Siirry sisältöön

Lausunnot valtion vuoden 2021 budjetista

17.11.2020

Teoston ja muiden luovan alan järjestöjen yhteenliittymä Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty on tehnyt lausunnot valtion vuoden 2021 budjetista. Lausunnoissa kiinnitetään huomiota koronatilanteen luovalle alalle aiheuttamaan epävarmaan tilanteeseen ja sen budjettivaikutuksiin.

Lausunnot on toimitettu eduskunnan sivistysvaliokunnalle 2.11.2020 sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 3.11.2020.

Molemmissa lausunnoissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Koronan aiheuttamat menetykset kulttuurialan työntekijöiden toimeentuloon ovat merkittäviä. Niihin tarvitaan sekä nopeaa kriisiapua että pitemmän tähtäimen apua antava Creative Business Finland ‐ekosysteemipalvelujen verkosto ja rahoitusinstrumentti
  • Suomen tulee varata vähintään 2 % elpymis‐ ja palautumistukivälineestä kulttuurialan elvytykseen, kuten Euroopan parlamentti esittää.
  • Työttömyysetuuden sovittelua koskevaa sääntelyä tulee korjata niin, ettei tekijänoikeusjärjestöjen tilittämiä tekijänoikeuskorvauksia enää huomioida työttömyyspäivärahaa soviteltaessa. Pyydämme eduskuntaa huomioimaan muutoksen mahdolliset vaikutukset vuoden 2021 talousarvioon.
  • Yksityisen kopioinnin hyvityksen tulee olla 11 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarvioesityksen mukaisesti. Mikäli hyvitysjärjestelmän uudistaminen koronasta johtuen viivästyy, sama taso on pidettävä voimassa siihen asti, kunnes uusi järjestelmä on voimassa.
  • Tulevissa tukijärjestelmissä tulee kiinnittää huomiota niiden soveltuvuuteen luoville aloille ja niihin tulee varata riittävä rahoitus myös luovien alojen toimijoille. Esimerkiksi keväällä 2020 luotu kustannustuki sisälsi eräitä kriteerejä, jotka tekivät tuen saamisen mahdottomaksi musiikki‐ ja tapahtuma‐alalle.
  • Hallitusohjelmassa mainitun Creative Business Finlandin toimintaan tulee varata riittävät määrärahat ja se tulee toteuttaa alkuperäisessä laajuudessaan ekosysteemipalveluna, johon kootaan tärkeimmät yritys‐, kasvu‐, neuvonta‐, koulutus‐ ja kansainvälistymispalvelut. Hankkeen valmistelun tulisi tuottaa nopeasti sekä rahoitusinstrumentti että ekosysteemipalvelujen verkosto.

Lue lausunnot kokonaisuudessaan:

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys‐ ja tiedejaostolle

Asia: HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Lausunto sivistysvaliokunnalle

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
(HE 146/2020 vp)

Jaa somessa