Siirry sisältöön

Selvitämme kyselyn avulla yhdenvertaisuuden tilaa sekä syrjintää musiikkialalla

16.02.2024

Teosto julkaisee musiikkialalla työskenteleville suunnatun kyselyn, jossa pyritään kartoittamaan yhdenvertaisuuden tilaa ja syrjintää alalla. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa eri vähemmistöryhmien syrjintäkokemuksista sekä niiden vaikutuksista musiikkialan kehitykseen ja tulevaisuuteen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia, jotka perustuvat kansainväliseen ja kansalliseen sääntelyyn sekä sopimuksiin. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kyselyssä selvitetään, kuinka hyvin syrjimättömyys toteutuu musiikkialalla. Kyselyyn toivotaan vastauksia musiikin parissa työskenteleviltä säveltäjiltä, sanoittajilta, muusikoilta, tuottajilta mutta myös esimerkiksi levy-yhtiöiden, kustantajien ja muiden alan toimijoiden työntekijöiltä sekä alan opiskelijoilta. Monimuotoisuus nähdään tärkeänä teemana suomalaisen musiikkialan uusiutumisen ja kehittymisen kannalta.

”Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti ilman pelkoa, että voisi joutua syrjityksi. Myös musiikkialan tulevaisuuden menestys on kiinni siitä, kuinka onnistumme hyödyntämään kaikki saatavilla olevat kyvyt syrjinnän tai ennakkoluulojen sitä estämättä”, sanoo Teoston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura.

Kyselyllä pyritään myös saamaan kattava kuva siitä, kuinka paljon erilaisia vähemmistöjä musiikkialalla toimii. Tietoa haetaan niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuin esimerkiksi etnisten ja kielellisten vähemmistöjen sekä vammaisten asemasta musiikin tekijöinä. Lisäksi tietoa kerätään muun muassa ikäsyrjinnästä.

”Musiikkiala on edelläkävijä monella sosiaalisen vastuun alueella, ja viime vuosina on julkaistu muun muassa ohjeistus häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumiseksi. Saamme toivottavasti myös selville eri vähemmistöryhmien eroja – mitkä ryhmät ovat yhä erityisen haavoittuvassa asemassa Suomen musiikkialalla.”

Viime vuonna Teoston toteutti yhdessä yhdentoista musiikkialan toimijan kanssa myös sukupuolten tasa-arvoa musiikkialalla kartoittavan kyselyn. Tulosten avulla saatiin käynnistettyä laajaa keskustelua ja toimenpiteitä musiikkialan sukupuolijakauman korjaamiseksi.

Tulokset julkaistaan kevään aikana Teoston verkkosivuilla. Myös tästä kyselystä pyritään löytämään keinoja, joilla alalla mahdollisesti piileviin ongelmiin voidaan jatkossa entistä voimakkaammin vaikuttaa.

Lisätietoja: Vappu Aura, Teosto, puh. 050 560 4450, vappu.aura@teosto.fi

Jaa somessa
Lue lisää