käytännön tasolla. Me järjestöt ryhdyimme laittamaan vaatimuksillemme uutta painetta ja kokosimme adressin, jossa tuhannet luovan työn tekijät vaativat epäkohtaa korjattavaksi. Adressi luovutettiin silloiselle sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle kesäkuussa 2020.

Tämän jälkeen ei kuulunut mitään. Ei pitkään aikaan, vaikka ministeri adressia vastaanottaessaan osoitti ymmärrystä tekijöitä kohtaan ja vakuutti, että asiaa selvitetään. Koska kyse on asetustasoisesta muutoksesta, asia olisi ollut korjattavissa ministeriötasolla, ilman eduskunnan lainsäädäntökäsittelyä.

Epäkohtaa vaadittiin korjattavaksi niin adressin kuin useiden kansanedustajien puheenvuorojen ja toimenpidealoitteiden voimin. Hankkeelle oli saatu kaikkien puolueiden kannatus.

Kymmeniä tapaamisia, useita puheenvuoroja ja aloitteita

Ministeriön työtä vauhdittamaan astuivat myös monet luovaa työtä ymmärtävät kansanedustajat. Asiaan ottivat puheenvuoroissaan ja kannanotoissaan kantaa useat edustajat, joille kävimme huoltamme kertomassa. Lokakuussa 2020 kaikkien puolueiden edustajat olivat koolla Musiikki & Median paneelissa – kaikki antoivat muutokselle tällöin varauksettoman tukensa.

Edelleenkään ei mitään tapahtunut. Tässä vaiheessa lisättiin painetta kansanedustajien suuntaan. Eduskunnassa tehtiinkin useita kirjallisia kysymyksiä, puheenvuoroja sekä ansiokas toimenpidealoite, jonka allekirjoitti 40 kansanedustajaa eri valiokunnista ja puolueista, niin hallituksesta kuin oppositiostakin. Epäkohtaan kiinnittivät huomiota niin sivistysvaliokunnan kuin viimeisimpänä valtiovarainvaliokunnan mietinnöt.

Edelleenkään ei mitään tapahtunut. Vaikka kaikki tahot tunnistivat epäkohdan ja symppasivat taiteilijoita, käytännön toimiksi tätä ei saatu käännettyä. Syksyn 2021 budjettiriihen yhteydessä oli jotain toivon pilkahduksia, että asia saattaisi olla esillä. Mutta suuremmat ja ministereiden silmissä tärkeämmät asiat jyräsivät jälleen taiteilijan työttömyysturvan epäkohdat.

Moni olisi tässä vaiheessa jo luovuttanut.

Vuosien edunvalvontatyö tuotti vihdoin hedelmää

Kuten moni poliittista vaikuttamista harjoittanut tietää, prosessit ovat joskus hitaita eikä kirvestä kannata heittää kaivoon vaikka näyttäisi, ettei tulosta tule. Lopulta ratkaisu saattaa avautua nopeastikin – kun aika on.

Keskusteluja käytiin toki jatkuvasti myös ministeriön suuntaan. Vaikka valmistelusta viime kädessä vastasi sosiaali- ja terveysministeriö, asia tuotiin esille keskusteluissa myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Näin pyrittiin lisäämään yksituumaisuutta hallituksen sisällä.

Taiteilijoiden työttömyyskorvauksen osalla oikea hetki oli alkuvuoteen 2022 luvatun työllisyyspaketin yhteydessä. Tässä yhteydessä työttömyysturvaan tehtiin useita muitakin muutoksia ja korjauksia – ja vihdoin oli myös taiteilijoiden työttömyyskorvauksen vuoro! Hallituksen esittelymateriaalista saimme lukea päätöksen: ”Luovutaan tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa.”

Se oli vihdoin siinä. Vuosien työ oli vihdoin saatu päätökseen. Tuloksesta pääsevät tosin vasta ensi vuonna pääsevät nauttimaan ne taiteilijat, jotka joutuvat työttömyyskorvaukseen tarttumaan. On erittäin valitettavaa, että ratkaisu ei ehtinyt auttaa niitä taiteilijoita, joilta menivät työt alta koronakurimuksessa. Tämän ei olisi tarvinnut olla näin pitkä tie.

Työ taiteilijoiden sosiaaliturvan parissa jatkuu

Kulttuurialan vaikuttajan listalta eivät kuitenkaan aiheet lopu. Seuraavaksi suuntaamme katseemme suureen sosiaaliturvauudistukseen, jonka valmistelu on parhaillaan käynnissä. Sen yhteydessä olisi vihdoin saatettava suomalainen järjestelmä nykypäivän työelämää vastaavaksi ja myös luovaa alaa palvelevaksi. Sosiaaliturvan on entistä paremmin huomioitava erilaisten toimeentulon muotojen yhdistäminen ja siirtymiset toimeentulon muotojen välillä. Tavoitteemme on, että taiteilijat ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät ovat kaikissa elämän tilanteissa oikeutettuja samantasoiseen sosiaaliturvaan kuin muutkin kansalaiset. 

Tässä vaiheessa on kuitenkin oikea hetki kiittää eri taiteilija- ja luovan alan järjestöjen erinomaista yhteistyötä. Sekä niitä kansanedustajia, jotka vuosien varrella asian puolesta kantaa ottivat. Joskus jotain  tapahtuukin.

Seuraavaksi suuntaamme katseemme suureen sosiaaliturvauudistukseen, jonka valmistelu on parhaillaan käynnissä. Sen yhteydessä olisi vihdoin saatettava suomalainen järjestelmä nykypäivän työelämää vastaavaksi ja myös luovaa alaa palvelevaksi.
Jaa somessa
Lue lisää